Embla Design AS
Juridisk navn:  Embla Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37153019
Solsiden 4 Solsiden 4 Fax: 37153219
4950 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 971643390
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/20/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.6%
Resultat  
  
662.25%
Egenkapital  
  
159.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.316.000 3.461.000 3.549.000 3.051.000 2.912.000
Resultat: 1.555.000 204.000 58.000 -117.000 -141.000
Egenkapital: 2.176.000 839.000 636.000 578.000 695.000
Regnskap for  Embla Design AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.316.000 3.461.000 3.549.000 3.051.000 2.912.000
Driftskostnader -3.737.000 -3.219.000 -3.455.000 -3.127.000 -2.997.000
Driftsresultat 1.578.000 243.000 94.000 -76.000 -84.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -24.000 -42.000 -37.000 -42.000 -57.000
Finans -23.000 -40.000 -37.000 -41.000 -56.000
Resultat før skatt 1.555.000 204.000 58.000 -117.000 -141.000
Skattekostnad -218.000 0 0 0
Årsresultat 1.337.000 204.000 58.000 -117.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 83.000 101.000 120.000 115.000
Sum omløpsmidler 3.244.000 1.928.000 1.748.000 1.574.000 1.937.000
Sum eiendeler 3.328.000 2.011.000 1.849.000 1.694.000 2.052.000
Sum opptjent egenkapital 1.726.000 389.000 186.000 128.000 245.000
Sum egenkapital 2.176.000 839.000 636.000 578.000 695.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 463.000 546.000 448.000 564.000
Sum kortsiktig gjeld 802.000 708.000 668.000 668.000 794.000
Sum gjeld og egenkapital 3.328.000 2.010.000 1.850.000 1.694.000 2.053.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.915.000 3.342.000 3.519.000 2.976.000 2.694.000
Andre inntekter 1.401.000 119.000 30.000 75.000 218.000
Driftsinntekter 5.316.000 3.461.000 3.549.000 3.051.000 2.912.000
Varekostnad -1.427.000 -1.252.000 -1.105.000 -1.033.000 -890.000
Lønninger -1.549.000 -1.163.000 -1.650.000 -1.315.000 -1.306.000
Avskrivning -12.000 -18.000 -18.000 -17.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.055.000 -763.000 -778.000 -750.000 -767.000
Driftskostnader -3.737.000 -3.219.000 -3.455.000 -3.127.000 -2.997.000
Driftsresultat 1.578.000 243.000 94.000 -76.000 -84.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -24.000 -42.000 -37.000 -42.000 -57.000
Finans -23.000 -40.000 -37.000 -41.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.337.000 204.000 58.000 -117.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 13.000 31.000 49.000 45.000
Sum varige driftsmidler 26.000 13.000 31.000 49.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 84.000 83.000 101.000 120.000 115.000
Varebeholdning 2.154.000 1.474.000 1.541.000 1.390.000 1.406.000
Kundefordringer 40.000 35.000 29.000 100.000 123.000
Andre fordringer 81.000 143.000 33.000 43.000 348.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 970.000 276.000 145.000 41.000 60.000
Sum omløpsmidler 3.244.000 1.928.000 1.748.000 1.574.000 1.937.000
Sum eiendeler 3.328.000 2.011.000 1.849.000 1.694.000 2.052.000
Sum opptjent egenkapital 1.726.000 389.000 186.000 128.000 245.000
Sum egenkapital 2.176.000 839.000 636.000 578.000 695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 48.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 463.000 546.000 448.000 564.000
Leverandørgjeld 103.000 181.000 84.000 81.000 65.000
Betalbar skatt 224.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 202.000 179.000 215.000 163.000 157.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 348.000 369.000 376.000 398.000
Sum kortsiktig gjeld 802.000 708.000 668.000 668.000 794.000
Sum gjeld og egenkapital 3.328.000 2.010.000 1.850.000 1.694.000 2.053.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.442.000 1.220.000 1.080.000 906.000 1.143.000
Likviditetsgrad 1 4.0 2.7 2.6 2.4 2.4
Likviditetsgrad 2 1.4 0.6 0.3 0.3 0.7
Soliditet 65.4 41.7 34.4 34.1 33.9
Resultatgrad 29.7 7.0 2.6 -2.5 -2.9
Rentedekningsgrad 65.8 5.8 2.5 -1.8 -1.5
Gjeldsgrad 0.5 1.4 1.9 1.9 2
Total kapitalrentabilitet 47.4 12.2 5.1 -4.4
Signatur
17.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex