Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker Bekkevold AS
Juridisk navn:  Elektriker Bekkevold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63906290
Nedre Hagaveg 17C Nedre Hagaveg 17C Fax: 94770149
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 986113339
Aksjekapital: 166.600 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 9/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.31%
Resultat  
  
20.09%
Egenkapital  
  
29.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.654.000 22.057.000 18.822.000 18.462.000 16.916.000
Resultat: 843.000 702.000 375.000 423.000 857.000
Egenkapital: 2.894.000 2.237.000 1.687.000 1.403.000 680.000
Regnskap for  Elektriker Bekkevold AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.654.000 22.057.000 18.822.000 18.462.000 16.916.000
Driftskostnader -24.787.000 -21.330.000 -18.424.000 -18.005.000 -16.034.000
Driftsresultat 867.000 728.000 398.000 457.000 882.000
Finansinntekter 2.000 5.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -26.000 -32.000 -24.000 -36.000 -26.000
Finans -24.000 -27.000 -22.000 -34.000 -25.000
Resultat før skatt 843.000 702.000 375.000 423.000 857.000
Skattekostnad -185.000 -151.000 -91.000 -100.000 -208.000
Årsresultat 657.000 550.000 284.000 322.000 648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 516.000 630.000 87.000 74.000 248.000
Sum omløpsmidler 6.795.000 5.180.000 4.494.000 4.012.000 3.726.000
Sum eiendeler 7.311.000 5.810.000 4.581.000 4.086.000 3.974.000
Sum opptjent egenkapital 2.394.000 1.737.000 1.187.000 903.000 580.000
Sum egenkapital 2.894.000 2.237.000 1.687.000 1.403.000 680.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 4.417.000 3.573.000 2.895.000 2.677.000 3.287.000
Sum gjeld og egenkapital 7.311.000 5.810.000 4.582.000 4.086.000 3.973.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.654.000 22.057.000 18.822.000 18.462.000 16.762.000
Andre inntekter 0 0 0 154.000
Driftsinntekter 25.654.000 22.057.000 18.822.000 18.462.000 16.916.000
Varekostnad -10.746.000 -9.094.000 -7.701.000 -7.873.000 -7.276.000
Lønninger -10.566.000 -9.168.000 -7.974.000 -7.689.000 -6.549.000
Avskrivning -27.000 -67.000 -66.000 -37.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.448.000 -3.001.000 -2.683.000 -2.406.000 -2.164.000
Driftskostnader -24.787.000 -21.330.000 -18.424.000 -18.005.000 -16.034.000
Driftsresultat 867.000 728.000 398.000 457.000 882.000
Finansinntekter 2.000 5.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -26.000 -32.000 -24.000 -36.000 -26.000
Finans -24.000 -27.000 -22.000 -34.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -550.000
Årsresultat 657.000 550.000 284.000 322.000 648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 25.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 51.000 87.000 74.000 92.000
Sum varige driftsmidler 24.000 51.000 87.000 74.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 443.000 554.000 0 0 156.000
Sum anleggsmidler 516.000 630.000 87.000 74.000 248.000
Varebeholdning 1.844.000 1.357.000 1.312.000 1.168.000 880.000
Kundefordringer 2.577.000 1.772.000 2.063.000 1.368.000 2.121.000
Andre fordringer 408.000 409.000 327.000 277.000 383.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.965.000 1.641.000 791.000 1.199.000 341.000
Sum omløpsmidler 6.795.000 5.180.000 4.494.000 4.012.000 3.726.000
Sum eiendeler 7.311.000 5.810.000 4.581.000 4.086.000 3.974.000
Sum opptjent egenkapital 2.394.000 1.737.000 1.187.000 903.000 580.000
Sum egenkapital 2.894.000 2.237.000 1.687.000 1.403.000 680.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 6.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000
Leverandørgjeld 1.296.000 1.019.000 849.000 714.000 988.000
Betalbar skatt 209.000 176.000 97.000 100.000 219.000
Skyldig offentlige avgifter 1.384.000 1.381.000 1.244.000 1.118.000 1.070.000
Utbytte 0 0 0 -550.000
Annen kortsiktig gjeld 1.528.000 997.000 704.000 746.000 644.000
Sum kortsiktig gjeld 4.417.000 3.573.000 2.895.000 2.677.000 3.287.000
Sum gjeld og egenkapital 7.311.000 5.810.000 4.582.000 4.086.000 3.973.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.378.000 1.607.000 1.599.000 1.335.000 439.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.6 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9
Soliditet 39.6 38.5 36.8 34.3 17.1
Resultatgrad 3.4 3.3 2.1 2.5 5.2
Rentedekningsgrad 33.3 22.8 16.6 12.7 33.9
Gjeldsgrad 1.5 1.6 1.7 1.9 4.8
Total kapitalrentabilitet 11.9 12.6 8.7 11.2 22.2
Signatur
11.02.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.08.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex