Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ekrehagen Skole Adventistsamfunnets Grunnskoler
Juridisk navn:  Ekrehagen Skole Adventistsamfunnets Grunnskoler
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77753900
Dramsveien 530 Dramsveien 530 Fax: 77753901
9014 Tromsø 9014 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 971578262
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 2/1/1969 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.68%
Resultat  
  
70.82%
Egenkapital  
  
-7.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.272.000 19.141.000 17.408.000 16.255.000 16.093.000
Resultat: -136.000 -466.000 -49.000 -568.000 -466.000
Egenkapital: 1.795.000 1.931.000 2.397.000 2.446.000 3.014.000
Regnskap for  Ekrehagen Skole Adventistsamfunnets Grunnskoler
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.272.000 19.141.000 17.408.000 16.255.000 16.093.000
Driftskostnader -19.422.000 -19.612.000 -17.456.000 -16.827.000 -16.564.000
Driftsresultat -150.000 -470.000 -48.000 -572.000 -471.000
Finansinntekter 15.000 5.000 4.000 5.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans 14.000 4.000 -1.000 3.000 6.000
Resultat før skatt -136.000 -466.000 -49.000 -568.000 -466.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -136.000 -466.000 -49.000 -568.000 -466.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.242.000 2.577.000 2.156.000 2.219.000 2.656.000
Sum omløpsmidler 2.796.000 2.438.000 3.182.000 3.089.000 3.105.000
Sum eiendeler 5.038.000 5.015.000 5.338.000 5.308.000 5.761.000
Sum opptjent egenkapital 1.795.000 1.931.000 2.397.000 2.446.000 3.014.000
Sum egenkapital 1.795.000 1.931.000 2.397.000 2.446.000 3.014.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.243.000 3.084.000 2.940.000 2.862.000 2.747.000
Sum gjeld og egenkapital 5.038.000 5.015.000 5.337.000 5.308.000 5.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.000 19.141.000 17.408.000 16.255.000 16.093.000
Andre inntekter 19.182.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.272.000 19.141.000 17.408.000 16.255.000 16.093.000
Varekostnad -576.000 -550.000 -583.000 -756.000 -692.000
Lønninger -14.851.000 -14.737.000 -13.238.000 -12.905.000 -13.122.000
Avskrivning -666.000 -623.000 -633.000 -605.000 -608.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.329.000 -3.702.000 -3.002.000 -2.561.000 -2.142.000
Driftskostnader -19.422.000 -19.612.000 -17.456.000 -16.827.000 -16.564.000
Driftsresultat -150.000 -470.000 -48.000 -572.000 -471.000
Finansinntekter 15.000 5.000 4.000 5.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans 14.000 4.000 -1.000 3.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -136.000 -466.000 -49.000 -568.000 -466.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.567.000 1.495.000 1.798.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.242.000 2.577.000 588.000 724.000 858.000
Sum varige driftsmidler 2.242.000 2.577.000 2.156.000 2.219.000 2.656.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.242.000 2.577.000 2.156.000 2.219.000 2.656.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 107.000 415.000 1.303.000 355.000
Andre fordringer 400.000 530.000 314.000 225.000 225.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.346.000 1.801.000 2.452.000 1.560.000 2.524.000
Sum omløpsmidler 2.796.000 2.438.000 3.182.000 3.089.000 3.105.000
Sum eiendeler 5.038.000 5.015.000 5.338.000 5.308.000 5.761.000
Sum opptjent egenkapital 1.795.000 1.931.000 2.397.000 2.446.000 3.014.000
Sum egenkapital 1.795.000 1.931.000 2.397.000 2.446.000 3.014.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 866.000 836.000 819.000 919.000 829.000
Betalbar skatt 0 0 479.000 416.000 406.000
Skyldig offentlige avgifter 777.000 802.000 163.000 152.000 149.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.600.000 1.445.000 1.479.000 1.375.000 1.362.000
Sum kortsiktig gjeld 3.243.000 3.084.000 2.940.000 2.862.000 2.747.000
Sum gjeld og egenkapital 5.038.000 5.015.000 5.337.000 5.308.000 5.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -447.000 -646.000 242.000 227.000 358.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.1 1.1 1.2
Soliditet 35.6 38.5 44.9 46.1 52.3
Resultatgrad -0.8 -2.5 -0.3 -3.5 -2.9
Rentedekningsgrad -9.6 -231.5
Gjeldsgrad 1.8 1.6 1.2 1.2 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.7 -9.3 -0.8 -10.7 -8.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex