Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elgå Reinbeitedistrikt
Juridisk navn:  Elgå Reinbeitedistrikt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Jon Anders Mortensson Valdalsfjellet 588 c/o Jon Anders Mortensson Valdalsfjellet 588 Fax:
2443 Drevsjø 2443 Drevsjø
Fylke: Kommune:
Innlandet Engerdal
Org.nr: 975551636
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/5/1996 1
Foretakstype: ANNA
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Bergstadens Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.94%
Resultat  
  
-119.54%
Egenkapital  
  
-4.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2016
Omsetning: 389.000 1.022.000 526.000 799.000
Resultat: -77.000 394.000 -15.000 256.000
Egenkapital: 1.451.000 1.527.000 1.133.000 1.307.000
Regnskap for  Elgå Reinbeitedistrikt
Resultat 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 389.000 1.022.000 526.000 799.000
Driftskostnader -478.000 -644.000 -552.000 -557.000
Driftsresultat -88.000 378.000 -26.000 242.000
Finansinntekter 14.000 16.000 11.000 14.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 12.000 16.000 11.000 14.000
Resultat før skatt -77.000 394.000 -15.000 256.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -77.000 394.000 -15.000 256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 65.000 85.000 53.000
Sum omløpsmidler 1.509.000 1.591.000 1.048.000 1.424.000
Sum eiendeler 1.582.000 1.656.000 1.133.000 1.477.000
Sum opptjent egenkapital 1.451.000 1.527.000 1.133.000 1.307.000
Sum egenkapital 1.451.000 1.527.000 1.133.000 1.307.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000 128.000 0 171.000
Sum gjeld og egenkapital 1.582.000 1.655.000 1.133.000 1.478.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.000 694.000 280.000 584.000
Andre inntekter 283.000 328.000 246.000 215.000
Driftsinntekter 389.000 1.022.000 526.000 799.000
Varekostnad -135.000 -456.000 -305.000 -336.000
Lønninger -188.000 -74.000 -105.000 -116.000
Avskrivning -13.000 -20.000 -11.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -142.000 -94.000 -131.000 -99.000
Driftskostnader -478.000 -644.000 -552.000 -557.000
Driftsresultat -88.000 378.000 -26.000 242.000
Finansinntekter 14.000 16.000 11.000 14.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0
Finans 12.000 16.000 11.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -77.000 394.000 -15.000 256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 53.000
Maskiner anlegg 15.000 0 13.000 0
Driftsløsøre 58.000 65.000 72.000 0
Sum varige driftsmidler 73.000 65.000 85.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 73.000 65.000 85.000 53.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 54.000 159.000 195.000 42.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.454.000 1.433.000 853.000 1.382.000
Sum omløpsmidler 1.509.000 1.591.000 1.048.000 1.424.000
Sum eiendeler 1.582.000 1.656.000 1.133.000 1.477.000
Sum opptjent egenkapital 1.451.000 1.527.000 1.133.000 1.307.000
Sum egenkapital 1.451.000 1.527.000 1.133.000 1.307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 102.000 24.000 11.000 78.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 105.000 -14.000 88.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0 2.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 128.000 0 171.000
Sum gjeld og egenkapital 1.582.000 1.655.000 1.133.000 1.478.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.378.000 1.463.000 1.048.000 1.253.000
Likviditetsgrad 1 11.5 12.4 8.3
Likviditetsgrad 2 11.5 12.4 0 8.3
Soliditet 91.7 92.3 1 88.4
Resultatgrad -22.6 3 -4.9 30.3
Rentedekningsgrad -44.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.7 23.8 -1.3 17.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex