Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektrikern Kirkenes AS
Juridisk navn:  Elektrikern Kirkenes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40467779
Fyllingsveien 14 Fyllingsveien 14 Fax: 78990951
9901 Kirkenes 9901 Kirkenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 985784507
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/10/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.72%
Resultat  
  
1675%
Egenkapital  
  
18.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.704.000 3.376.000 4.014.000 4.869.000 3.571.000
Resultat: 63.000 -4.000 288.000 527.000 115.000
Egenkapital: 401.000 338.000 341.000 53.000 -473.000
Regnskap for  Elektrikern Kirkenes AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.704.000 3.376.000 4.014.000 4.869.000 3.571.000
Driftskostnader -3.640.000 -3.379.000 -3.724.000 -4.274.000 -3.345.000
Driftsresultat 63.000 -4.000 289.000 595.000 227.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -1.000 -68.000 -113.000
Finans -1.000 -68.000 -111.000
Resultat før skatt 63.000 -4.000 288.000 527.000 115.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 63.000 -4.000 288.000 527.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 11.000 14.000 14.000 16.000
Sum omløpsmidler 6.196.000 1.219.000 1.614.000 1.037.000 848.000
Sum eiendeler 6.204.000 1.230.000 1.628.000 1.051.000 864.000
Sum opptjent egenkapital -600.000 -664.000 -660.000 -948.000 -1.475.000
Sum egenkapital 401.000 338.000 341.000 53.000 -473.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 60.000
Sum kortsiktig gjeld 5.802.000 892.000 1.287.000 997.000 1.277.000
Sum gjeld og egenkapital 6.203.000 1.229.000 1.628.000 1.050.000 863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.704.000 3.376.000 4.014.000 4.774.000 3.571.000
Andre inntekter 0 95.000 0
Driftsinntekter 3.704.000 3.376.000 4.014.000 4.869.000 3.571.000
Varekostnad -1.405.000 -1.307.000 -1.220.000 -1.827.000 -985.000
Lønninger -1.794.000 -1.678.000 -1.929.000 -1.849.000 -1.728.000
Avskrivning -3.000 -3.000 0 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -438.000 -391.000 -575.000 -596.000 -630.000
Driftskostnader -3.640.000 -3.379.000 -3.724.000 -4.274.000 -3.345.000
Driftsresultat 63.000 -4.000 289.000 595.000 227.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -1.000 -68.000 -113.000
Finans -1.000 -68.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 63.000 -4.000 288.000 527.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 11.000 14.000 0 0
Driftsløsøre 0 14.000 16.000
Sum varige driftsmidler 8.000 11.000 14.000 14.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 11.000 14.000 14.000 16.000
Varebeholdning 203.000 101.000 203.000 203.000 218.000
Kundefordringer 10.868.000 3.376.000 3.196.000 478.000 511.000
Andre fordringer 204.000 101.000 204.000 204.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank -5.079.000 -2.360.000 0 152.000 1.000
Sum omløpsmidler 6.196.000 1.219.000 1.614.000 1.037.000 848.000
Sum eiendeler 6.204.000 1.230.000 1.628.000 1.051.000 864.000
Sum opptjent egenkapital -600.000 -664.000 -660.000 -948.000 -1.475.000
Sum egenkapital 401.000 338.000 341.000 53.000 -473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 171.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 60.000
Leverandørgjeld 4.189.000 87.000 133.000 225.000 192.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 894.000 226.000 679.000 293.000 244.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 720.000 579.000 474.000 479.000 671.000
Sum kortsiktig gjeld 5.802.000 892.000 1.287.000 997.000 1.277.000
Sum gjeld og egenkapital 6.203.000 1.229.000 1.628.000 1.050.000 863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 394.000 327.000 327.000 40.000 -429.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.3 1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 1.1 0.8 0.5
Soliditet 6.5 27.5 20.9 5 -54.7
Resultatgrad 1.7 -0.1 7.2 12.2 6.4
Rentedekningsgrad 2 8.8 2
Gjeldsgrad 14.5 2.6 3.8 18.8 -2.8
Total kapitalrentabilitet 1.0 -0.3 17.8 56.7 26.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex