Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elvebyen Taxibuss As
Juridisk navn:  Elvebyen Taxibuss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32897183
Tordenskiolds Gate 76 Tordenskiolds Gate 76 Fax:
3044 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 987737441
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/9/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Marita Østrem As
Regnskapsfører: Clever As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.01%
Resultat  
  
-62.56%
Egenkapital  
  
6.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.084.000 6.007.000 4.371.000 2.723.000 191.000
Resultat: 580.000 1.549.000 1.120.000 924.000 200.000
Egenkapital: 2.191.000 2.064.000 1.759.000 1.227.000 525.000
Regnskap for  Elvebyen Taxibuss As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.084.000 6.007.000 4.371.000 2.723.000 191.000
Driftskostnader -3.505.000 -4.447.000 -3.249.000 -1.800.000 10.000
Driftsresultat 579.000 1.559.000 1.121.000 923.000 201.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -13.000 -2.000 0 -1.000
Finans 1.000 -11.000 -1.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt 580.000 1.549.000 1.120.000 924.000 200.000
Skattekostnad -141.000 -348.000 -280.000 -222.000 -50.000
Årsresultat 440.000 1.201.000 840.000 703.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.382.000 1.277.000 1.327.000 1.430.000 1.007.000
Sum omløpsmidler 3.920.000 5.801.000 4.719.000 2.318.000 1.076.000
Sum eiendeler 5.302.000 7.078.000 6.046.000 3.748.000 2.083.000
Sum opptjent egenkapital 2.091.000 1.964.000 1.659.000 1.127.000 425.000
Sum egenkapital 2.191.000 2.064.000 1.759.000 1.227.000 525.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.390.000 1.395.000 1.329.000
Sum kortsiktig gjeld 3.111.000 5.014.000 2.896.000 1.126.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 5.302.000 7.078.000 6.045.000 3.748.000 2.083.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.084.000 6.007.000 4.371.000 2.723.000 191.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.084.000 6.007.000 4.371.000 2.723.000 191.000
Varekostnad -1.647.000 -2.335.000 -1.853.000 -986.000 0
Lønninger -52.000 -17.000 -14.000 -11.000 64.000
Avskrivning -109.000 -100.000 -100.000 -75.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.697.000 -1.995.000 -1.282.000 -728.000 -54.000
Driftskostnader -3.505.000 -4.447.000 -3.249.000 -1.800.000 10.000
Driftsresultat 579.000 1.559.000 1.121.000 923.000 201.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -13.000 -2.000 0 -1.000
Finans 1.000 -11.000 -1.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag -312.000 -897.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 440.000 1.201.000 840.000 703.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 225.000 325.000 425.000 0
Sum varige driftsmidler 116.000 225.000 325.000 425.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.266.000 1.052.000 1.002.000 1.005.000 1.007.000
Sum anleggsmidler 1.382.000 1.277.000 1.327.000 1.430.000 1.007.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 100.000 204.000 180.000 262.000 93.000
Andre fordringer 116.000 168.000 421.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.704.000 5.198.000 3.983.000 2.005.000 983.000
Sum omløpsmidler 3.920.000 5.801.000 4.719.000 2.318.000 1.076.000
Sum eiendeler 5.302.000 7.078.000 6.046.000 3.748.000 2.083.000
Sum opptjent egenkapital 2.091.000 1.964.000 1.659.000 1.127.000 425.000
Sum egenkapital 2.191.000 2.064.000 1.759.000 1.227.000 525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.400.000 1.550.000 400.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.390.000 1.395.000 1.329.000
Leverandørgjeld 1.424.000 3.368.000 2.303.000 1.074.000 18.000
Betalbar skatt 53.000 96.000 193.000 216.000 50.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -116.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 233.000 0 0 -48.000 151.000
Sum kortsiktig gjeld 3.111.000 5.014.000 2.896.000 1.126.000 229.000
Sum gjeld og egenkapital 5.302.000 7.078.000 6.045.000 3.748.000 2.083.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 809.000 787.000 1.823.000 1.192.000 847.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.6 2.1 4.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.6 2.1 4.7
Soliditet 41.3 29.2 29.1 32.7 25.2
Resultatgrad 14.2 2 25.6 33.9 105.2
Rentedekningsgrad 119.9 560.5 2
Gjeldsgrad 1.4 2.4 2.4 2.1 3
Total kapitalrentabilitet 10.9 22.1 18.6 24.7 9.6
Signatur
02.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.12.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex