Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ellfisk AS
Juridisk navn:  Ellfisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78498539
Postboks 232 Kirkevegen 33 Fax: 78498011
9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lebesby
Org.nr: 880520482
Aksjekapital: 32.476 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Wiiks Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.94%
Resultat  
  
-87.08%
Egenkapital  
  
21.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.971.000 15.667.000 9.658.000 9.594.000 6.020.000
Resultat: 745.000 5.768.000 2.790.000 1.830.000 101.000
Egenkapital: 14.742.000 12.105.000 7.461.000 6.088.000 4.655.000
Regnskap for  Ellfisk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.971.000 15.667.000 9.658.000 9.594.000 6.020.000
Driftskostnader -13.943.000 -9.114.000 -6.741.000 -7.615.000 -5.764.000
Driftsresultat 2.028.000 6.553.000 2.916.000 1.979.000 256.000
Finansinntekter 11.000 23.000 21.000 10.000 26.000
Finanskostnader -1.294.000 -809.000 -147.000 -159.000 -181.000
Finans -1.283.000 -786.000 -126.000 -149.000 -155.000
Resultat før skatt 745.000 5.768.000 2.790.000 1.830.000 101.000
Skattekostnad -163.000 -1.124.000 -617.000 -397.000 19.000
Årsresultat 582.000 4.644.000 2.173.000 1.433.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.866.000 54.144.000 10.929.000 11.448.000 9.977.000
Sum omløpsmidler 3.759.000 2.507.000 4.924.000 3.556.000 3.384.000
Sum eiendeler 64.625.000 56.651.000 15.853.000 15.004.000 13.361.000
Sum opptjent egenkapital 14.462.000 12.075.000 7.431.000 6.058.000 4.625.000
Sum egenkapital 14.742.000 12.105.000 7.461.000 6.088.000 4.655.000
Sum langsiktig gjeld 48.142.000 42.643.000 6.047.000 6.717.000 7.399.000
Sum kortsiktig gjeld 1.741.000 1.903.000 2.346.000 2.199.000 1.308.000
Sum gjeld og egenkapital 64.626.000 56.651.000 15.854.000 15.004.000 13.362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.971.000 10.793.000 9.579.000 9.534.000 5.593.000
Andre inntekter 4.874.000 79.000 60.000 426.000
Driftsinntekter 15.971.000 15.667.000 9.658.000 9.594.000 6.020.000
Varekostnad -1.342.000 -861.000 -489.000 -325.000 -505.000
Lønninger -7.293.000 -4.865.000 -4.429.000 -5.262.000 -3.321.000
Avskrivning -2.930.000 -1.550.000 -940.000 -912.000 -910.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.378.000 -1.838.000 -883.000 -1.116.000 -1.028.000
Driftskostnader -13.943.000 -9.114.000 -6.741.000 -7.615.000 -5.764.000
Driftsresultat 2.028.000 6.553.000 2.916.000 1.979.000 256.000
Finansinntekter 11.000 23.000 21.000 10.000 26.000
Finanskostnader -1.294.000 -809.000 -147.000 -159.000 -181.000
Finans -1.283.000 -786.000 -126.000 -149.000 -155.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 582.000 4.644.000 2.173.000 1.433.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.785.000 4.262.000 4.640.000 5.018.000 5.396.000
Fast eiendom 1.614.000 1.733.000 1.330.000 1.195.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.725.000 1.354.000 628.000 644.000 625.000
Sum varige driftsmidler 55.082.000 49.882.000 6.289.000 6.430.000 4.581.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.866.000 54.144.000 10.929.000 11.448.000 9.977.000
Varebeholdning 99.000 46.000 46.000 48.000 14.000
Kundefordringer 362.000 297.000 128.000 95.000 114.000
Andre fordringer 120.000 56.000 37.000 78.000 134.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.178.000 2.108.000 4.713.000 3.335.000 3.122.000
Sum omløpsmidler 3.759.000 2.507.000 4.924.000 3.556.000 3.384.000
Sum eiendeler 64.625.000 56.651.000 15.853.000 15.004.000 13.361.000
Sum opptjent egenkapital 14.462.000 12.075.000 7.431.000 6.058.000 4.625.000
Sum egenkapital 14.742.000 12.105.000 7.461.000 6.088.000 4.655.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.890.000 1.677.000 554.000 647.000 752.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 48.142.000 42.643.000 6.047.000 6.717.000 7.399.000
Leverandørgjeld 159.000 306.000 93.000 26.000 43.000
Betalbar skatt 0 710.000 502.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 827.000 278.000 748.000 874.000 308.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 755.000 1.318.000 795.000 798.000 893.000
Sum kortsiktig gjeld 1.741.000 1.903.000 2.346.000 2.199.000 1.308.000
Sum gjeld og egenkapital 64.626.000 56.651.000 15.854.000 15.004.000 13.362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.018.000 604.000 2.578.000 1.357.000 2.076.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.3 2.1 1.6 2.6
Likviditetsgrad 2 2.1 1.3 2.1 1.6 2.6
Soliditet 22.8 21.4 47.1 40.6 34.8
Resultatgrad 12.7 41.8 30.2 20.6 4.3
Rentedekningsgrad 1.6 8.1 19.8 12.4 1.4
Gjeldsgrad 3.4 3.7 1.1 1.5 1.9
Total kapitalrentabilitet 3.2 11.6 18.5 13.3 2.1
Signatur
19.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex