Eira Import AS
Juridisk navn:  Eira Import AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47714646
Postboks 2136 Søly terrasse 3 Fax: 69266635
1522 Moss 1516 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 921269242
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/5/1981 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ragnar bråthe as
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.38%
Resultat  
  
115.07%
Egenkapital  
  
0.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 252.000 347.000 647.000 546.000 783.000
Resultat: 11.000 -73.000 -7.000 -63.000 -192.000
Egenkapital: 1.213.000 1.205.000 1.262.000 1.268.000 1.314.000
Regnskap for  Eira Import AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 252.000 347.000 647.000 546.000 783.000
Driftskostnader -242.000 -420.000 -654.000 -607.000 -971.000
Driftsresultat 10.000 -73.000 -8.000 -61.000 -188.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -8.000
Finans 1.000 0 -2.000 -5.000
Resultat før skatt 11.000 -73.000 -7.000 -63.000 -192.000
Skattekostnad -2.000 16.000 2.000 17.000 49.000
Årsresultat 8.000 -57.000 -6.000 -46.000 -143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 113.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.232.000 1.199.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000
Sum eiendeler 1.317.000 1.312.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000
Sum opptjent egenkapital 1.013.000 1.005.000 1.062.000 1.068.000 1.114.000
Sum egenkapital 1.213.000 1.205.000 1.262.000 1.268.000 1.314.000
Sum langsiktig gjeld 38.000 39.000 55.000 57.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 68.000 143.000 122.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 1.316.000 1.312.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 224.000 311.000 424.000 237.000 448.000
Andre inntekter 27.000 37.000 223.000 310.000 335.000
Driftsinntekter 252.000 347.000 647.000 546.000 783.000
Varekostnad -112.000 -233.000 -353.000 -223.000 -457.000
Lønninger -21.000 -31.000 -135.000 -245.000 -264.000
Avskrivning -28.000 -28.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -128.000 -166.000 -139.000 -250.000
Driftskostnader -242.000 -420.000 -654.000 -607.000 -971.000
Driftsresultat 10.000 -73.000 -8.000 -61.000 -188.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -8.000
Finans 1.000 0 -2.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.000 -57.000 -6.000 -46.000 -143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 113.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 85.000 113.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 85.000 113.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 57.000 22.000 17.000 18.000 173.000
Andre fordringer 44.000 34.000 30.000 102.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.130.000 1.144.000 1.413.000 1.327.000 1.394.000
Sum omløpsmidler 1.232.000 1.199.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000
Sum eiendeler 1.317.000 1.312.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000
Sum opptjent egenkapital 1.013.000 1.005.000 1.062.000 1.068.000 1.114.000
Sum egenkapital 1.213.000 1.205.000 1.262.000 1.268.000 1.314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 38.000 39.000 55.000 57.000 74.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.000 39.000 55.000 57.000 74.000
Leverandørgjeld 5.000 7.000 6.000 5.000
Betalbar skatt 3.000 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 58.000 126.000 96.000 162.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 20.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 68.000 143.000 122.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 1.316.000 1.312.000 1.460.000 1.447.000 1.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.167.000 1.131.000 1.317.000 1.325.000 1.388.000
Likviditetsgrad 1 19.0 17.6 10.2 11.9 8.1
Likviditetsgrad 2 19.0 17.6 10.2 11.9 8.1
Soliditet 92.2 91.8 86.4 87.6 8
Resultatgrad 4.0 -21.0 -1.2 -11.2
Rentedekningsgrad -36.5 -20.3 -23.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.8 -5.4 -0.5 -4.1 -11.7
Signatur
15.10.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex