Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elvranhytta As
Juridisk navn:  Elvranhytta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ytteråsvegen 5 Ytteråsvegen 5 Fax:
7519 Elvarli 7519 Elvarli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 919086084
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/31/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Torget Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.51%
Resultat  
  
-158.97%
Egenkapital  
  
-28.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.403.000 5.539.000 5.432.000 8.007.000
Resultat: -516.000 875.000 -784.000 1.746.000
Egenkapital: 997.000 1.400.000 717.000 1.329.000
Regnskap for  Elvranhytta As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.403.000 5.539.000 5.432.000 8.007.000
Driftskostnader -4.929.000 -4.672.000 -6.225.000 -6.249.000
Driftsresultat -525.000 867.000 -793.000 1.758.000
Finansinntekter 23.000 19.000 17.000 0
Finanskostnader -14.000 -11.000 -9.000 -12.000
Finans 9.000 8.000 8.000 -12.000
Resultat før skatt -516.000 875.000 -784.000 1.746.000
Skattekostnad 114.000 -192.000 172.000 -448.000
Årsresultat -403.000 683.000 -612.000 1.299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 263.000 295.000 417.000 308.000
Sum omløpsmidler 3.477.000 4.386.000 4.000.000 4.109.000
Sum eiendeler 3.740.000 4.681.000 4.417.000 4.417.000
Sum opptjent egenkapital 967.000 1.370.000 687.000 1.299.000
Sum egenkapital 997.000 1.400.000 717.000 1.329.000
Sum langsiktig gjeld 1.764.000 2.416.000 2.719.000 1.966.000
Sum kortsiktig gjeld 979.000 865.000 981.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 3.740.000 4.681.000 4.417.000 4.418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.403.000 5.539.000 5.432.000 8.007.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.403.000 5.539.000 5.432.000 8.007.000
Varekostnad -2.057.000 -1.951.000 -3.543.000 -3.941.000
Lønninger -1.814.000 -1.842.000 -1.566.000 -1.470.000
Avskrivning -71.000 -91.000 -95.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -987.000 -788.000 -1.021.000 -740.000
Driftskostnader -4.929.000 -4.672.000 -6.225.000 -6.249.000
Driftsresultat -525.000 867.000 -793.000 1.758.000
Finansinntekter 23.000 19.000 17.000 0
Finanskostnader -14.000 -11.000 -9.000 -12.000
Finans 9.000 8.000 8.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -403.000 683.000 -612.000 1.299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 119.000 33.000 173.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 130.000 222.000 156.000 162.000
Driftsløsøre 14.000 41.000 88.000 145.000
Sum varige driftsmidler 144.000 262.000 244.000 307.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 263.000 295.000 417.000 308.000
Varebeholdning 428.000 430.000 676.000 815.000
Kundefordringer 1.380.000 2.275.000 2.319.000 3.173.000
Andre fordringer 51.000 107.000 90.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.618.000 1.574.000 915.000 95.000
Sum omløpsmidler 3.477.000 4.386.000 4.000.000 4.109.000
Sum eiendeler 3.740.000 4.681.000 4.417.000 4.417.000
Sum opptjent egenkapital 967.000 1.370.000 687.000 1.299.000
Sum egenkapital 997.000 1.400.000 717.000 1.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 138.000
Sum langsiktig gjeld 1.764.000 2.416.000 2.719.000 1.966.000
Leverandørgjeld 166.000 189.000 501.000 80.000
Betalbar skatt 52.000 0 449.000
Skyldig offentlige avgifter 571.000 424.000 311.000 308.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 242.000 200.000 168.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 979.000 865.000 981.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 3.740.000 4.681.000 4.417.000 4.418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.498.000 3.521.000 3.019.000 2.986.000
Likviditetsgrad 1 3.6 5.1 4.1 3.7
Likviditetsgrad 2 3.1 4.6 3.4 2.9
Soliditet 26.7 29.9 16.2 30.1
Resultatgrad -11.9 15.7 -14.6 2
Rentedekningsgrad -37.5 78.8 -88.1 146.5
Gjeldsgrad 2.8 2.3 5.2 2.3
Total kapitalrentabilitet -13.4 18.9 -17.6 39.8
Signatur
07.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex