Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eker Performance As
Juridisk navn:  Eker Performance As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64830330
Torsnesveien 210 B Torsnesveien 210 B Fax: 63968186
1634 Gamle Fredrikstad 1634 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 987658835
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/16/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: spirit of norway racing as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.9%
Resultat  
  
-58.05%
Egenkapital  
  
53.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 34.321.000 34.631.000 29.539.000 38.975.000 28.002.000
Resultat: -1.669.000 -1.056.000 -3.293.000 -7.174.000 -2.954.000
Egenkapital: 689.000 449.000 791.000 106.000 1.304.000
Regnskap for  Eker Performance As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 34.321.000 34.631.000 29.539.000 38.975.000 28.002.000
Driftskostnader -35.530.000 -35.101.000 -31.971.000 -46.340.000 -30.350.000
Driftsresultat -1.209.000 -469.000 -2.432.000 -7.364.000 -2.347.000
Finansinntekter 29.000 98.000 51.000 1.151.000 57.000
Finanskostnader -490.000 -686.000 -913.000 -961.000 -663.000
Finans -461.000 -588.000 -862.000 190.000 -606.000
Resultat før skatt -1.669.000 -1.056.000 -3.293.000 -7.174.000 -2.954.000
Skattekostnad 367.000 232.000 724.000 1.608.000 695.000
Årsresultat -1.302.000 -824.000 -2.569.000 -5.567.000 -2.258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.838.000 2.887.000 3.726.000 5.231.000 1.760.000
Sum omløpsmidler 25.876.000 23.830.000 34.985.000 36.557.000 30.446.000
Sum eiendeler 27.714.000 26.717.000 38.711.000 41.788.000 32.206.000
Sum opptjent egenkapital 583.000 343.000 685.000 0 -34.961.000
Sum egenkapital 689.000 449.000 791.000 106.000 1.304.000
Sum langsiktig gjeld 5.672.000 6.142.000 7.257.000 31.934.000 26.056.000
Sum kortsiktig gjeld 21.352.000 20.125.000 30.664.000 9.746.000 4.845.000
Sum gjeld og egenkapital 27.713.000 26.716.000 38.712.000 41.786.000 32.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.238.000 34.611.000 29.481.000 38.953.000 28.001.000
Andre inntekter 83.000 21.000 58.000 22.000 1.000
Driftsinntekter 34.321.000 34.631.000 29.539.000 38.975.000 28.002.000
Varekostnad -26.321.000 -26.363.000 -20.905.000 -31.066.000 -22.625.000
Lønninger -4.266.000 -3.485.000 -5.686.000 -7.462.000 -3.952.000
Avskrivning -937.000 -1.227.000 -1.389.000 -1.170.000 -745.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.006.000 -4.026.000 -3.991.000 -6.642.000 -3.028.000
Driftskostnader -35.530.000 -35.101.000 -31.971.000 -46.340.000 -30.350.000
Driftsresultat -1.209.000 -469.000 -2.432.000 -7.364.000 -2.347.000
Finansinntekter 29.000 98.000 51.000 1.151.000 57.000
Finanskostnader -490.000 -686.000 -913.000 -961.000 -663.000
Finans -461.000 -588.000 -862.000 190.000 -606.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.302.000 -824.000 -2.569.000 -5.567.000 -2.258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 450.000 518.000 421.000 615.000 314.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.255.000 2.271.000 3.168.000 66.000 0
Driftsløsøre 130.000 95.000 134.000 4.547.000 1.442.000
Sum varige driftsmidler 1.385.000 2.366.000 3.302.000 4.613.000 1.442.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.838.000 2.887.000 3.726.000 5.231.000 1.760.000
Varebeholdning 21.540.000 20.914.000 27.660.000 23.917.000 20.303.000
Kundefordringer 1.266.000 704.000 317.000 1.229.000 785.000
Andre fordringer 2.907.000 1.996.000 6.785.000 10.950.000 9.237.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 162.000 217.000 222.000 461.000 122.000
Sum omløpsmidler 25.876.000 23.830.000 34.985.000 36.557.000 30.446.000
Sum eiendeler 27.714.000 26.717.000 38.711.000 41.788.000 32.206.000
Sum opptjent egenkapital 583.000 343.000 685.000 0 -34.961.000
Sum egenkapital 689.000 449.000 791.000 106.000 1.304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.672.000 6.142.000 7.257.000 31.934.000 26.056.000
Leverandørgjeld 3.543.000 3.027.000 10.019.000 6.662.000 3.124.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 390.000 107.000 419.000 539.000 341.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.419.000 16.991.000 20.226.000 2.546.000 1.381.000
Sum kortsiktig gjeld 21.352.000 20.125.000 30.664.000 9.746.000 4.845.000
Sum gjeld og egenkapital 27.713.000 26.716.000 38.712.000 41.786.000 32.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.524.000 3.705.000 4.321.000 26.811.000 25.601.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 3.8 6.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 1.3 2.1
Soliditet 2.5 1.7 2 0.3 4
Resultatgrad -3.5 -1.4 -8.2 -18.9 -8.4
Rentedekningsgrad -2.5 -0.7 -2.7 -7.7 -3.5
Gjeldsgrad 39.2 58.5 47.9 393.2 23.7
Total kapitalrentabilitet -4.3 -1.4 -6.2 -14.9 -7.1
Signatur
18.02.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex