Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eksportvegen AS
Juridisk navn:  Eksportvegen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95184674
Postboks 122 Stadionvegen 2 Fax:
6399 Vestnes 6390 Vestnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 950432756
Aksjekapital: 1.770.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/21/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.27%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-21.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 76.554.000 81.672.000 81.470.000 80.861.000 13.001.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 2.831.000 3.593.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000
Regnskap for  Eksportvegen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 76.554.000 81.672.000 81.470.000 80.861.000 13.001.000
Driftskostnader -54.792.000 -58.838.000 -58.084.000 -57.795.000 -9.407.000
Driftsresultat 21.762.000 22.834.000 23.386.000 23.066.000 3.594.000
Finansinntekter 157.000 157.000 233.000 689.000 357.000
Finanskostnader -21.919.000 -22.991.000 -23.619.000 -23.756.000 -3.951.000
Finans -21.762.000 -22.834.000 -23.386.000 -23.067.000 -3.594.000
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 527.081.000 582.584.000 638.377.000 692.607.000 721.558.000
Sum omløpsmidler 23.778.000 29.638.000 29.687.000 46.729.000 26.914.000
Sum eiendeler 550.859.000 612.222.000 668.064.000 739.336.000 748.472.000
Sum opptjent egenkapital 1.061.000 1.823.000 1.753.000 1.753.000 1.753.000
Sum egenkapital 2.831.000 3.593.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000
Sum langsiktig gjeld 542.000.000 586.508.000 642.508.000 714.508.000 726.008.000
Sum kortsiktig gjeld 6.028.000 22.121.000 22.033.000 21.305.000 18.941.000
Sum gjeld og egenkapital 550.859.000 612.222.000 668.064.000 739.336.000 748.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.554.000 81.672.000 81.470.000 80.861.000 13.001.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 76.554.000 81.672.000 81.470.000 80.861.000 13.001.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -611.000 -438.000 -470.000 -415.000 -471.000
Avskrivning 0 0 0 -54.751.000 -8.063.000
Nedskrivning -50.941.000 -55.792.000 -54.830.000 0 -316.000
Andre driftskostnader -3.240.000 -2.608.000 -2.784.000 -2.629.000 -557.000
Driftskostnader -54.792.000 -58.838.000 -58.084.000 -57.795.000 -9.407.000
Driftsresultat 21.762.000 22.834.000 23.386.000 23.066.000 3.594.000
Finansinntekter 157.000 157.000 233.000 689.000 357.000
Finanskostnader -21.919.000 -22.991.000 -23.619.000 -23.756.000 -3.951.000
Finans -21.762.000 -22.834.000 -23.386.000 -23.067.000 -3.594.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 527.081.000 582.584.000 638.377.000 692.607.000 721.558.000
Sum anleggsmidler 527.081.000 582.584.000 638.377.000 692.607.000 721.558.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.040.000 3.102.000 3.364.000 4.046.000 4.431.000
Andre fordringer 2.717.000 4.067.000 3.045.000 3.078.000 1.397.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.022.000 22.469.000 23.278.000 39.605.000 21.086.000
Sum omløpsmidler 23.778.000 29.638.000 29.687.000 46.729.000 26.914.000
Sum eiendeler 550.859.000 612.222.000 668.064.000 739.336.000 748.472.000
Sum opptjent egenkapital 1.061.000 1.823.000 1.753.000 1.753.000 1.753.000
Sum egenkapital 2.831.000 3.593.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 542.000.000 586.508.000 642.508.000 714.508.000 726.008.000
Leverandørgjeld 439.000 186.000 352.000 428.000 71.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 44.000 31.000 34.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.514.000 21.891.000 21.650.000 20.843.000 18.792.000
Sum kortsiktig gjeld 6.028.000 22.121.000 22.033.000 21.305.000 18.941.000
Sum gjeld og egenkapital 550.859.000 612.222.000 668.064.000 739.336.000 748.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.750.000 7.517.000 7.654.000 25.424.000 7.973.000
Likviditetsgrad 1 3.9 1.3 1.3 2.2 1.4
Likviditetsgrad 2 3.9 1.3 1.3 2.2 1.5
Soliditet 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
Resultatgrad 28.4 2 28.7 28.5 27.6
Rentedekningsgrad 1 1 1 1 1.0
Gjeldsgrad 193.6 169.4 188.6 208.9 211.5
Total kapitalrentabilitet 4 3.8 3.5 3.2 0.5
Signatur
24.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex