El Greko Akropolis AS
Juridisk navn:  El Greko Akropolis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51891454
C/O H. Karachristianidis Smedgata 9 C/O H. Karachristianidis Smedgata 9 Fax: 51896139
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 963192711
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/30/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.77%
Resultat  
  
62.34%
Egenkapital  
  
-13.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 594.000 419.000 313.000 4.203.000 1.375.000
Resultat: -203.000 -539.000 -787.000 2.880.000 -468.000
Egenkapital: 1.022.000 1.181.000 1.601.000 2.186.000 -33.000
Regnskap for  El Greko Akropolis AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 594.000 419.000 313.000 4.203.000 1.375.000
Driftskostnader -655.000 -814.000 -992.000 -704.000 -1.087.000
Driftsresultat -61.000 -396.000 -679.000 3.499.000 289.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -142.000 -144.000 -108.000 -619.000 -757.000
Finans -142.000 -144.000 -108.000 -619.000 -757.000
Resultat før skatt -203.000 -539.000 -787.000 2.880.000 -468.000
Skattekostnad 45.000 119.000 202.000 -662.000 21.000
Årsresultat -158.000 -420.000 -584.000 2.218.000 -447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.049.000 7.285.000 6.297.000 5.912.000 8.582.000
Sum omløpsmidler 103.000 143.000 392.000 148.000 113.000
Sum eiendeler 7.152.000 7.428.000 6.689.000 6.060.000 8.695.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 1.081.000 1.501.000 2.086.000 -133.000
Sum egenkapital 1.022.000 1.181.000 1.601.000 2.186.000 -33.000
Sum langsiktig gjeld 2.386.000 2.339.000 3.923.000 3.687.000 8.519.000
Sum kortsiktig gjeld 3.743.000 3.908.000 1.165.000 187.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 7.151.000 7.428.000 6.689.000 6.060.000 8.696.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 885.000 1.375.000
Andre inntekter 594.000 419.000 313.000 3.318.000 0
Driftsinntekter 594.000 419.000 313.000 4.203.000 1.375.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -237.000 -183.000 -178.000 -172.000 -198.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -418.000 -631.000 -814.000 -532.000 -889.000
Driftskostnader -655.000 -814.000 -992.000 -704.000 -1.087.000
Driftsresultat -61.000 -396.000 -679.000 3.499.000 289.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -142.000 -144.000 -108.000 -619.000 -757.000
Finans -142.000 -144.000 -108.000 -619.000 -757.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -158.000 -420.000 -584.000 2.218.000 -447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.049.000 7.285.000 6.297.000 5.900.000 8.566.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 12.000 16.000
Sum varige driftsmidler 7.049.000 7.285.000 6.297.000 5.912.000 8.582.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.049.000 7.285.000 6.297.000 5.912.000 8.582.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 52.000 80.000 30.000 111.000
Andre fordringer 84.000 85.000 133.000 116.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 5.000 178.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 103.000 143.000 392.000 148.000 113.000
Sum eiendeler 7.152.000 7.428.000 6.689.000 6.060.000 8.695.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 1.081.000 1.501.000 2.086.000 -133.000
Sum egenkapital 1.022.000 1.181.000 1.601.000 2.186.000 -33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 307.000 352.000 471.000 673.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 60.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.386.000 2.339.000 3.923.000 3.687.000 8.519.000
Leverandørgjeld 9.000 159.000 91.000 153.000 54.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 0 0 87.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.674.000 3.734.000 1.074.000 34.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 3.743.000 3.908.000 1.165.000 187.000 210.000
Sum gjeld og egenkapital 7.151.000 7.428.000 6.689.000 6.060.000 8.696.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.640.000 -3.765.000 -773.000 -39.000 -97.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.8 0.5
Soliditet 14.3 15.9 23.9 36.1 -0.4
Resultatgrad -10.3 -94.5 -216.9 83.3 2
Rentedekningsgrad -0.4 -2.8 -6.3 5.7 0.4
Gjeldsgrad 6.0 5.3 3.2 1.8 -264.5
Total kapitalrentabilitet -0.9 -5.3 -10.2 57.7 3.3
Signatur
27.08.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
KARACHRISTIANIDIS HARALABOS
SIGNATUR HVER FOR SEG
KARACHRISTIANIDOU VIK JOHANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex