Elverum Ur Og Smykker As
Juridisk navn:  Elverum Ur Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432222
Kirkevegen 4 Kirkevegen 4 Fax:
2414 Elverum 2414 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 912206122
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/19/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.07%
Resultat  
  
-117.81%
Egenkapital  
  
31.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.303.000 3.236.000 3.841.000 3.620.000 3.622.000
Resultat: -159.000 -73.000 -297.000 -52.000 -90.000
Egenkapital: 134.000 102.000 110.000 113.000 106.000
Regnskap for  Elverum Ur Og Smykker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.303.000 3.236.000 3.841.000 3.620.000 3.622.000
Driftskostnader -3.396.000 -3.253.000 -4.077.000 -3.633.000 -3.699.000
Driftsresultat -93.000 -17.000 -235.000 -13.000 -77.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -66.000 -57.000 -63.000 -40.000 -14.000
Finans -66.000 -57.000 -63.000 -40.000 -13.000
Resultat før skatt -159.000 -73.000 -297.000 -52.000 -90.000
Skattekostnad 35.000 19.000 65.000 12.000 22.000
Årsresultat -124.000 -55.000 -232.000 -40.000 -68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 335.000 409.000 479.000 86.000 118.000
Sum omløpsmidler 2.523.000 2.043.000 2.312.000 1.927.000 2.041.000
Sum eiendeler 2.858.000 2.452.000 2.791.000 2.013.000 2.159.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 134.000 102.000 110.000 113.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 240.000 243.000 4.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 2.724.000 2.110.000 2.438.000 1.896.000 1.971.000
Sum gjeld og egenkapital 2.858.000 2.452.000 2.791.000 2.013.000 2.159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.303.000 3.214.000 3.841.000 3.620.000 3.622.000
Andre inntekter 22.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.303.000 3.236.000 3.841.000 3.620.000 3.622.000
Varekostnad -1.576.000 -1.521.000 -1.912.000 -1.776.000 -1.792.000
Lønninger -951.000 -878.000 -1.193.000 -1.099.000 -1.069.000
Avskrivning -75.000 -85.000 -69.000 -32.000 -28.000
Nedskrivning -48.000 0 0
Andre driftskostnader -794.000 -769.000 -855.000 -726.000 -810.000
Driftskostnader -3.396.000 -3.253.000 -4.077.000 -3.633.000 -3.699.000
Driftsresultat -93.000 -17.000 -235.000 -13.000 -77.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -66.000 -57.000 -63.000 -40.000 -14.000
Finans -66.000 -57.000 -63.000 -40.000 -13.000
Konsernbidrag 156.000 -57.000 229.000 47.000 72.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -124.000 -55.000 -232.000 -40.000 -68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 334.000 409.000 479.000 86.000 118.000
Sum varige driftsmidler 334.000 409.000 479.000 86.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 335.000 409.000 479.000 86.000 118.000
Varebeholdning 2.261.000 1.829.000 1.966.000 1.788.000 1.751.000
Kundefordringer 10.000 101.000 9.000 15.000 3.000
Andre fordringer 10.000 20.000 5.000 8.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 41.000 20.000 38.000 55.000 51.000
Sum omløpsmidler 2.523.000 2.043.000 2.312.000 1.927.000 2.041.000
Sum eiendeler 2.858.000 2.452.000 2.791.000 2.013.000 2.159.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 134.000 102.000 110.000 113.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 4.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.889.000 1.793.000 887.000 1.287.000 0
Sum langsiktig gjeld 240.000 243.000 4.000 82.000
Leverandørgjeld 408.000 63.000 1.206.000 267.000 1.626.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 171.000 168.000 206.000 218.000 214.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 246.000 85.000 139.000 124.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 2.724.000 2.110.000 2.438.000 1.896.000 1.971.000
Sum gjeld og egenkapital 2.858.000 2.452.000 2.791.000 2.013.000 2.159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -201.000 -67.000 -126.000 31.000 70.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 4.7 4.2 3.9 5.6 4.9
Resultatgrad -2.8 -0.5 -6.1 -0.4 -2.1
Rentedekningsgrad -1.4 -0.3 -3.7 -0.3 -5.5
Gjeldsgrad 20.3 23.0 24.4 16.8 19.4
Total kapitalrentabilitet -3.3 -0.7 -8.4 -0.6 -3.5
Signatur
26.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.06.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex