Eiendomsutvikling Vestfold AS
Juridisk navn:  Eiendomsutvikling Vestfold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98086367
Thorsholmen 18 Thorsholmen 18 Fax:
3209 Sandefjord 3209 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 991163506
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/11/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Miki Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.49%
Resultat  
  
-42.97%
Egenkapital  
  
-5.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 7.388.000 8.442.000 8.520.000 8.501.000 8.095.000
Resultat: -376.000 -263.000 797.000 373.000 875.000
Egenkapital: 2.756.000 2.913.000 2.943.000 2.943.000 2.935.000
Regnskap for  Eiendomsutvikling Vestfold AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7.388.000 8.442.000 8.520.000 8.501.000 8.095.000
Driftskostnader -7.770.000 -8.740.000 -7.530.000 -7.743.000 -6.898.000
Driftsresultat -383.000 -298.000 990.000 759.000 1.197.000
Finansinntekter 10.000 35.000 39.000 89.000 34.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -232.000 -476.000 -355.000
Finans 7.000 34.000 -193.000 -387.000 -321.000
Resultat før skatt -376.000 -263.000 797.000 373.000 875.000
Skattekostnad 82.000 57.000 -177.000 -85.000 -228.000
Årsresultat -295.000 -206.000 621.000 288.000 646.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.705.000 23.617.000 24.334.000 19.012.000 22.985.000
Sum omløpsmidler 1.641.000 2.015.000 2.298.000 1.350.000 1.222.000
Sum eiendeler 24.346.000 25.632.000 26.632.000 20.362.000 24.207.000
Sum opptjent egenkapital 1.085.000 1.242.000 1.272.000 1.272.000 1.264.000
Sum egenkapital 2.756.000 2.913.000 2.943.000 2.943.000 2.935.000
Sum langsiktig gjeld 20.455.000 21.680.000 21.577.000 15.976.000 19.035.000
Sum kortsiktig gjeld 1.135.000 1.039.000 2.111.000 1.443.000 2.237.000
Sum gjeld og egenkapital 24.346.000 25.632.000 26.631.000 20.362.000 24.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.500.000 5.524.000 5.979.000 6.126.000 5.594.000
Andre inntekter 2.888.000 2.918.000 2.541.000 2.375.000 2.501.000
Driftsinntekter 7.388.000 8.442.000 8.520.000 8.501.000 8.095.000
Varekostnad -2.095.000 -2.359.000 -2.113.000 -2.110.000 -1.907.000
Lønninger -3.048.000 -3.163.000 -3.279.000 -3.033.000 -2.838.000
Avskrivning -973.000 -970.000 -846.000 -800.000 -752.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.654.000 -2.248.000 -1.292.000 -1.800.000 -1.401.000
Driftskostnader -7.770.000 -8.740.000 -7.530.000 -7.743.000 -6.898.000
Driftsresultat -383.000 -298.000 990.000 759.000 1.197.000
Finansinntekter 10.000 35.000 39.000 89.000 34.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -232.000 -476.000 -355.000
Finans 7.000 34.000 -193.000 -387.000 -321.000
Konsernbidrag 138.000 176.000 0 0
Utbytte -620.000 -280.000 -645.000
Årsresultat -295.000 -206.000 621.000 288.000 646.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 78.000 35.000 28.000 126.000 34.000
Fast eiendom 22.521.000 23.409.000 24.107.000 16.681.000 17.401.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 106.000 173.000 199.000 270.000 321.000
Sum varige driftsmidler 22.628.000 23.582.000 24.307.000 16.951.000 17.722.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.935.000 5.230.000
Sum anleggsmidler 22.705.000 23.617.000 24.334.000 19.012.000 22.985.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 610.000 888.000 1.095.000 374.000 718.000
Andre fordringer 19.000 50.000 59.000 35.000 24.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 834.000 851.000 1.144.000 941.000 479.000
Sum omløpsmidler 1.641.000 2.015.000 2.298.000 1.350.000 1.222.000
Sum eiendeler 24.346.000 25.632.000 26.632.000 20.362.000 24.207.000
Sum opptjent egenkapital 1.085.000 1.242.000 1.272.000 1.272.000 1.264.000
Sum egenkapital 2.756.000 2.913.000 2.943.000 2.943.000 2.935.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 18.000 18.000 18.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.455.000 21.680.000 21.577.000 15.976.000 19.035.000
Leverandørgjeld 311.000 195.000 460.000 264.000 195.000
Betalbar skatt 78.000 177.000 651.000
Skyldig offentlige avgifter 339.000 339.000 444.000 349.000 350.000
Utbytte -620.000 -280.000 -645.000
Annen kortsiktig gjeld 466.000 487.000 491.000 374.000 396.000
Sum kortsiktig gjeld 1.135.000 1.039.000 2.111.000 1.443.000 2.237.000
Sum gjeld og egenkapital 24.346.000 25.632.000 26.631.000 20.362.000 24.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 506.000 976.000 187.000 -93.000 -1.015.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.9 1.1 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.9 1.1 0.9 0.5
Soliditet 11.3 11.4 11.1 14.5 12.1
Resultatgrad -5.2 -3.5 11.6 8.9 14.8
Rentedekningsgrad -127.7 -298.0 4.3 1.6 3.4
Gjeldsgrad 7.8 7.8 8.0 5.9 7.2
Total kapitalrentabilitet -1.5 -1.0 3.9 4.2 5.1
Signatur
05.03.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
HOLM STICKLER PER-ERIK
SIGNATUR HVER FOR SEG
LINAAE JEAN BORRELLY
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex