Emu As
Juridisk navn:  Emu As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Synningavegen 8C Gamle Synningavegen 8C Fax:
5259 Hjellestad 5259 Hjellestad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918264221
Aksjekapital: 279.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
21.08%
Egenkapital  
  
25.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 1.482.000 1.224.000 1.501.000 2.100.000
Egenkapital: 7.120.000 5.656.000 4.446.000 2.955.000
Regnskap for  Emu As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -8.000 -9.000 0
Driftsresultat -10.000 -8.000 -9.000 0
Finansinntekter 1.493.000 1.232.000 1.510.000 2.100.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.493.000 1.232.000 1.510.000 2.100.000
Resultat før skatt 1.482.000 1.224.000 1.501.000 2.100.000
Skattekostnad -19.000 -13.000 -11.000 -15.000
Årsresultat 1.463.000 1.211.000 1.490.000 2.085.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.769.000 833.000 870.000 870.000
Sum omløpsmidler 1.699.000 4.847.000 3.601.000 2.100.000
Sum eiendeler 7.468.000 5.680.000 4.471.000 2.970.000
Sum opptjent egenkapital 6.658.000 5.194.000 3.984.000 2.493.000
Sum egenkapital 7.120.000 5.656.000 4.446.000 2.955.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 8.000 10.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 16.000 15.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.468.000 5.680.000 4.471.000 2.970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -9.000 0
Driftskostnader -10.000 -8.000 -9.000 0
Driftsresultat -10.000 -8.000 -9.000 0
Finansinntekter 1.493.000 1.232.000 1.510.000 2.100.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.493.000 1.232.000 1.510.000 2.100.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.463.000 1.211.000 1.490.000 2.085.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.828.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.936.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 833.000 833.000 870.000 870.000
Sum anleggsmidler 5.769.000 833.000 870.000 870.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 259.000 3.647.000 2.101.000 0
Sum omløpsmidler 1.699.000 4.847.000 3.601.000 2.100.000
Sum eiendeler 7.468.000 5.680.000 4.471.000 2.970.000
Sum opptjent egenkapital 6.658.000 5.194.000 3.984.000 2.493.000
Sum egenkapital 7.120.000 5.656.000 4.446.000 2.955.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 8.000 10.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 21.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 8.000 10.000 15.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 13.000 16.000 15.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 300.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 334.000 16.000 15.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.468.000 5.680.000 4.471.000 2.970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.365.000 4.831.000 3.586.000 2.100.000
Likviditetsgrad 1 5.1 302.9 240.1
Likviditetsgrad 2 5.1 302.9 240.1 0
Soliditet 95.3 99.6 99.4 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 19.9 21.5 33.6 70.7
Signatur
04.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex