Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elba AS
Juridisk navn:  Elba AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32252030
Postboks 33 Fabrikkgata 11D Fax: 32252040
3321 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 859772382
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/2/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.67%
Resultat  
  
194.96%
Egenkapital  
  
-5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.160.000 16.171.000 23.076.000 20.824.000 19.617.000
Resultat: 2.398.000 813.000 2.510.000 1.881.000 1.769.000
Egenkapital: 2.453.000 2.582.000 2.582.000 2.525.000 1.778.000
Regnskap for  Elba AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.160.000 16.171.000 23.076.000 20.824.000 19.617.000
Driftskostnader -17.771.000 -15.372.000 -20.585.000 -18.957.000 -17.865.000
Driftsresultat 2.389.000 799.000 2.491.000 1.867.000 1.752.000
Finansinntekter 14.000 21.000 27.000 20.000 23.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -8.000 -6.000 -6.000
Finans 9.000 13.000 19.000 14.000 17.000
Resultat før skatt 2.398.000 813.000 2.510.000 1.881.000 1.769.000
Skattekostnad -528.000 -179.000 -552.000 -434.000 -426.000
Årsresultat 1.870.000 634.000 1.958.000 1.447.000 1.343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 235.000 332.000 402.000 353.000 431.000
Sum omløpsmidler 8.018.000 5.192.000 7.218.000 6.379.000 5.381.000
Sum eiendeler 8.253.000 5.524.000 7.620.000 6.732.000 5.812.000
Sum opptjent egenkapital 2.353.000 2.482.000 2.482.000 2.425.000 1.678.000
Sum egenkapital 2.453.000 2.582.000 2.582.000 2.525.000 1.778.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.801.000 2.942.000 5.037.000 4.207.000 4.034.000
Sum gjeld og egenkapital 8.254.000 5.524.000 7.619.000 6.732.000 5.812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.160.000 16.171.000 23.076.000 20.796.000 19.582.000
Andre inntekter 0 28.000 36.000
Driftsinntekter 20.160.000 16.171.000 23.076.000 20.824.000 19.617.000
Varekostnad -10.787.000 -9.211.000 -13.812.000 -12.315.000 -11.588.000
Lønninger -4.735.000 -4.326.000 -4.416.000 -4.259.000 -4.019.000
Avskrivning -147.000 -142.000 -121.000 -102.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.102.000 -1.693.000 -2.236.000 -2.281.000 -2.147.000
Driftskostnader -17.771.000 -15.372.000 -20.585.000 -18.957.000 -17.865.000
Driftsresultat 2.389.000 799.000 2.491.000 1.867.000 1.752.000
Finansinntekter 14.000 21.000 27.000 20.000 23.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -8.000 -6.000 -6.000
Finans 9.000 13.000 19.000 14.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -634.000 -1.900.000 0 0
Årsresultat 1.870.000 634.000 1.958.000 1.447.000 1.343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 34.000 29.000 20.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 298.000 372.000 333.000 343.000
Sum varige driftsmidler 190.000 298.000 372.000 333.000 343.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 54.000
Sum anleggsmidler 235.000 332.000 402.000 353.000 431.000
Varebeholdning 2.027.000 1.682.000 2.221.000 2.231.000 1.844.000
Kundefordringer 2.676.000 1.719.000 3.297.000 2.193.000 2.814.000
Andre fordringer 653.000 185.000 33.000 142.000 253.000
Sum investeringer 4.000 4.000 5.000 5.000 0
Kasse, bank 2.658.000 1.602.000 1.662.000 1.808.000 469.000
Sum omløpsmidler 8.018.000 5.192.000 7.218.000 6.379.000 5.381.000
Sum eiendeler 8.253.000 5.524.000 7.620.000 6.732.000 5.812.000
Sum opptjent egenkapital 2.353.000 2.482.000 2.482.000 2.425.000 1.678.000
Sum egenkapital 2.453.000 2.582.000 2.582.000 2.525.000 1.778.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 235.000 0 1.831.000 921.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.494.000 785.000 883.000 669.000 1.382.000
Betalbar skatt 535.000 183.000 561.000 210.000 226.000
Skyldig offentlige avgifter 1.066.000 898.000 1.244.000 964.000 1.098.000
Utbytte -2.000.000 -634.000 -1.900.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 470.000 441.000 449.000 532.000 406.000
Sum kortsiktig gjeld 5.801.000 2.942.000 5.037.000 4.207.000 4.034.000
Sum gjeld og egenkapital 8.254.000 5.524.000 7.619.000 6.732.000 5.812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.217.000 2.250.000 2.181.000 2.172.000 1.347.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1 1 0.9
Soliditet 29.7 46.7 33.9 37.5 30.6
Resultatgrad 11.9 4.9 10.8 9 8.9
Rentedekningsgrad 477.8 99.9 311.4 311.2 2
Gjeldsgrad 2.4 1.1 2 1.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 29.1 14.8 3 2 30.5
Signatur
12.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2013
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex