Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Emylou As
Juridisk navn:  Emylou As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32896055
Postboks 1076 Bragernes Nedre Storgate 65 Fax: 32896062
3001 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 967228400
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/13/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Per Arne Sveum
Regnskapsfører: Økonomiassistanse Drammen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
45.45%
Egenkapital  
  
-2.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 312.000 4.655.000 3.896.000
Resultat: -72.000 -132.000 -21.000 2.251.000 -96.000
Egenkapital: -3.635.000 -3.563.000 146.000 -1.753.000 -4.119.000
Regnskap for  Emylou As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 312.000 4.655.000 3.896.000
Driftskostnader -72.000 -34.000 -333.000 -2.385.000 -3.968.000
Driftsresultat -72.000 -34.000 -21.000 2.270.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 -99.000 0 -20.000 -26.000
Finans 0 -99.000 0 -19.000 -23.000
Resultat før skatt -72.000 -132.000 -21.000 2.251.000 -96.000
Skattekostnad 0 -2.514.000 461.000 29.000 0
Årsresultat -72.000 -3.709.000 440.000 2.280.000 -96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 153.000
Sum omløpsmidler 41.000 112.000 1.929.000 368.000 555.000
Sum eiendeler 41.000 112.000 1.929.000 368.000 708.000
Sum opptjent egenkapital -5.280.000 -5.208.000 -1.500.000 -1.939.000 -4.219.000
Sum egenkapital -3.635.000 -3.563.000 146.000 -1.753.000 -4.119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 19.000 1.789.000 3.157.000
Sum kortsiktig gjeld 3.676.000 3.675.000 1.764.000 332.000 1.669.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 112.000 1.928.000 368.000 707.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 312.000 4.655.000 3.896.000
Driftsinntekter 0 0 312.000 4.655.000 3.896.000
Varekostnad 0 0 0 -43.000 -88.000
Lønninger 0 0 0 -860.000 -1.399.000
Avskrivning 0 0 0 -105.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -34.000 -333.000 -1.377.000 -2.324.000
Driftskostnader -72.000 -34.000 -333.000 -2.385.000 -3.968.000
Driftsresultat -72.000 -34.000 -21.000 2.270.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 -99.000 0 -20.000 -26.000
Finans 0 -99.000 0 -19.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -72.000 -3.709.000 440.000 2.280.000 -96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 153.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 153.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 153.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 50.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 9.000 203.000 410.000
Sum omløpsmidler 41.000 112.000 1.929.000 368.000 555.000
Sum eiendeler 41.000 112.000 1.929.000 368.000 708.000
Sum opptjent egenkapital -5.280.000 -5.208.000 -1.500.000 -1.939.000 -4.219.000
Sum egenkapital -3.635.000 -3.563.000 146.000 -1.753.000 -4.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.764.000 226.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 19.000 1.789.000 3.157.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 32.000 115.000
Betalbar skatt 2.613.000 2.613.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.062.000 1.062.000 0 75.000 1.261.000
Sum kortsiktig gjeld 3.676.000 3.675.000 1.764.000 332.000 1.669.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 112.000 1.928.000 368.000 707.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.635.000 -3.563.000 165.000 36.000 -1.114.000
Likviditetsgrad 1 0 0 1.1 1.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 1.1 1.1 0.4
Soliditet -8865.9 -3181.3 7.6 -476.4 -582.6
Resultatgrad -6.7 48.8 -1.9
Rentedekningsgrad -0.3 113.5 -2.7
Gjeldsgrad - 12.2 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet -175.6 -30.4 -1.1 617.1 -9.9
Signatur
16.09.2016
SIGNATUR
RATHSACK JENS CARL-HEINZ
Prokurister
16.09.2016
PROKURA HVER FOR SEG
RATHSACK JENS CARL-HEINZ
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex