Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ek Gårdspakkeri As
Juridisk navn:  Ek Gårdspakkeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69346970
Gjølbergveien 6B Gjølberg Gård Gjølbergveien 6B Fax: 69346970
1623 Gressvik 1623 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 880593692
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/5/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pluss & Minus AS
Regnskapsfører: Råde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.81%
Resultat  
  
-99.02%
Egenkapital  
  
0.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.214.000 24.412.000 19.551.000 22.298.000 19.521.000
Resultat: 35.000 3.570.000 1.186.000 3.702.000 861.000
Egenkapital: 17.935.000 17.912.000 15.127.000 14.203.000 11.330.000
Regnskap for  Ek Gårdspakkeri As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.214.000 24.412.000 19.551.000 22.298.000 19.521.000
Driftskostnader -24.151.000 -20.860.000 -18.351.000 -18.554.000 -18.606.000
Driftsresultat 64.000 3.551.000 1.200.000 3.744.000 915.000
Finansinntekter 13.000 33.000 16.000 15.000 15.000
Finanskostnader -41.000 -14.000 -31.000 -58.000 -69.000
Finans -28.000 19.000 -15.000 -43.000 -54.000
Resultat før skatt 35.000 3.570.000 1.186.000 3.702.000 861.000
Skattekostnad -12.000 -786.000 -262.000 -829.000 -186.000
Årsresultat 23.000 2.785.000 924.000 2.873.000 675.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.420.000 7.020.000 4.947.000 5.134.000 5.611.000
Sum omløpsmidler 22.766.000 21.328.000 17.320.000 14.450.000 10.824.000
Sum eiendeler 30.186.000 28.348.000 22.267.000 19.584.000 16.435.000
Sum opptjent egenkapital 17.835.000 17.812.000 15.027.000 14.103.000 11.230.000
Sum egenkapital 17.935.000 17.912.000 15.127.000 14.203.000 11.330.000
Sum langsiktig gjeld 1.998.000 617.000 724.000 1.141.000 1.603.000
Sum kortsiktig gjeld 10.254.000 9.819.000 6.416.000 4.240.000 3.502.000
Sum gjeld og egenkapital 30.187.000 28.348.000 22.267.000 19.584.000 16.435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.205.000 23.999.000 19.547.000 21.628.000 19.188.000
Andre inntekter 9.000 412.000 4.000 670.000 333.000
Driftsinntekter 24.214.000 24.412.000 19.551.000 22.298.000 19.521.000
Varekostnad -15.440.000 -12.946.000 -10.938.000 -12.685.000 -12.058.000
Lønninger -3.139.000 -2.422.000 -1.859.000 -1.398.000 -2.122.000
Avskrivning -668.000 -487.000 -485.000 -523.000 -564.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.904.000 -5.005.000 -5.069.000 -3.948.000 -3.862.000
Driftskostnader -24.151.000 -20.860.000 -18.351.000 -18.554.000 -18.606.000
Driftsresultat 64.000 3.551.000 1.200.000 3.744.000 915.000
Finansinntekter 13.000 33.000 16.000 15.000 15.000
Finanskostnader -41.000 -14.000 -31.000 -58.000 -69.000
Finans -28.000 19.000 -15.000 -43.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 23.000 2.785.000 924.000 2.873.000 675.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 6.832.000 6.273.000 4.039.000 4.054.000 4.335.000
Driftsløsøre 567.000 727.000 887.000 1.060.000 1.255.000
Sum varige driftsmidler 7.399.000 6.999.000 4.926.000 5.113.000 5.590.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum anleggsmidler 7.420.000 7.020.000 4.947.000 5.134.000 5.611.000
Varebeholdning 1.734.000 2.379.000 1.180.000 1.505.000 1.072.000
Kundefordringer 12.455.000 12.556.000 9.698.000 7.017.000 5.094.000
Andre fordringer 1.741.000 1.457.000 1.199.000 1.863.000 1.676.000
Sum investeringer 6.000 6.000 6.000 3.000 3.000
Kasse, bank 6.830.000 4.930.000 5.237.000 4.062.000 2.980.000
Sum omløpsmidler 22.766.000 21.328.000 17.320.000 14.450.000 10.824.000
Sum eiendeler 30.186.000 28.348.000 22.267.000 19.584.000 16.435.000
Sum opptjent egenkapital 17.835.000 17.812.000 15.027.000 14.103.000 11.230.000
Sum egenkapital 17.935.000 17.912.000 15.127.000 14.203.000 11.330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 540.000 527.000 481.000 427.000 425.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.998.000 617.000 724.000 1.141.000 1.603.000
Leverandørgjeld 9.323.000 7.779.000 2.686.000 2.902.000 1.546.000
Betalbar skatt 739.000 207.000 827.000 139.000
Skyldig offentlige avgifter -91.000 333.000 263.000 38.000 186.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.022.000 968.000 3.260.000 474.000 1.631.000
Sum kortsiktig gjeld 10.254.000 9.819.000 6.416.000 4.240.000 3.502.000
Sum gjeld og egenkapital 30.187.000 28.348.000 22.267.000 19.584.000 16.435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.512.000 11.509.000 10.904.000 10.210.000 7.322.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 2.7 3.4 3.1
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 2.5 3.1 2.8
Soliditet 59.4 63.2 67.9 72.5 68.9
Resultatgrad 0.3 14.5 6.1 16.8 4.7
Rentedekningsgrad 1.6 253.6 38.7 64.6 13.3
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.3 12.6 5.5 19.2 5.7
Signatur
17.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex