Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elverum Farvehandel AS
Juridisk navn:  Elverum Farvehandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62411117
Dammenvegen 2 Dammenvegen 2 Fax: 62411444
2414 Elverum 2414 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 984399529
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 4/10/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomiringen Våler As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.8%
Resultat  
  
9.19%
Egenkapital  
  
138.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.843.000 12.058.000 9.345.000 5.843.000 5.439.000
Resultat: 1.283.000 1.175.000 -109.000 -883.000 134.000
Egenkapital: 1.309.000 548.000 -627.000 -518.000 365.000
Regnskap for  Elverum Farvehandel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.843.000 12.058.000 9.345.000 5.843.000 5.439.000
Driftskostnader -12.483.000 -10.776.000 -9.326.000 -6.669.000 -5.269.000
Driftsresultat 1.361.000 1.283.000 19.000 -827.000 170.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -80.000 -110.000 -130.000 -57.000 -37.000
Finans -78.000 -108.000 -128.000 -57.000 -36.000
Resultat før skatt 1.283.000 1.175.000 -109.000 -883.000 134.000
Skattekostnad -222.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.061.000 1.175.000 -109.000 -883.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 343.000 360.000 76.000 131.000 151.000
Sum omløpsmidler 3.713.000 3.085.000 2.303.000 1.689.000 1.150.000
Sum eiendeler 4.056.000 3.445.000 2.379.000 1.820.000 1.301.000
Sum opptjent egenkapital 1.206.000 445.000 -730.000 -621.000 262.000
Sum egenkapital 1.309.000 548.000 -627.000 -518.000 365.000
Sum langsiktig gjeld 558.000 629.000 500.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.189.000 2.268.000 2.506.000 2.338.000 936.000
Sum gjeld og egenkapital 4.055.000 3.444.000 2.378.000 1.819.000 1.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.843.000 11.848.000 9.343.000 5.842.000 5.419.000
Andre inntekter 210.000 1.000 0 21.000
Driftsinntekter 13.843.000 12.058.000 9.345.000 5.843.000 5.439.000
Varekostnad -5.787.000 -4.922.000 -4.693.000 -2.524.000 -1.999.000
Lønninger -4.816.000 -4.005.000 -3.042.000 -2.553.000 -1.968.000
Avskrivning -93.000 -48.000 -55.000 -60.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.787.000 -1.801.000 -1.536.000 -1.532.000 -1.256.000
Driftskostnader -12.483.000 -10.776.000 -9.326.000 -6.669.000 -5.269.000
Driftsresultat 1.361.000 1.283.000 19.000 -827.000 170.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 0 1.000
Finanskostnader -80.000 -110.000 -130.000 -57.000 -37.000
Finans -78.000 -108.000 -128.000 -57.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.061.000 1.175.000 -109.000 -883.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 26.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 316.000 360.000 76.000 131.000 151.000
Sum varige driftsmidler 343.000 360.000 76.000 131.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 343.000 360.000 76.000 131.000 151.000
Varebeholdning 2.075.000 1.788.000 1.454.000 885.000 709.000
Kundefordringer 767.000 558.000 562.000 548.000 308.000
Andre fordringer 627.000 606.000 210.000 183.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 244.000 133.000 77.000 73.000 72.000
Sum omløpsmidler 3.713.000 3.085.000 2.303.000 1.689.000 1.150.000
Sum eiendeler 4.056.000 3.445.000 2.379.000 1.820.000 1.301.000
Sum opptjent egenkapital 1.206.000 445.000 -730.000 -621.000 262.000
Sum egenkapital 1.309.000 548.000 -627.000 -518.000 365.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 723.000 774.000 1.415.000 1.151.000 280.000
Sum langsiktig gjeld 558.000 629.000 500.000 0 0
Leverandørgjeld 285.000 607.000 538.000 689.000 279.000
Betalbar skatt 222.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 515.000 431.000 272.000 250.000 190.000
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 444.000 455.000 282.000 248.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 2.189.000 2.268.000 2.506.000 2.338.000 936.000
Sum gjeld og egenkapital 4.055.000 3.444.000 2.378.000 1.819.000 1.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.524.000 817.000 -203.000 -649.000 214.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 0.9 0.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.3 0.3 0.5
Soliditet 32.3 15.9 -26.4 -28.5 28.1
Resultatgrad 9.8 10.6 0.2 -14.2 3.1
Rentedekningsgrad 17.0 11.7 0.1 -14.5 4.6
Gjeldsgrad 2.1 5.3 -4.8 -4.5 2.6
Total kapitalrentabilitet 33.6 37.3 0.9 -45.4 13.1
Signatur
24.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.03.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex