Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Emerson Automation Solutions As
Juridisk navn:  Emerson Automation Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35575600
Postboks 204 Dokkvegen 8 Fax: 35557868
3901 Porsgrunn 3920 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 948310716
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 116
Etableringsdato: 3/31/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
53.98%
Resultat  
  
182.37%
Egenkapital  
  
101.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 723.243.000 469.685.000 355.457.000 399.617.000 517.041.000
Resultat: 47.124.000 16.689.000 936.000 13.453.000 33.479.000
Egenkapital: 913.000 -46.522.000 -63.211.000 -46.337.000 -59.790.000
Regnskap for  Emerson Automation Solutions As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 723.243.000 469.685.000 355.457.000 399.617.000 517.041.000
Driftskostnader -679.463.000 -452.324.000 -354.219.000 -385.862.000 -476.676.000
Driftsresultat 43.779.000 17.361.000 1.236.000 13.755.000 40.365.000
Finansinntekter 7.045.000 632.000 793.000 3.001.000 3.528.000
Finanskostnader -3.701.000 -1.305.000 -1.347.000 -4.071.000 -11.114.000
Finans 3.344.000 -673.000 -554.000 -1.070.000 -7.586.000
Resultat før skatt 47.124.000 16.689.000 936.000 13.453.000 33.479.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 47.124.000 16.689.000 -16.874.000 13.453.000 33.479.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.146.000 9.623.000 9.446.000 27.514.000 28.091.000
Sum omløpsmidler 276.024.000 127.321.000 84.064.000 67.498.000 135.579.000
Sum eiendeler 296.170.000 136.944.000 93.510.000 95.012.000 163.670.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 -47.422.000 0 -94.474.000 -121.380.000
Sum egenkapital 913.000 -46.522.000 -63.211.000 -46.337.000 -59.790.000
Sum langsiktig gjeld 351.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 294.907.000 183.466.000 156.721.000 141.349.000 223.461.000
Sum gjeld og egenkapital 296.171.000 136.944.000 157.621.000 47.775.000 102.981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 723.243.000 469.685.000 355.457.000 399.617.000 517.041.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 723.243.000 469.685.000 355.457.000 399.617.000 517.041.000
Varekostnad -493.521.000 -306.339.000 -217.796.000 -242.062.000 -331.919.000
Lønninger -123.866.000 -107.004.000 -90.045.000 -91.047.000 -88.213.000
Avskrivning -925.000 -453.000 -648.000 -684.000 -659.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.151.000 -38.528.000 -45.730.000 -52.069.000 -55.885.000
Driftskostnader -679.463.000 -452.324.000 -354.219.000 -385.862.000 -476.676.000
Driftsresultat 43.779.000 17.361.000 1.236.000 13.755.000 40.365.000
Finansinntekter 7.045.000 632.000 793.000 3.001.000 3.528.000
Finanskostnader -3.701.000 -1.305.000 -1.347.000 -4.071.000 -11.114.000
Finans 3.344.000 -673.000 -554.000 -1.070.000 -7.586.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 47.124.000 16.689.000 -16.874.000 13.453.000 33.479.000
Balanse detaljer          
Goodwill 10.219.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.719.000 8.500.000 8.500.000 26.309.000 26.309.000
Fast eiendom 360.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.067.000 1.123.000 946.000 1.205.000 1.782.000
Sum varige driftsmidler 1.427.000 1.123.000 946.000 1.205.000 1.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.146.000 9.623.000 9.446.000 27.514.000 28.091.000
Varebeholdning 13.947.000 15.317.000 9.404.000 12.891.000 7.026.000
Kundefordringer 146.389.000 110.501.000 73.387.000 53.463.000 126.524.000
Andre fordringer 114.395.000 1.503.000 1.273.000 1.145.000 2.029.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.294.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 276.024.000 127.321.000 84.064.000 67.498.000 135.579.000
Sum eiendeler 296.170.000 136.944.000 93.510.000 95.012.000 163.670.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 -47.422.000 0 -94.474.000 -121.380.000
Sum egenkapital 913.000 -46.522.000 -63.211.000 -46.337.000 -59.790.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.112.000 4.603.000 47.678.000 97.046.000
Sum langsiktig gjeld 351.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 165.051.000 72.870.000 70.508.000 27.298.000 54.989.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.733.000 19.115.000 8.128.000 12.236.000 3.825.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.122.000 71.369.000 73.482.000 54.137.000 67.600.000
Sum kortsiktig gjeld 294.907.000 183.466.000 156.721.000 141.349.000 223.461.000
Sum gjeld og egenkapital 296.171.000 136.944.000 157.621.000 47.775.000 102.981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.883.000 -56.145.000 -72.657.000 -73.851.000 -87.882.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.5 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.5 0.4 0.6
Soliditet 0.3 -67.6 -48.8 -36.5
Resultatgrad 6.1 3.7 0.3 3.4 7.8
Rentedekningsgrad 11.8 13.3 0.9 3.4 3.6
Gjeldsgrad 323.4 -3.9 -2.5 -3.1 -3.7
Total kapitalrentabilitet 17.2 13.1 2.2 17.6 26.8
Signatur
02.12.2021
STYRETS FORMANN ALENE ELLER AV TO STYREMEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
02.12.2021
Prokura
Christensen Erik
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex