Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektrikertjenesten Halden AS
Juridisk navn:  Elektrikertjenesten Halden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69177100
Glenneveien 14 Glenneveien 14 Fax: 69177101
1781 Halden 1781 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 985700230
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 5/10/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.11%
Resultat  
  
79.54%
Egenkapital  
  
17.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.453.000 22.019.000 22.240.000 23.233.000 28.214.000
Resultat: 1.018.000 567.000 54.000 927.000 1.149.000
Egenkapital: 3.537.000 3.020.000 2.483.000 2.743.000 2.002.000
Regnskap for  Elektrikertjenesten Halden AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.453.000 22.019.000 22.240.000 23.233.000 28.214.000
Driftskostnader -19.988.000 -21.834.000 -22.473.000 -22.419.000 -27.209.000
Driftsresultat 465.000 186.000 -233.000 814.000 1.005.000
Finansinntekter 590.000 458.000 321.000 222.000 231.000
Finanskostnader -38.000 -76.000 -34.000 -111.000 -86.000
Finans 552.000 382.000 287.000 111.000 145.000
Resultat før skatt 1.018.000 567.000 54.000 927.000 1.149.000
Skattekostnad -101.000 -30.000 -13.000 -186.000 -247.000
Årsresultat 917.000 537.000 40.000 740.000 902.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000 247.000 342.000 460.000 655.000
Sum omløpsmidler 8.930.000 7.560.000 7.689.000 8.382.000 9.322.000
Sum eiendeler 9.321.000 7.807.000 8.031.000 8.842.000 9.977.000
Sum opptjent egenkapital 3.447.000 2.930.000 2.393.000 2.653.000 1.912.000
Sum egenkapital 3.537.000 3.020.000 2.483.000 2.743.000 2.002.000
Sum langsiktig gjeld 394.000 383.000 483.000 585.000 736.000
Sum kortsiktig gjeld 5.390.000 4.404.000 5.065.000 5.514.000 7.238.000
Sum gjeld og egenkapital 9.321.000 7.807.000 8.031.000 8.842.000 9.976.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.886.000 22.154.000 21.435.000 23.614.000 27.446.000
Andre inntekter -433.000 -134.000 805.000 -380.000 768.000
Driftsinntekter 20.453.000 22.019.000 22.240.000 23.233.000 28.214.000
Varekostnad -8.660.000 -8.240.000 -8.034.000 -7.921.000 -12.833.000
Lønninger -8.124.000 -10.388.000 -11.349.000 -11.424.000 -10.553.000
Avskrivning -191.000 -154.000 -168.000 -164.000 -158.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.013.000 -3.052.000 -2.922.000 -2.910.000 -3.665.000
Driftskostnader -19.988.000 -21.834.000 -22.473.000 -22.419.000 -27.209.000
Driftsresultat 465.000 186.000 -233.000 814.000 1.005.000
Finansinntekter 590.000 458.000 321.000 222.000 231.000
Finanskostnader -38.000 -76.000 -34.000 -111.000 -86.000
Finans 552.000 382.000 287.000 111.000 145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 -300.000 0 -250.000
Årsresultat 917.000 537.000 40.000 740.000 902.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 78.000 27.000 31.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 272.000 180.000 271.000 420.000 565.000
Sum varige driftsmidler 272.000 180.000 271.000 420.000 565.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 89.000
Sum anleggsmidler 391.000 247.000 342.000 460.000 655.000
Varebeholdning 1.747.000 1.472.000 1.264.000 1.152.000 866.000
Kundefordringer 5.578.000 5.284.000 5.495.000 4.576.000 6.816.000
Andre fordringer 663.000 484.000 584.000 678.000 1.281.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 942.000 320.000 346.000 1.938.000 358.000
Sum omløpsmidler 8.930.000 7.560.000 7.689.000 8.382.000 9.322.000
Sum eiendeler 9.321.000 7.807.000 8.031.000 8.842.000 9.977.000
Sum opptjent egenkapital 3.447.000 2.930.000 2.393.000 2.653.000 1.912.000
Sum egenkapital 3.537.000 3.020.000 2.483.000 2.743.000 2.002.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 53.000
Gjeld til kredittinstitutt 699.000 1.126.000 11.000 376.000
Sum langsiktig gjeld 394.000 383.000 483.000 585.000 736.000
Leverandørgjeld 2.246.000 997.000 717.000 1.917.000 3.290.000
Betalbar skatt 153.000 25.000 47.000 236.000 178.000
Skyldig offentlige avgifter 1.158.000 1.070.000 1.085.000 1.481.000 1.363.000
Utbytte -400.000 0 -300.000 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 1.433.000 1.614.000 1.790.000 1.869.000 1.781.000
Sum kortsiktig gjeld 5.390.000 4.404.000 5.065.000 5.514.000 7.238.000
Sum gjeld og egenkapital 9.321.000 7.807.000 8.031.000 8.842.000 9.976.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.540.000 3.156.000 2.624.000 2.868.000 2.084.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2
Soliditet 37.9 38.7 30.9 3 20.1
Resultatgrad 2.3 0.8 3.5 3.6
Rentedekningsgrad 12.2 2.4 -6.9 7.3 11.7
Gjeldsgrad 1.6 1.6 2.2 2.2 4
Total kapitalrentabilitet 11.3 8.2 1.1 11.7 12.4
Signatur
27.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.02.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex