Ellingsøy Vassverk Sa
Juridisk navn:  Ellingsøy Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70156171
C/O Harald Skorgevik Øvre Remaveg 10 Ellingsøyvegen 557 Fax: 70130302
6057 Ellingsøy 6057 Ellingsøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 970056564
Aksjekapital: 2.432.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/23/1964
Foretakstype: SA
Revisor: Revisor Nordstrand As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.53%
Resultat  
  
-350.78%
Egenkapital  
  
-6.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.506.000 5.464.000 4.809.000 4.047.000 4.212.000
Resultat: -484.000 193.000 50.000 -98.000 88.000
Egenkapital: 6.794.000 7.278.000 7.085.000 7.030.000 7.043.000
Regnskap for  Ellingsøy Vassverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.506.000 5.464.000 4.809.000 4.047.000 4.212.000
Driftskostnader -4.487.000 -4.962.000 -4.433.000 -3.798.000 -3.860.000
Driftsresultat 20.000 503.000 377.000 249.000 353.000
Finansinntekter 20.000 17.000 18.000 11.000 19.000
Finanskostnader -523.000 -327.000 -346.000 -359.000 -284.000
Finans -503.000 -310.000 -328.000 -348.000 -265.000
Resultat før skatt -484.000 193.000 50.000 -98.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -484.000 193.000 50.000 -98.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.905.000 14.295.000 14.653.000 15.381.000 12.803.000
Sum omløpsmidler 3.932.000 2.719.000 3.583.000 3.219.000 3.006.000
Sum eiendeler 20.837.000 17.014.000 18.236.000 18.600.000 15.809.000
Sum opptjent egenkapital 4.271.000 4.755.000 4.562.000 4.513.000 4.611.000
Sum egenkapital 6.794.000 7.278.000 7.085.000 7.030.000 7.043.000
Sum langsiktig gjeld 13.464.000 9.300.000 10.044.000 10.788.000 8.006.000
Sum kortsiktig gjeld 580.000 436.000 1.107.000 782.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 20.838.000 17.014.000 18.236.000 18.600.000 15.809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.506.000 5.464.000 4.809.000 4.043.000 4.146.000
Andre inntekter 0 0 0 4.000 66.000
Driftsinntekter 4.506.000 5.464.000 4.809.000 4.047.000 4.212.000
Varekostnad -632.000 -632.000 -606.000 -162.000 -567.000
Lønninger -181.000 -131.000 -158.000 -145.000 -166.000
Avskrivning -1.600.000 -1.340.000 -1.295.000 -1.317.000 -1.123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.074.000 -2.859.000 -2.374.000 -2.174.000 -2.004.000
Driftskostnader -4.487.000 -4.962.000 -4.433.000 -3.798.000 -3.860.000
Driftsresultat 20.000 503.000 377.000 249.000 353.000
Finansinntekter 20.000 17.000 18.000 11.000 19.000
Finanskostnader -523.000 -327.000 -346.000 -359.000 -284.000
Finans -503.000 -310.000 -328.000 -348.000 -265.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -484.000 193.000 50.000 -98.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.905.000 14.295.000 14.653.000 15.381.000 12.803.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.905.000 14.295.000 14.653.000 15.381.000 12.803.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.905.000 14.295.000 14.653.000 15.381.000 12.803.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.754.000 1.947.000 2.032.000 1.699.000 1.620.000
Andre fordringer 893.000 21.000 305.000 17.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.286.000 751.000 1.246.000 1.503.000 1.359.000
Sum omløpsmidler 3.932.000 2.719.000 3.583.000 3.219.000 3.006.000
Sum eiendeler 20.837.000 17.014.000 18.236.000 18.600.000 15.809.000
Sum opptjent egenkapital 4.271.000 4.755.000 4.562.000 4.513.000 4.611.000
Sum egenkapital 6.794.000 7.278.000 7.085.000 7.030.000 7.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.464.000 9.300.000 10.044.000 10.788.000 8.006.000
Leverandørgjeld 385.000 283.000 933.000 591.000 470.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 80.000 102.000 112.000 140.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 73.000 72.000 80.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 580.000 436.000 1.107.000 782.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 20.838.000 17.014.000 18.236.000 18.600.000 15.809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.352.000 2.283.000 2.476.000 2.437.000 2.246.000
Likviditetsgrad 1 6.8 6.2 3.2 4.1 4.0
Likviditetsgrad 2 6.8 6.2 3.2 4.1 4.0
Soliditet 32.6 42.8 38.9 37.8 44.6
Resultatgrad 0.4 9.2 7.8 6.2 8.4
Rentedekningsgrad 0 1.5 1.1 0.7 1.3
Gjeldsgrad 2.1 1.3 1.6 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 0.2 3.1 2.2 1.4 2.4
Signatur
04.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex