Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektriker Bekkevold AS
Juridisk navn:  Elektriker Bekkevold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63906290
Nedre Hagaveg 17C Nedre Hagaveg 17C Fax: 94770149
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 986113339
Aksjekapital: 166.600 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 9/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon As
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.19%
Resultat  
  
87.2%
Egenkapital  
  
32.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.057.000 18.822.000 18.462.000 16.916.000 14.487.000
Resultat: 702.000 375.000 423.000 857.000 365.000
Egenkapital: 2.237.000 1.687.000 1.403.000 680.000 617.000
Regnskap for  Elektriker Bekkevold AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.057.000 18.822.000 18.462.000 16.916.000 14.487.000
Driftskostnader -21.330.000 -18.424.000 -18.005.000 -16.034.000 -14.096.000
Driftsresultat 728.000 398.000 457.000 882.000 392.000
Finansinntekter 5.000 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -32.000 -24.000 -36.000 -26.000 -26.000
Finans -27.000 -22.000 -34.000 -25.000 -26.000
Resultat før skatt 702.000 375.000 423.000 857.000 365.000
Skattekostnad -151.000 -91.000 -100.000 -208.000 -95.000
Årsresultat 550.000 284.000 322.000 648.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 630.000 87.000 74.000 248.000 81.000
Sum omløpsmidler 5.180.000 4.494.000 4.012.000 3.726.000 3.415.000
Sum eiendeler 5.810.000 4.581.000 4.086.000 3.974.000 3.496.000
Sum opptjent egenkapital 1.737.000 1.187.000 903.000 580.000 517.000
Sum egenkapital 2.237.000 1.687.000 1.403.000 680.000 617.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 3.573.000 2.895.000 2.677.000 3.287.000 2.862.000
Sum gjeld og egenkapital 5.810.000 4.582.000 4.086.000 3.973.000 3.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.057.000 18.822.000 18.462.000 16.762.000 14.487.000
Andre inntekter 0 0 0 154.000 0
Driftsinntekter 22.057.000 18.822.000 18.462.000 16.916.000 14.487.000
Varekostnad -9.094.000 -7.701.000 -7.873.000 -7.276.000 -6.475.000
Lønninger -9.168.000 -7.974.000 -7.689.000 -6.549.000 -5.740.000
Avskrivning -67.000 -66.000 -37.000 -45.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.001.000 -2.683.000 -2.406.000 -2.164.000 -1.854.000
Driftskostnader -21.330.000 -18.424.000 -18.005.000 -16.034.000 -14.096.000
Driftsresultat 728.000 398.000 457.000 882.000 392.000
Finansinntekter 5.000 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -32.000 -24.000 -36.000 -26.000 -26.000
Finans -27.000 -22.000 -34.000 -25.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -550.000 -150.000
Årsresultat 550.000 284.000 322.000 648.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 87.000 74.000 92.000 81.000
Sum varige driftsmidler 51.000 87.000 74.000 92.000 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 554.000 0 0 156.000 0
Sum anleggsmidler 630.000 87.000 74.000 248.000 81.000
Varebeholdning 1.357.000 1.312.000 1.168.000 880.000 784.000
Kundefordringer 1.772.000 2.063.000 1.368.000 2.121.000 1.755.000
Andre fordringer 409.000 327.000 277.000 383.000 547.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.641.000 791.000 1.199.000 341.000 328.000
Sum omløpsmidler 5.180.000 4.494.000 4.012.000 3.726.000 3.415.000
Sum eiendeler 5.810.000 4.581.000 4.086.000 3.974.000 3.496.000
Sum opptjent egenkapital 1.737.000 1.187.000 903.000 580.000 517.000
Sum egenkapital 2.237.000 1.687.000 1.403.000 680.000 617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 6.000 6.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 265.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000 16.000
Leverandørgjeld 1.019.000 849.000 714.000 988.000 1.260.000
Betalbar skatt 176.000 97.000 100.000 219.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 1.381.000 1.244.000 1.118.000 1.070.000 1.007.000
Utbytte 0 0 0 -550.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 997.000 704.000 746.000 644.000 492.000
Sum kortsiktig gjeld 3.573.000 2.895.000 2.677.000 3.287.000 2.862.000
Sum gjeld og egenkapital 5.810.000 4.582.000 4.086.000 3.973.000 3.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.607.000 1.599.000 1.335.000 439.000 553.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.5 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9
Soliditet 38.5 36.8 34.3 17.1 17.7
Resultatgrad 3.3 2.1 2.5 5.2 2.7
Rentedekningsgrad 22.8 16.6 12.7 33.9 15.1
Gjeldsgrad 1.6 1.7 1.9 4.8 4.7
Total kapitalrentabilitet 12.6 8.7 11.2 22.2 11.2
Signatur
11.02.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.08.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex