Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eikanger Hagesenter As
Juridisk navn:  Eikanger Hagesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56357730
Sauvågen 251 Sauvågen 251 Fax: 56357731
5913 Eikangervåg 5913 Eikangervåg
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 986961976
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 5/25/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Dreggen Revisjon AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.3%
Resultat  
  
-59.06%
Egenkapital  
  
22.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.482.000 14.526.000 11.310.000 10.551.000 9.863.000
Resultat: 1.001.000 2.445.000 686.000 -330.000 524.000
Egenkapital: 4.291.000 3.511.000 1.604.000 1.069.000 1.322.000
Regnskap for  Eikanger Hagesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.482.000 14.526.000 11.310.000 10.551.000 9.863.000
Driftskostnader -13.302.000 -11.828.000 -10.352.000 -10.618.000 -9.015.000
Driftsresultat 1.179.000 2.698.000 959.000 -67.000 847.000
Finansinntekter 28.000 20.000 1.000 7.000 1.000
Finanskostnader -205.000 -273.000 -274.000 -270.000 -324.000
Finans -177.000 -253.000 -273.000 -263.000 -323.000
Resultat før skatt 1.001.000 2.445.000 686.000 -330.000 524.000
Skattekostnad -220.000 -538.000 -151.000 77.000 -121.000
Årsresultat 781.000 1.907.000 535.000 -253.000 403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.413.000 5.681.000 5.433.000 5.689.000 5.810.000
Sum omløpsmidler 5.478.000 4.919.000 3.101.000 2.457.000 3.207.000
Sum eiendeler 10.891.000 10.600.000 8.534.000 8.146.000 9.017.000
Sum opptjent egenkapital 4.191.000 3.410.000 1.504.000 969.000 1.222.000
Sum egenkapital 4.291.000 3.511.000 1.604.000 1.069.000 1.322.000
Sum langsiktig gjeld 4.832.000 5.124.000 5.324.000 5.539.000 5.849.000
Sum kortsiktig gjeld 1.767.000 1.966.000 1.606.000 1.538.000 1.846.000
Sum gjeld og egenkapital 10.891.000 10.601.000 8.535.000 8.147.000 9.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.469.000 14.507.000 11.308.000 10.524.000 9.845.000
Andre inntekter 13.000 19.000 3.000 28.000 18.000
Driftsinntekter 14.482.000 14.526.000 11.310.000 10.551.000 9.863.000
Varekostnad -7.104.000 -6.653.000 -5.532.000 -5.683.000 -4.350.000
Lønninger -4.132.000 -3.496.000 -3.280.000 -3.193.000 -3.006.000
Avskrivning -332.000 -269.000 -256.000 -256.000 -252.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.734.000 -1.410.000 -1.284.000 -1.486.000 -1.407.000
Driftskostnader -13.302.000 -11.828.000 -10.352.000 -10.618.000 -9.015.000
Driftsresultat 1.179.000 2.698.000 959.000 -67.000 847.000
Finansinntekter 28.000 20.000 1.000 7.000 1.000
Finanskostnader -205.000 -273.000 -274.000 -270.000 -324.000
Finans -177.000 -253.000 -273.000 -263.000 -323.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 781.000 1.907.000 535.000 -253.000 403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.082.000 5.278.000 5.367.000 5.611.000 5.720.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 305.000 383.000 47.000 58.000 69.000
Sum varige driftsmidler 5.388.000 5.661.000 5.413.000 5.669.000 5.790.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 5.413.000 5.681.000 5.433.000 5.689.000 5.810.000
Varebeholdning 2.058.000 1.585.000 1.940.000 2.234.000 2.531.000
Kundefordringer 77.000 119.000 113.000 86.000 92.000
Andre fordringer 37.000 29.000 12.000 9.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.305.000 3.187.000 1.036.000 127.000 568.000
Sum omløpsmidler 5.478.000 4.919.000 3.101.000 2.457.000 3.207.000
Sum eiendeler 10.891.000 10.600.000 8.534.000 8.146.000 9.017.000
Sum opptjent egenkapital 4.191.000 3.410.000 1.504.000 969.000 1.222.000
Sum egenkapital 4.291.000 3.511.000 1.604.000 1.069.000 1.322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 83.000 96.000 86.000 22.000 99.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.832.000 5.124.000 5.324.000 5.539.000 5.849.000
Leverandørgjeld 437.000 403.000 537.000 661.000 927.000
Betalbar skatt 233.000 528.000 87.000 0 123.000
Skyldig offentlige avgifter 611.000 521.000 511.000 429.000 366.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 486.000 514.000 472.000 447.000 430.000
Sum kortsiktig gjeld 1.767.000 1.966.000 1.606.000 1.538.000 1.846.000
Sum gjeld og egenkapital 10.891.000 10.601.000 8.535.000 8.147.000 9.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.711.000 2.953.000 1.495.000 919.000 1.361.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.5 1.9 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 0.7 0.1 0.4
Soliditet 39.4 33.1 18.8 13.1 14.7
Resultatgrad 8.1 18.6 8.5 -0.6 8.6
Rentedekningsgrad 5.8 9.9 3.5 -0.2 2.6
Gjeldsgrad 1.5 2.0 4.3 6.6 5.8
Total kapitalrentabilitet 11.1 25.6 11.2 -0.7 9.4
Signatur
05.10.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex