Emv Construction AS
Juridisk navn:  Emv Construction AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62837011
Ekornvegen 11 Ekornvegen 11 Fax: 62837240
2240 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 977374871
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 3/2/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.38%
Resultat  
  
-137.1%
Egenkapital  
  
-3.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 43.023.000 37.614.000 39.612.000 40.909.000 72.028.000
Resultat: -289.000 779.000 -1.992.000 -1.821.000 223.000
Egenkapital: 5.989.000 6.214.000 5.578.000 7.089.000 8.411.000
Regnskap for  Emv Construction AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 43.023.000 37.614.000 39.612.000 40.909.000 72.028.000
Driftskostnader -43.274.000 -36.524.000 -41.392.000 -42.523.000 -71.822.000
Driftsresultat -250.000 1.091.000 -1.780.000 -1.615.000 206.000
Finansinntekter 129.000 55.000 89.000 83.000 379.000
Finanskostnader -168.000 -367.000 -302.000 -290.000 -362.000
Finans -39.000 -312.000 -213.000 -207.000 17.000
Resultat før skatt -289.000 779.000 -1.992.000 -1.821.000 223.000
Skattekostnad 63.000 -173.000 438.000 468.000 18.000
Årsresultat -226.000 605.000 -1.555.000 -1.353.000 241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.083.000 5.046.000 5.463.000 11.016.000 7.469.000
Sum omløpsmidler 11.788.000 9.660.000 12.594.000 8.404.000 18.412.000
Sum eiendeler 15.871.000 14.706.000 18.057.000 19.420.000 25.881.000
Sum opptjent egenkapital 5.037.000 5.262.000 4.631.000 6.143.000 7.469.000
Sum egenkapital 5.989.000 6.214.000 5.578.000 7.089.000 8.411.000
Sum langsiktig gjeld 2.399.000 3.355.000 4.342.000 5.612.000 6.917.000
Sum kortsiktig gjeld 7.483.000 5.137.000 8.137.000 6.718.000 10.552.000
Sum gjeld og egenkapital 15.871.000 14.706.000 18.057.000 19.419.000 25.881.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.023.000 37.614.000 39.612.000 40.909.000 72.028.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 43.023.000 37.614.000 39.612.000 40.909.000 72.028.000
Varekostnad -25.500.000 -17.635.000 -16.960.000 -19.254.000 -47.912.000
Lønninger -13.139.000 -12.739.000 -15.267.000 -15.515.000 -16.169.000
Avskrivning -963.000 -939.000 -978.000 -1.128.000 -1.156.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.672.000 -5.211.000 -8.187.000 -6.626.000 -6.585.000
Driftskostnader -43.274.000 -36.524.000 -41.392.000 -42.523.000 -71.822.000
Driftsresultat -250.000 1.091.000 -1.780.000 -1.615.000 206.000
Finansinntekter 129.000 55.000 89.000 83.000 379.000
Finanskostnader -168.000 -367.000 -302.000 -290.000 -362.000
Finans -39.000 -312.000 -213.000 -207.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -226.000 605.000 -1.555.000 -1.353.000 241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 3.568.000 4.470.000 4.981.000 5.904.000 6.970.000
Driftsløsøre 140.000 201.000 107.000 94.000 124.000
Sum varige driftsmidler 3.708.000 4.671.000 5.088.000 5.998.000 7.094.000
Sum finansielle anleggsmidler 375.000 375.000 375.000 5.018.000 375.000
Sum anleggsmidler 4.083.000 5.046.000 5.463.000 11.016.000 7.469.000
Varebeholdning 683.000 456.000 404.000 465.000 422.000
Kundefordringer 6.364.000 3.308.000 7.666.000 6.791.000 12.319.000
Andre fordringer 105.000 147.000 57.000 120.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.496.000 3.349.000 1.061.000 1.028.000 2.848.000
Sum omløpsmidler 11.788.000 9.660.000 12.594.000 8.404.000 18.412.000
Sum eiendeler 15.871.000 14.706.000 18.057.000 19.420.000 25.881.000
Sum opptjent egenkapital 5.037.000 5.262.000 4.631.000 6.143.000 7.469.000
Sum egenkapital 5.989.000 6.214.000 5.578.000 7.089.000 8.411.000
Sum avsetninger til forpliktelser 205.000 268.000 742.000 1.180.000 1.648.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.108.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.399.000 3.355.000 4.342.000 5.612.000 6.917.000
Leverandørgjeld 3.980.000 1.852.000 3.241.000 1.792.000 5.074.000
Betalbar skatt 647.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.870.000 922.000 1.819.000 2.245.000 2.740.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.633.000 1.716.000 1.969.000 2.682.000 2.739.000
Sum kortsiktig gjeld 7.483.000 5.137.000 8.137.000 6.718.000 10.552.000
Sum gjeld og egenkapital 15.871.000 14.706.000 18.057.000 19.419.000 25.881.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.305.000 4.523.000 4.457.000 1.686.000 7.860.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1.5 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.5 1.2 1.7
Soliditet 37.7 42.3 30.9 36.5 32.5
Resultatgrad -0.6 2.9 -4.5 -3.9 0.3
Rentedekningsgrad -1.5 3.0 -5.9 -5.6 0.6
Gjeldsgrad 1.7 1.4 2.2 1.7 2.1
Total kapitalrentabilitet -0.8 7.8 -9.4 -7.9 2.3
Signatur
22.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex