Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomssjefen As
Juridisk navn:  Eiendomssjefen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95400917
Postboks 110 Kantorveien 16 Fax: 63800591
1411 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 942929463
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/1/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiv Økonomi Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
54.25%
Resultat  
  
236.73%
Egenkapital  
  
-255.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 381.000 247.000 395.000 311.000 741.000
Resultat: 67.000 -49.000 3.000 -117.000 138.000
Egenkapital: -87.000 56.000 105.000 102.000 219.000
Regnskap for  Eiendomssjefen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 381.000 247.000 395.000 311.000 741.000
Driftskostnader -313.000 -298.000 -393.000 -429.000 -604.000
Driftsresultat 67.000 -50.000 1.000 -119.000 137.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 67.000 -49.000 3.000 -117.000 138.000
Skattekostnad 0 0 0 -35.000
Årsresultat 67.000 -49.000 3.000 -117.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 19.000 0 12.000 15.000
Sum omløpsmidler 123.000 88.000 174.000 164.000 379.000
Sum eiendeler 135.000 107.000 174.000 176.000 394.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -184.000 -135.000 -138.000 -21.000
Sum egenkapital -87.000 56.000 105.000 102.000 219.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 222.000 52.000 69.000 75.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 108.000 174.000 177.000 394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 381.000 247.000 395.000 311.000 741.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 381.000 247.000 395.000 311.000 741.000
Varekostnad 0 -7.000 0 0
Lønninger -174.000 -170.000 -252.000 -319.000 -490.000
Avskrivning -3.000 -2.000 -12.000 -3.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -136.000 -126.000 -122.000 -107.000 -110.000
Driftskostnader -313.000 -298.000 -393.000 -429.000 -604.000
Driftsresultat 67.000 -50.000 1.000 -119.000 137.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 -49.000 3.000 -117.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 15.000 0 12.000 15.000
Sum varige driftsmidler 12.000 15.000 0 12.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 19.000 0 12.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 100.000 59.000 43.000 50.000 133.000
Andre fordringer 12.000 9.000 10.000 8.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 20.000 121.000 106.000 236.000
Sum omløpsmidler 123.000 88.000 174.000 164.000 379.000
Sum eiendeler 135.000 107.000 174.000 176.000 394.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -184.000 -135.000 -138.000 -21.000
Sum egenkapital -87.000 56.000 105.000 102.000 219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 35.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 20.000 33.000 24.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 30.000 36.000 50.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 52.000 69.000 75.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 108.000 174.000 177.000 394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -99.000 36.000 105.000 89.000 204.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.7 2.5 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 0.6 1.7 2.5 2.2 2.2
Soliditet -64.4 51.9 60.3 57.6 55.6
Resultatgrad 17.6 -20.2 0.3 -38.3 18.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.6 0.9 0.7 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 49.6 -45.4 1.1 -66.7 3
Signatur
08.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex