Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eierseksjonssameiet Bondeliafeltet
Juridisk navn:  Eierseksjonssameiet Bondeliafeltet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Ronny Ørfeldt Pedersen Jonsokstien 10A c/o Ronny Ørfeldt Pedersen Jonsokstien 10A Fax:
2816 Gjøvik 2816 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 917230900
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/11/1991
Foretakstype: ESEK
Revisor: Inter Revisor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
107.14%
Egenkapital  
  
1.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 600.000 600.000 770.000 602.000 499.000
Resultat: 17.000 -238.000 394.000 299.000 239.000
Egenkapital: 1.035.000 1.018.000 1.256.000 862.000 563.000
Regnskap for  Eierseksjonssameiet Bondeliafeltet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 600.000 600.000 770.000 602.000 499.000
Driftskostnader -539.000 -783.000 -368.000 -305.000 -260.000
Driftsresultat 61.000 -183.000 401.000 297.000 238.000
Finansinntekter 1.000 4.000 3.000 2.000 0
Finanskostnader -46.000 -58.000 -11.000 0 0
Finans -45.000 -54.000 -8.000 2.000 0
Resultat før skatt 17.000 -238.000 394.000 299.000 239.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -238.000 394.000 299.000 239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.315.000 1.383.000 1.543.000 412.000 0
Sum omløpsmidler 548.000 651.000 899.000 453.000 564.000
Sum eiendeler 1.863.000 2.034.000 2.442.000 865.000 564.000
Sum opptjent egenkapital 1.035.000 1.018.000 1.256.000 862.000 563.000
Sum egenkapital 1.035.000 1.018.000 1.256.000 862.000 563.000
Sum langsiktig gjeld 823.000 1.010.000 1.186.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 0 3.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.863.000 2.033.000 2.442.000 865.000 564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 600.000 600.000 770.000 602.000 499.000
Driftsinntekter 600.000 600.000 770.000 602.000 499.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -44.000 -45.000 -52.000 -8.000 -10.000
Avskrivning -171.000 -160.000 -49.000 -14.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -324.000 -578.000 -267.000 -283.000 -250.000
Driftskostnader -539.000 -783.000 -368.000 -305.000 -260.000
Driftsresultat 61.000 -183.000 401.000 297.000 238.000
Finansinntekter 1.000 4.000 3.000 2.000 0
Finanskostnader -46.000 -58.000 -11.000 0 0
Finans -45.000 -54.000 -8.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -238.000 394.000 299.000 239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 281.000 214.000 240.000 208.000 0
Maskiner anlegg 18.000 20.000 23.000 26.000 0
Driftsløsøre 123.000 141.000 160.000 178.000 0
Sum varige driftsmidler 1.315.000 1.383.000 1.543.000 412.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.315.000 1.383.000 1.543.000 412.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 9.000 9.000 10.000 23.000
Andre fordringer 3.000 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 532.000 639.000 890.000 443.000 538.000
Sum omløpsmidler 548.000 651.000 899.000 453.000 564.000
Sum eiendeler 1.863.000 2.034.000 2.442.000 865.000 564.000
Sum opptjent egenkapital 1.035.000 1.018.000 1.256.000 862.000 563.000
Sum egenkapital 1.035.000 1.018.000 1.256.000 862.000 563.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 823.000 1.010.000 1.186.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 5.000 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 0 3.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.863.000 2.033.000 2.442.000 865.000 564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 543.000 646.000 899.000 450.000 563.000
Likviditetsgrad 1 109.6 130.2 1 5
Likviditetsgrad 2 109.6 130.2 0 1 5
Soliditet 55.6 50.1 51.4 99.7 99.8
Resultatgrad 10.2 -30.5 52.1 49.3 47.7
Rentedekningsgrad 1.3 -3.2 36.5
Gjeldsgrad 0.8 1 0.9 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.3 -8.8 16.5 34.6 42.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex