Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eira Import AS
Juridisk navn:  Eira Import AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47714646
Postboks 2136 Søly terrasse 3 Fax: 69266635
1522 Moss 1516 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 921269242
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/5/1981 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ragnar bråthe as
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.37%
Resultat  
  
-942.86%
Egenkapital  
  
-4.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 347.000 647.000 546.000 783.000 2.780.000
Resultat: -73.000 -7.000 -63.000 -192.000 382.000
Egenkapital: 1.205.000 1.262.000 1.268.000 1.314.000 1.457.000
Regnskap for  Eira Import AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 347.000 647.000 546.000 783.000 2.780.000
Driftskostnader -420.000 -654.000 -607.000 -971.000 -2.371.000
Driftsresultat -73.000 -8.000 -61.000 -188.000 409.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 3.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -8.000 -33.000
Finans 0 -2.000 -5.000 -27.000
Resultat før skatt -73.000 -7.000 -63.000 -192.000 382.000
Skattekostnad 16.000 2.000 17.000 49.000 -95.000
Årsresultat -57.000 -6.000 -46.000 -143.000 286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 113.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.199.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000 1.702.000
Sum eiendeler 1.312.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000 1.702.000
Sum opptjent egenkapital 1.005.000 1.062.000 1.068.000 1.114.000 1.257.000
Sum egenkapital 1.205.000 1.262.000 1.268.000 1.314.000 1.457.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 55.000 57.000 74.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 143.000 122.000 196.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 1.312.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000 1.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 311.000 424.000 237.000 448.000 2.057.000
Andre inntekter 37.000 223.000 310.000 335.000 723.000
Driftsinntekter 347.000 647.000 546.000 783.000 2.780.000
Varekostnad -233.000 -353.000 -223.000 -457.000 -1.339.000
Lønninger -31.000 -135.000 -245.000 -264.000 -369.000
Avskrivning -28.000 0 0 0 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -166.000 -139.000 -250.000 -634.000
Driftskostnader -420.000 -654.000 -607.000 -971.000 -2.371.000
Driftsresultat -73.000 -8.000 -61.000 -188.000 409.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 3.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -8.000 -33.000
Finans 0 -2.000 -5.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -57.000 -6.000 -46.000 -143.000 286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 113.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 113.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 113.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 17.000 18.000 173.000 119.000
Andre fordringer 34.000 30.000 102.000 17.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.144.000 1.413.000 1.327.000 1.394.000 1.572.000
Sum omløpsmidler 1.199.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000 1.702.000
Sum eiendeler 1.312.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000 1.702.000
Sum opptjent egenkapital 1.005.000 1.062.000 1.068.000 1.114.000 1.257.000
Sum egenkapital 1.205.000 1.262.000 1.268.000 1.314.000 1.457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 55.000 57.000 74.000 130.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 55.000 57.000 74.000 157.000
Leverandørgjeld 7.000 6.000 5.000 -17.000
Betalbar skatt 0 0 7.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 126.000 96.000 162.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 20.000 22.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 143.000 122.000 196.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 1.312.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000 1.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.131.000 1.317.000 1.325.000 1.388.000 1.614.000
Likviditetsgrad 1 17.6 10.2 11.9 8.1 19.3
Likviditetsgrad 2 17.6 10.2 11.9 8.1 19.3
Soliditet 91.8 86.4 87.6 8 85.6
Resultatgrad -21.0 -1.2 -11.2 14.7
Rentedekningsgrad -36.5 -20.3 -23.5 12.4
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.4 -0.5 -4.1 -11.7 24.4
Signatur
15.10.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex