Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektrikertjenesten Halden AS
Juridisk navn:  Elektrikertjenesten Halden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69177100
Glenneveien 14 Glenneveien 14 Fax: 69177101
1781 Halden 1781 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 985700230
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 5/10/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
5.22%
Resultat  
  
88.8%
Egenkapital  
  
3.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.520.000 20.453.000 22.019.000 22.240.000 23.233.000
Resultat: 1.922.000 1.018.000 567.000 54.000 927.000
Egenkapital: 3.656.000 3.537.000 3.020.000 2.483.000 2.743.000
Regnskap for  Elektrikertjenesten Halden AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.520.000 20.453.000 22.019.000 22.240.000 23.233.000
Driftskostnader -20.180.000 -19.988.000 -21.834.000 -22.473.000 -22.419.000
Driftsresultat 1.339.000 465.000 186.000 -233.000 814.000
Finansinntekter 600.000 590.000 458.000 321.000 222.000
Finanskostnader -17.000 -38.000 -76.000 -34.000 -111.000
Finans 583.000 552.000 382.000 287.000 111.000
Resultat før skatt 1.922.000 1.018.000 567.000 54.000 927.000
Skattekostnad -303.000 -101.000 -30.000 -13.000 -186.000
Årsresultat 1.619.000 917.000 537.000 40.000 740.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 309.000 391.000 247.000 342.000 460.000
Sum omløpsmidler 10.150.000 8.930.000 7.560.000 7.689.000 8.382.000
Sum eiendeler 10.459.000 9.321.000 7.807.000 8.031.000 8.842.000
Sum opptjent egenkapital 3.566.000 3.447.000 2.930.000 2.393.000 2.653.000
Sum egenkapital 3.656.000 3.537.000 3.020.000 2.483.000 2.743.000
Sum langsiktig gjeld 261.000 394.000 383.000 483.000 585.000
Sum kortsiktig gjeld 6.543.000 5.390.000 4.404.000 5.065.000 5.514.000
Sum gjeld og egenkapital 10.460.000 9.321.000 7.807.000 8.031.000 8.842.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.717.000 20.886.000 22.154.000 21.435.000 23.614.000
Andre inntekter -198.000 -433.000 -134.000 805.000 -380.000
Driftsinntekter 21.520.000 20.453.000 22.019.000 22.240.000 23.233.000
Varekostnad -8.267.000 -8.660.000 -8.240.000 -8.034.000 -7.921.000
Lønninger -8.780.000 -8.124.000 -10.388.000 -11.349.000 -11.424.000
Avskrivning -98.000 -191.000 -154.000 -168.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.035.000 -3.013.000 -3.052.000 -2.922.000 -2.910.000
Driftskostnader -20.180.000 -19.988.000 -21.834.000 -22.473.000 -22.419.000
Driftsresultat 1.339.000 465.000 186.000 -233.000 814.000
Finansinntekter 600.000 590.000 458.000 321.000 222.000
Finanskostnader -17.000 -38.000 -76.000 -34.000 -111.000
Finans 583.000 552.000 382.000 287.000 111.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -400.000 0 -300.000 0
Årsresultat 1.619.000 917.000 537.000 40.000 740.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 78.000 27.000 31.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 263.000 272.000 180.000 271.000 420.000
Sum varige driftsmidler 263.000 272.000 180.000 271.000 420.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 309.000 391.000 247.000 342.000 460.000
Varebeholdning 1.907.000 1.747.000 1.472.000 1.264.000 1.152.000
Kundefordringer 4.628.000 5.578.000 5.284.000 5.495.000 4.576.000
Andre fordringer 683.000 663.000 484.000 584.000 678.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.922.000 942.000 320.000 346.000 1.938.000
Sum omløpsmidler 10.150.000 8.930.000 7.560.000 7.689.000 8.382.000
Sum eiendeler 10.459.000 9.321.000 7.807.000 8.031.000 8.842.000
Sum opptjent egenkapital 3.566.000 3.447.000 2.930.000 2.393.000 2.653.000
Sum egenkapital 3.656.000 3.537.000 3.020.000 2.483.000 2.743.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 699.000 1.126.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 261.000 394.000 383.000 483.000 585.000
Leverandørgjeld 1.992.000 2.246.000 997.000 717.000 1.917.000
Betalbar skatt 230.000 153.000 25.000 47.000 236.000
Skyldig offentlige avgifter 954.000 1.158.000 1.070.000 1.085.000 1.481.000
Utbytte -1.500.000 -400.000 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.866.000 1.433.000 1.614.000 1.790.000 1.869.000
Sum kortsiktig gjeld 6.543.000 5.390.000 4.404.000 5.065.000 5.514.000
Sum gjeld og egenkapital 10.460.000 9.321.000 7.807.000 8.031.000 8.842.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.607.000 3.540.000 3.156.000 2.624.000 2.868.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.7 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3
Soliditet 35.0 37.9 38.7 30.9 3
Resultatgrad 6.2 2.3 0.8 3.5
Rentedekningsgrad 78.8 12.2 2.4 -6.9 7.3
Gjeldsgrad 1.9 1.6 1.6 2.2 2.2
Total kapitalrentabilitet 18.5 11.3 8.2 1.1 11.7
Signatur
25.04.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
25.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex