Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsutleie Sør AS
Juridisk navn:  Eiendomsutleie Sør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92029252
c/o Regnskaps Companiet Kartheia 3 c/o Øyvind Bryggeså Saudland Sumatraveien 31 Fax:
4626 Kristiansand S 4623 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993569461
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskaps Companiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
96.12%
Resultat  
  
103.61%
Egenkapital  
  
1.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 253.000 129.000 155.000 171.000 173.000
Resultat: 3.000 -83.000 -67.000 -36.000 -64.000
Egenkapital: 142.000 140.000 140.000 132.000 134.000
Regnskap for  Eiendomsutleie Sør AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 253.000 129.000 155.000 171.000 173.000
Driftskostnader -112.000 -81.000 -93.000 -63.000 -626.000
Driftsresultat 140.000 48.000 62.000 107.000 -453.000
Finansinntekter 0 0 0 0 600.000
Finanskostnader -137.000 -130.000 -128.000 -143.000 -211.000
Finans -137.000 -130.000 -128.000 -143.000 389.000
Resultat før skatt 3.000 -83.000 -67.000 -36.000 -64.000
Skattekostnad -1.000 19.000 16.000 9.000 26.000
Årsresultat 2.000 -64.000 -51.000 -27.000 -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.504.000 5.509.000
Sum omløpsmidler 16.000 92.000 93.000 60.000 758.000
Sum eiendeler 5.512.000 5.588.000 5.589.000 5.564.000 6.267.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 39.000 39.000 31.000 32.000
Sum egenkapital 142.000 140.000 140.000 132.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 3.139.000 3.327.000 3.440.000 3.440.000 3.549.000
Sum kortsiktig gjeld 2.231.000 2.121.000 2.009.000 1.991.000 2.583.000
Sum gjeld og egenkapital 5.512.000 5.588.000 5.589.000 5.563.000 6.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 253.000 129.000 155.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 171.000 173.000
Driftsinntekter 253.000 129.000 155.000 171.000 173.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -560.000
Andre driftskostnader -112.000 -81.000 -88.000 -58.000 -61.000
Driftskostnader -112.000 -81.000 -93.000 -63.000 -626.000
Driftsresultat 140.000 48.000 62.000 107.000 -453.000
Finansinntekter 0 0 0 0 600.000
Finanskostnader -137.000 -130.000 -128.000 -143.000 -211.000
Finans -137.000 -130.000 -128.000 -143.000 389.000
Konsernbidrag 0 64.000 58.000 25.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -64.000 -51.000 -27.000 -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000 2.000
Fast eiendom 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.496.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000 10.000
Sum varige driftsmidler 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.501.000 5.507.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.496.000 5.496.000 5.496.000 5.504.000 5.509.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 1.000 2.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 7.000 15.000 24.000 37.000
Sum omløpsmidler 16.000 92.000 93.000 60.000 758.000
Sum eiendeler 5.512.000 5.588.000 5.589.000 5.564.000 6.267.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 39.000 39.000 31.000 32.000
Sum egenkapital 142.000 140.000 140.000 132.000 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.214.000 2.112.000 1.994.000 1.977.000 2.568.000
Sum langsiktig gjeld 3.139.000 3.327.000 3.440.000 3.440.000 3.549.000
Leverandørgjeld 3.000 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 9.000 13.000 13.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 2.231.000 2.121.000 2.009.000 1.991.000 2.583.000
Sum gjeld og egenkapital 5.512.000 5.588.000 5.589.000 5.563.000 6.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.215.000 -2.029.000 -1.916.000 -1.931.000 -1.825.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.3
Soliditet 2.6 2.5 2.5 2.4 2.1
Resultatgrad 55.3 37.2 4 62.6 -261.8
Rentedekningsgrad 1 0.4 0.5 0.7 0.7
Gjeldsgrad 37.8 38.9 38.9 41.1 45.8
Total kapitalrentabilitet 2.5 0.9 1.1 1.9 2.3
Signatur
21.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex