Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Emap AS
Juridisk navn:  Emap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73873880
Vegamot 4B Vegamot 4B Fax: 73873899
7049 Trondheim 7049 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 981540107
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2000 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.45%
Resultat  
  
-208.11%
Egenkapital  
  
-6.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.336.000 1.100.000 1.489.000 1.158.000 1.682.000
Resultat: -40.000 37.000 126.000 2.000 116.000
Egenkapital: 565.000 605.000 568.000 442.000 440.000
Regnskap for  Emap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.336.000 1.100.000 1.489.000 1.158.000 1.682.000
Driftskostnader -1.377.000 -1.062.000 -1.363.000 -1.156.000 -1.561.000
Driftsresultat -40.000 38.000 126.000 3.000 120.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 -4.000
Finans -1.000 -2.000 0 0 -4.000
Resultat før skatt -40.000 37.000 126.000 2.000 116.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 37.000 126.000 2.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 373.000 403.000 467.000 519.000 471.000
Sum omløpsmidler 750.000 624.000 670.000 802.000 1.066.000
Sum eiendeler 1.123.000 1.027.000 1.137.000 1.321.000 1.537.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 -27.000 -64.000 -190.000 -192.000
Sum egenkapital 565.000 605.000 568.000 442.000 440.000
Sum langsiktig gjeld 224.000 224.000 324.000 474.000 739.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 198.000 246.000 405.000 359.000
Sum gjeld og egenkapital 1.123.000 1.027.000 1.138.000 1.321.000 1.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.336.000 1.100.000 1.474.000 1.158.000 1.682.000
Andre inntekter 0 15.000 0 0
Driftsinntekter 1.336.000 1.100.000 1.489.000 1.158.000 1.682.000
Varekostnad -471.000 -249.000 -458.000 -229.000 -337.000
Lønninger -652.000 -519.000 -515.000 -635.000 -884.000
Avskrivning -65.000 -65.000 -52.000 -47.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -189.000 -229.000 -338.000 -245.000 -293.000
Driftskostnader -1.377.000 -1.062.000 -1.363.000 -1.156.000 -1.561.000
Driftsresultat -40.000 38.000 126.000 3.000 120.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 -4.000
Finans -1.000 -2.000 0 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 37.000 126.000 2.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 373.000 403.000 467.000 519.000 471.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 373.000 403.000 467.000 519.000 471.000
Varebeholdning 46.000 66.000 69.000 118.000 135.000
Kundefordringer 163.000 252.000 410.000 387.000 286.000
Andre fordringer 41.000 9.000 3.000 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 500.000 297.000 189.000 281.000 645.000
Sum omløpsmidler 750.000 624.000 670.000 802.000 1.066.000
Sum eiendeler 1.123.000 1.027.000 1.137.000 1.321.000 1.537.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 -27.000 -64.000 -190.000 -192.000
Sum egenkapital 565.000 605.000 568.000 442.000 440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 224.000 224.000 324.000 474.000 739.000
Leverandørgjeld 63.000 19.000 29.000 24.000 0
Betalbar skatt -9.000 -9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 120.000 157.000 193.000 273.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 68.000 68.000 189.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 198.000 246.000 405.000 359.000
Sum gjeld og egenkapital 1.123.000 1.027.000 1.138.000 1.321.000 1.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 416.000 426.000 424.000 397.000 707.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.2 2.7 2 3
Likviditetsgrad 2 2.1 2.8 2.4 1.7 2.6
Soliditet 50.3 58.9 49.9 33.5 28.6
Resultatgrad -3.0 3.5 8.5 0.3 7.1
Rentedekningsgrad -40.0 1 3
Gjeldsgrad 1.0 0.7 1 2 2.5
Total kapitalrentabilitet -3.6 3.7 11.1 0.2 7.8
Signatur
26.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex