Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eirik Sars Bygg & Eiendom As
Juridisk navn:  Eirik Sars Bygg & Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Høyåsen 21 Høyåsen 21 Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 820207432
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Viego Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.17%
Resultat  
  
245.83%
Egenkapital  
  
2750%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.078.000 1.256.000 1.440.000 0
Resultat: 70.000 -48.000 23.000 0
Egenkapital: 57.000 2.000 40.000 19.000
Regnskap for  Eirik Sars Bygg & Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.078.000 1.256.000 1.440.000 0
Driftskostnader -1.008.000 -1.301.000 -1.414.000 0
Driftsresultat 70.000 -46.000 25.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 0
Finans -3.000 -2.000 0
Resultat før skatt 70.000 -48.000 23.000 0
Skattekostnad -15.000 11.000 -3.000 0
Årsresultat 55.000 -38.000 21.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 138.000 152.000 0
Sum omløpsmidler 171.000 155.000 216.000 30.000
Sum eiendeler 271.000 293.000 368.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -17.000 21.000 0
Sum egenkapital 57.000 2.000 40.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 214.000 292.000 328.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 294.000 368.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.078.000 1.256.000 1.440.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.078.000 1.256.000 1.440.000 0
Varekostnad -352.000 -554.000 -769.000 0
Lønninger -433.000 -527.000 -444.000 0
Avskrivning -28.000 -36.000 -48.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -184.000 -153.000 0
Driftskostnader -1.008.000 -1.301.000 -1.414.000 0
Driftsresultat 70.000 -46.000 25.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 0
Finans -3.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 55.000 -38.000 21.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 88.000 116.000 152.000 0
Sum varige driftsmidler 88.000 116.000 152.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 0 0
Sum anleggsmidler 100.000 138.000 152.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 18.000 0 39.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 153.000 155.000 177.000 30.000
Sum omløpsmidler 171.000 155.000 216.000 30.000
Sum eiendeler 271.000 293.000 368.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -17.000 21.000 0
Sum egenkapital 57.000 2.000 40.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 15.000 8.000 0
Betalbar skatt 5.000 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 73.000 62.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 155.000 203.000 256.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 214.000 292.000 328.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 294.000 368.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -43.000 -137.000 -112.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.7 2.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.7 2.7
Soliditet 21.0 0.7 10.9 63.3
Resultatgrad 6.5 -3.7 1.7
Rentedekningsgrad -15.3 12.5
Gjeldsgrad 3.8 1 8.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 25.8 -15.6 6.8 0
Signatur
09.01.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex