Eiger Corporate AS
Juridisk navn:  Eiger Corporate AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21555860
Thunes Vei 2 Thunes Vei 2 Fax: 21555861
0274 Oslo 274 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989462288
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: cpn management as
Regnskapsfører: Zynkron As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.18%
Resultat  
  
-136.02%
Egenkapital  
  
-36.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 818.000 5.917.000 3.797.000 6.772.000 5.875.000
Resultat: -201.000 558.000 184.000 -242.000 -576.000
Egenkapital: 632.000 988.000 558.000 424.000 619.000
Regnskap for  Eiger Corporate AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 818.000 5.917.000 3.797.000 6.772.000 5.875.000
Driftskostnader -1.016.000 -5.349.000 -3.613.000 -7.015.000 -6.456.000
Driftsresultat -198.000 568.000 184.000 -242.000 -581.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 3.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -10.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans -2.000 -10.000 0 0 5.000
Resultat før skatt -201.000 558.000 184.000 -242.000 -576.000
Skattekostnad 44.000 -128.000 -49.000 46.000 136.000
Årsresultat -157.000 430.000 135.000 -196.000 -440.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 321.000 502.000 364.000 413.000 366.000
Sum omløpsmidler 388.000 775.000 921.000 822.000 2.703.000
Sum eiendeler 709.000 1.277.000 1.285.000 1.235.000 3.069.000
Sum opptjent egenkapital 542.000 898.000 468.000 324.000 519.000
Sum egenkapital 632.000 988.000 558.000 424.000 619.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 288.000 727.000 812.000 2.450.000
Sum gjeld og egenkapital 709.000 1.276.000 1.285.000 1.236.000 3.069.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 814.000 5.917.000 3.797.000 6.772.000 5.875.000
Andre inntekter 4.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 818.000 5.917.000 3.797.000 6.772.000 5.875.000
Varekostnad -657.000 -4.288.000 -2.675.000 -5.930.000 -4.847.000
Lønninger -29.000 -113.000 -96.000 -132.000 -315.000
Avskrivning -11.000 -8.000 -8.000 -8.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -319.000 -940.000 -834.000 -945.000 -1.289.000
Driftskostnader -1.016.000 -5.349.000 -3.613.000 -7.015.000 -6.456.000
Driftsresultat -198.000 568.000 184.000 -242.000 -581.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 3.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -10.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans -2.000 -10.000 0 0 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -157.000 430.000 135.000 -196.000 -440.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 63.000 19.000 148.000 197.000 151.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 201.000 59.000 67.000 75.000
Sum varige driftsmidler 190.000 201.000 59.000 67.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 282.000 158.000 150.000 141.000
Sum anleggsmidler 321.000 502.000 364.000 413.000 366.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 157.000 173.000 619.000 342.000 2.598.000
Andre fordringer 16.000 0 4.000 27.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 215.000 602.000 298.000 454.000 84.000
Sum omløpsmidler 388.000 775.000 921.000 822.000 2.703.000
Sum eiendeler 709.000 1.277.000 1.285.000 1.235.000 3.069.000
Sum opptjent egenkapital 542.000 898.000 468.000 324.000 519.000
Sum egenkapital 632.000 988.000 558.000 424.000 619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 172.000 650.000 621.000 2.300.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 3.000 31.000 4.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 113.000 46.000 187.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 288.000 727.000 812.000 2.450.000
Sum gjeld og egenkapital 709.000 1.276.000 1.285.000 1.236.000 3.069.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 311.000 487.000 194.000 10.000 253.000
Likviditetsgrad 1 5.0 2.7 1.3 1 1.1
Likviditetsgrad 2 5.0 2.7 1.3 1 1.1
Soliditet 89.1 77.4 43.4 34.3 20.2
Resultatgrad -24.2 9.6 4.8 -3.6 -9.9
Rentedekningsgrad -66.0 56.8 1 -80.7
Gjeldsgrad 0.1 0.3 1.3 1.9 4
Total kapitalrentabilitet -27.8 44.5 14.4 -19.3 -18.7
Signatur
28.07.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex