Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektro 1 Tønsberg As
Juridisk navn:  Elektro 1 Tønsberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33334060
Semsbyveien 110 Semsbyveien 110 Fax: 33334061
3170 Sem 3170 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 984668910
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 7/7/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co As
Regnskapsfører: Balanse Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.32%
Resultat  
  
2.04%
Egenkapital  
  
-35.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.394.000 30.892.000 30.352.000 28.775.000 36.859.000
Resultat: 2.446.000 2.397.000 2.624.000 2.543.000 4.056.000
Egenkapital: 3.081.000 4.773.000 4.904.000 2.857.000 2.797.000
Regnskap for  Elektro 1 Tønsberg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.394.000 30.892.000 30.352.000 28.775.000 36.859.000
Driftskostnader -24.954.000 -28.499.000 -27.730.000 -26.231.000 -32.802.000
Driftsresultat 2.440.000 2.393.000 2.622.000 2.545.000 4.058.000
Finansinntekter 6.000 8.000 13.000 13.000 14.000
Finanskostnader -5.000 -11.000 -16.000 -15.000
Finans 6.000 3.000 2.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 2.446.000 2.397.000 2.624.000 2.543.000 4.056.000
Skattekostnad -538.000 -528.000 -577.000 -583.000 -977.000
Årsresultat 1.908.000 1.869.000 2.048.000 1.960.000 3.080.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.327.000 1.744.000 1.601.000 1.974.000 2.386.000
Sum omløpsmidler 12.629.000 14.556.000 10.163.000 10.408.000 12.368.000
Sum eiendeler 13.956.000 16.300.000 11.764.000 12.382.000 14.754.000
Sum opptjent egenkapital 2.881.000 4.573.000 4.704.000 2.657.000 2.597.000
Sum egenkapital 3.081.000 4.773.000 4.904.000 2.857.000 2.797.000
Sum langsiktig gjeld 28.000 351.000 296.000 338.000
Sum kortsiktig gjeld 10.875.000 11.499.000 6.508.000 9.229.000 11.619.000
Sum gjeld og egenkapital 13.956.000 16.300.000 11.763.000 12.382.000 14.754.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.883.000 30.752.000 30.352.000 28.691.000 36.786.000
Andre inntekter 511.000 141.000 0 84.000 73.000
Driftsinntekter 27.394.000 30.892.000 30.352.000 28.775.000 36.859.000
Varekostnad -9.434.000 -12.295.000 -13.465.000 -12.551.000 -17.409.000
Lønninger -12.501.000 -12.994.000 -10.909.000 -10.920.000 -11.717.000
Avskrivning -298.000 -565.000 -510.000 -665.000 -592.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.721.000 -2.645.000 -2.846.000 -2.095.000 -3.084.000
Driftskostnader -24.954.000 -28.499.000 -27.730.000 -26.231.000 -32.802.000
Driftsresultat 2.440.000 2.393.000 2.622.000 2.545.000 4.058.000
Finansinntekter 6.000 8.000 13.000 13.000 14.000
Finanskostnader -5.000 -11.000 -16.000 -15.000
Finans 6.000 3.000 2.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.600.000 -2.000.000 0 -1.900.000 -3.500.000
Årsresultat 1.908.000 1.869.000 2.048.000 1.960.000 3.080.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 88.000 0 0 75.000
Fast eiendom 0 0 16.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.277.000 1.646.000 1.576.000 1.949.000 2.285.000
Sum varige driftsmidler 1.277.000 1.646.000 1.576.000 1.949.000 2.301.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 25.000 25.000 10.000
Sum anleggsmidler 1.327.000 1.744.000 1.601.000 1.974.000 2.386.000
Varebeholdning 766.000 923.000 746.000 734.000 632.000
Kundefordringer 4.234.000 3.594.000 3.928.000 4.466.000 4.237.000
Andre fordringer 833.000 710.000 373.000 950.000 344.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.796.000 9.329.000 5.116.000 4.258.000 7.155.000
Sum omløpsmidler 12.629.000 14.556.000 10.163.000 10.408.000 12.368.000
Sum eiendeler 13.956.000 16.300.000 11.764.000 12.382.000 14.754.000
Sum opptjent egenkapital 2.881.000 4.573.000 4.704.000 2.657.000 2.597.000
Sum egenkapital 3.081.000 4.773.000 4.904.000 2.857.000 2.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 215.000 57.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.000 351.000 296.000 338.000
Leverandørgjeld 1.080.000 2.101.000 808.000 1.983.000 1.489.000
Betalbar skatt 490.000 830.000 419.000 452.000 1.425.000
Skyldig offentlige avgifter 2.293.000 2.050.000 2.142.000 1.736.000 1.408.000
Utbytte -3.600.000 -2.000.000 0 -1.900.000 -3.500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.412.000 4.517.000 3.139.000 3.159.000 3.797.000
Sum kortsiktig gjeld 10.875.000 11.499.000 6.508.000 9.229.000 11.619.000
Sum gjeld og egenkapital 13.956.000 16.300.000 11.763.000 12.382.000 14.754.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.754.000 3.057.000 3.655.000 1.179.000 749.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.6 1 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.4 1 1
Soliditet 22.1 29.3 41.7 23.1 1
Resultatgrad 8.9 7.7 8.6 8.8 1
Rentedekningsgrad 478.6 238.4 159.1 270.5
Gjeldsgrad 3.5 2.4 1.4 3.3 4.3
Total kapitalrentabilitet 17.5 14.7 22.4 20.7 27.6
Signatur
28.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2020
Prokura hver for seg
Nordseter Terje
Prokura hver for seg
Fladberg Jørn
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex