Elektrotema Agder AS
Juridisk navn:  Elektrotema Agder AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38041000
Barstølveien 36 Barstølveien 36 Fax: 38040891
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 981451775
Aksjekapital: 490.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/3/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Torbjørn Salvesen As
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.53%
Resultat  
  
84.75%
Egenkapital  
  
5.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.214.000 18.311.000 17.945.000 18.662.000 18.682.000
Resultat: 412.000 223.000 50.000 313.000 576.000
Egenkapital: 6.349.000 6.037.000 5.877.000 5.827.000 5.542.000
Regnskap for  Elektrotema Agder AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.214.000 18.311.000 17.945.000 18.662.000 18.682.000
Driftskostnader -17.831.000 -18.118.000 -17.918.000 -18.365.000 -18.108.000
Driftsresultat 383.000 193.000 28.000 297.000 574.000
Finansinntekter 44.000 47.000 27.000 18.000 12.000
Finanskostnader -15.000 -16.000 -5.000 -2.000 -10.000
Finans 29.000 31.000 22.000 16.000 2.000
Resultat før skatt 412.000 223.000 50.000 313.000 576.000
Skattekostnad -100.000 -63.000 0 -28.000 -134.000
Årsresultat 312.000 160.000 50.000 285.000 441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 515.000 165.000 258.000 307.000 357.000
Sum omløpsmidler 9.904.000 9.712.000 9.269.000 9.559.000 8.891.000
Sum eiendeler 10.419.000 9.877.000 9.527.000 9.866.000 9.248.000
Sum opptjent egenkapital 5.358.000 5.047.000 4.887.000 4.837.000 4.552.000
Sum egenkapital 6.349.000 6.037.000 5.877.000 5.827.000 5.542.000
Sum langsiktig gjeld 320.000 0 0 0 64.000
Sum kortsiktig gjeld 3.751.000 3.840.000 3.650.000 4.039.000 3.641.000
Sum gjeld og egenkapital 10.419.000 9.877.000 9.527.000 9.866.000 9.247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.214.000 18.311.000 17.749.000 18.662.000 18.659.000
Andre inntekter 0 195.000 0 24.000
Driftsinntekter 18.214.000 18.311.000 17.945.000 18.662.000 18.682.000
Varekostnad -6.173.000 -6.141.000 -5.995.000 -6.669.000 -6.442.000
Lønninger -8.479.000 -8.427.000 -9.002.000 -8.957.000 -8.526.000
Avskrivning -122.000 -120.000 -137.000 -115.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.122.000 -3.312.000 -2.844.000 -2.611.000 -3.043.000
Driftskostnader -17.831.000 -18.118.000 -17.918.000 -18.365.000 -18.108.000
Driftsresultat 383.000 193.000 28.000 297.000 574.000
Finansinntekter 44.000 47.000 27.000 18.000 12.000
Finanskostnader -15.000 -16.000 -5.000 -2.000 -10.000
Finans 29.000 31.000 22.000 16.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 312.000 160.000 50.000 285.000 441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 510.000 163.000 256.000 305.000 354.000
Sum varige driftsmidler 510.000 163.000 256.000 305.000 354.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 515.000 165.000 258.000 307.000 357.000
Varebeholdning 2.759.000 2.273.000 2.567.000 2.291.000 2.272.000
Kundefordringer 3.630.000 3.054.000 2.931.000 4.130.000 3.286.000
Andre fordringer 471.000 466.000 415.000 549.000 704.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.044.000 3.919.000 3.355.000 2.590.000 2.629.000
Sum omløpsmidler 9.904.000 9.712.000 9.269.000 9.559.000 8.891.000
Sum eiendeler 10.419.000 9.877.000 9.527.000 9.866.000 9.248.000
Sum opptjent egenkapital 5.358.000 5.047.000 4.887.000 4.837.000 4.552.000
Sum egenkapital 6.349.000 6.037.000 5.877.000 5.827.000 5.542.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 320.000 0 0 0 64.000
Leverandørgjeld 999.000 913.000 741.000 1.183.000 887.000
Betalbar skatt 100.000 63.000 0 28.000 134.000
Skyldig offentlige avgifter 1.093.000 1.232.000 1.223.000 1.149.000 1.045.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.559.000 1.632.000 1.685.000 1.679.000 1.574.000
Sum kortsiktig gjeld 3.751.000 3.840.000 3.650.000 4.039.000 3.641.000
Sum gjeld og egenkapital 10.419.000 9.877.000 9.527.000 9.866.000 9.247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.153.000 5.872.000 5.619.000 5.520.000 5.250.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8
Soliditet 60.9 61.1 61.7 59.1 59.9
Resultatgrad 2.1 1.1 0.2 1.6 3.1
Rentedekningsgrad 25.5 12.1 5.6 148.5 57.4
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 4.1 2.4 0.6 3.2 6.3
Signatur
02.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex