Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsselskapet Dalhaugane 2 AS
Juridisk navn:  Eiendomsselskapet Dalhaugane 2 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Inngang B Dalhaugene 2 Inngang A Dalhaugene 2 Fax:
5153 Bønes 5153 Bønes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 910631411
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/7/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Forum Revisjon As
Regnskapsfører: Tbe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.85%
Resultat  
  
3.36%
Egenkapital  
  
3.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.802.000 5.052.000 4.127.000 4.291.000 4.623.000
Resultat: 2.458.000 2.378.000 1.267.000 1.324.000 949.000
Egenkapital: 4.832.000 4.679.000 4.483.000 114.000 328.000
Regnskap for  Eiendomsselskapet Dalhaugane 2 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.802.000 5.052.000 4.127.000 4.291.000 4.623.000
Driftskostnader -2.525.000 -2.171.000 -2.324.000 -2.088.000 -2.978.000
Driftsresultat 3.277.000 2.881.000 1.802.000 2.203.000 1.646.000
Finansinntekter 843.000 802.000 792.000 489.000 712.000
Finanskostnader -1.661.000 -1.305.000 -1.326.000 -1.368.000 -1.409.000
Finans -818.000 -503.000 -534.000 -879.000 -697.000
Resultat før skatt 2.458.000 2.378.000 1.267.000 1.324.000 949.000
Skattekostnad -507.000 -502.000 -456.000 -385.000 -355.000
Årsresultat 1.951.000 1.876.000 812.000 940.000 593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.100.000 22.551.000 42.691.000 37.263.000 24.230.000
Sum omløpsmidler 30.387.000 23.529.000 1.414.000 299.000 14.360.000
Sum eiendeler 52.487.000 46.080.000 44.105.000 37.562.000 38.590.000
Sum opptjent egenkapital -15.268.000 -15.421.000 -15.617.000 -14.986.000 -14.772.000
Sum egenkapital 4.832.000 4.679.000 4.483.000 114.000 328.000
Sum langsiktig gjeld 44.000.000 37.250.000 35.761.000 35.250.000 36.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.655.000 4.150.000 3.861.000 2.198.000 2.262.000
Sum gjeld og egenkapital 52.487.000 46.079.000 44.105.000 37.562.000 38.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 14.000 436.000
Andre inntekter 5.802.000 5.052.000 4.127.000 4.278.000 4.187.000
Driftsinntekter 5.802.000 5.052.000 4.127.000 4.291.000 4.623.000
Varekostnad 0 0 0 -7.000 -4.000
Lønninger -432.000 -473.000 -79.000 -455.000 -915.000
Avskrivning -451.000 -447.000 -360.000 -360.000 -362.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.642.000 -1.251.000 -1.885.000 -1.266.000 -1.697.000
Driftskostnader -2.525.000 -2.171.000 -2.324.000 -2.088.000 -2.978.000
Driftsresultat 3.277.000 2.881.000 1.802.000 2.203.000 1.646.000
Finansinntekter 843.000 802.000 792.000 489.000 712.000
Finanskostnader -1.661.000 -1.305.000 -1.326.000 -1.368.000 -1.409.000
Finans -818.000 -503.000 -534.000 -879.000 -697.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.951.000 1.876.000 812.000 940.000 593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 22.100.000 22.530.000 21.461.000 19.669.000 20.004.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 21.000 46.000 71.000 96.000
Sum varige driftsmidler 22.100.000 22.551.000 21.506.000 19.740.000 20.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 21.184.000 17.523.000 4.130.000
Sum anleggsmidler 22.100.000 22.551.000 42.691.000 37.263.000 24.230.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.061.000 1.488.000 757.000 280.000 53.000
Andre fordringer 25.853.000 21.555.000 524.000 13.000 14.203.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.472.000 486.000 133.000 5.000 104.000
Sum omløpsmidler 30.387.000 23.529.000 1.414.000 299.000 14.360.000
Sum eiendeler 52.487.000 46.080.000 44.105.000 37.562.000 38.590.000
Sum opptjent egenkapital -15.268.000 -15.421.000 -15.617.000 -14.986.000 -14.772.000
Sum egenkapital 4.832.000 4.679.000 4.483.000 114.000 328.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 44.000.000 37.250.000 35.761.000 35.250.000 36.000.000
Leverandørgjeld 91.000 255.000 1.424.000 115.000 302.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 171.000 245.000 19.000 261.000 153.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.392.000 3.650.000 2.418.000 1.822.000 1.807.000
Sum kortsiktig gjeld 3.655.000 4.150.000 3.861.000 2.198.000 2.262.000
Sum gjeld og egenkapital 52.487.000 46.079.000 44.105.000 37.562.000 38.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.732.000 19.379.000 -2.447.000 -1.899.000 12.098.000
Likviditetsgrad 1 8.3 5.7 0.4 0.1 6.3
Likviditetsgrad 2 8.3 5.7 0.4 0.1 6.4
Soliditet 9.2 10.2 10.2 0.3 0.8
Resultatgrad 56.5 5 43.7 51.3 35.6
Rentedekningsgrad 2 2.2 1.4 1.6 1.7
Gjeldsgrad 9.9 8.8 8.8 328.5 116.7
Total kapitalrentabilitet 7.8 8 5.9 7.2 6.1
Signatur
02.03.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.03.2021
PROKURA
BJORDAL JAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex