Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Empack Nor AS
Juridisk navn:  Empack Nor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23373737
Industriveien 8 Industriveien 8 Fax: 33183270
1481 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 976547187
Aksjekapital: 341.080 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/18/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Vidi Revisjon AS
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.45%
Resultat  
  
316.54%
Egenkapital  
  
14.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 63.389.000 62.485.000 62.780.000 64.304.000 55.552.000
Resultat: 3.249.000 780.000 2.424.000 1.097.000 2.450.000
Egenkapital: 8.163.000 7.136.000 6.937.000 6.085.000 5.711.000
Regnskap for  Empack Nor AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 63.389.000 62.485.000 62.780.000 64.304.000 55.552.000
Driftskostnader -60.047.000 -61.586.000 -60.251.000 -63.046.000 -53.261.000
Driftsresultat 3.342.000 899.000 2.530.000 1.257.000 2.291.000
Finansinntekter 27.000 13.000 2.000 8.000 483.000
Finanskostnader -120.000 -132.000 -108.000 -168.000 -325.000
Finans -93.000 -119.000 -106.000 -160.000 158.000
Resultat før skatt 3.249.000 780.000 2.424.000 1.097.000 2.450.000
Skattekostnad -722.000 -181.000 -572.000 -272.000 -623.000
Årsresultat 2.527.000 599.000 1.852.000 825.000 1.827.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.542.000 1.615.000 1.888.000 1.782.000 2.242.000
Sum omløpsmidler 19.639.000 16.500.000 16.580.000 17.081.000 13.850.000
Sum eiendeler 21.181.000 18.115.000 18.468.000 18.863.000 16.092.000
Sum opptjent egenkapital 6.974.000 5.946.000 5.748.000 4.896.000 4.521.000
Sum egenkapital 8.163.000 7.136.000 6.937.000 6.085.000 5.711.000
Sum langsiktig gjeld 951.000 945.000 1.223.000 1.145.000 949.000
Sum kortsiktig gjeld 12.066.000 10.034.000 10.307.000 11.632.000 9.432.000
Sum gjeld og egenkapital 21.181.000 18.115.000 18.468.000 18.863.000 16.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.719.000 62.407.000 62.680.000 64.206.000 55.445.000
Andre inntekter 670.000 77.000 100.000 98.000 108.000
Driftsinntekter 63.389.000 62.485.000 62.780.000 64.304.000 55.552.000
Varekostnad -43.839.000 -44.991.000 -43.377.000 -46.538.000 -40.102.000
Lønninger -8.269.000 -8.881.000 -9.122.000 -8.375.000 -6.550.000
Avskrivning -549.000 -583.000 -525.000 -523.000 -397.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.390.000 -7.131.000 -7.227.000 -7.610.000 -6.212.000
Driftskostnader -60.047.000 -61.586.000 -60.251.000 -63.046.000 -53.261.000
Driftsresultat 3.342.000 899.000 2.530.000 1.257.000 2.291.000
Finansinntekter 27.000 13.000 2.000 8.000 483.000
Finanskostnader -120.000 -132.000 -108.000 -168.000 -325.000
Finans -93.000 -119.000 -106.000 -160.000 158.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -400.000 -1.000.000 -400.000 -500.000
Årsresultat 2.527.000 599.000 1.852.000 825.000 1.827.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 0 0
Fast eiendom 55.000 44.000 133.000 222.000 311.000
Maskiner anlegg 64.000 50.000 48.000 82.000 116.000
Driftsløsøre 1.420.000 1.520.000 1.706.000 1.478.000 1.256.000
Sum varige driftsmidler 1.539.000 1.615.000 1.888.000 1.782.000 1.683.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 560.000
Sum anleggsmidler 1.542.000 1.615.000 1.888.000 1.782.000 2.242.000
Varebeholdning 9.182.000 8.170.000 8.638.000 7.398.000 6.198.000
Kundefordringer 3.480.000 5.223.000 3.506.000 6.258.000 5.225.000
Andre fordringer 2.206.000 1.274.000 1.333.000 1.648.000 1.137.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.770.000 1.834.000 3.103.000 1.777.000 1.290.000
Sum omløpsmidler 19.639.000 16.500.000 16.580.000 17.081.000 13.850.000
Sum eiendeler 21.181.000 18.115.000 18.468.000 18.863.000 16.092.000
Sum opptjent egenkapital 6.974.000 5.946.000 5.748.000 4.896.000 4.521.000
Sum egenkapital 8.163.000 7.136.000 6.937.000 6.085.000 5.711.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 39.000 3.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 792.000
Sum langsiktig gjeld 951.000 945.000 1.223.000 1.145.000 949.000
Leverandørgjeld 6.133.000 5.114.000 4.819.000 7.345.000 5.367.000
Betalbar skatt 742.000 203.000 536.000 285.000 496.000
Skyldig offentlige avgifter 2.578.000 2.431.000 2.743.000 2.599.000 458.000
Utbytte -1.500.000 -400.000 -1.000.000 -400.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.113.000 1.887.000 1.209.000 1.003.000 1.819.000
Sum kortsiktig gjeld 12.066.000 10.034.000 10.307.000 11.632.000 9.432.000
Sum gjeld og egenkapital 21.181.000 18.115.000 18.468.000 18.863.000 16.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.573.000 6.466.000 6.273.000 5.449.000 4.418.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
Soliditet 38.5 39.4 37.6 32.3 35.5
Resultatgrad 5.3 1.4 4 2 4.1
Rentedekningsgrad 27.9 6.8 23.4 7.5 7
Gjeldsgrad 1.6 1.5 1.7 2.1 1.8
Total kapitalrentabilitet 15.9 5 13.7 6.7 17.2
Signatur
14.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.08.2020
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex