Energi Og Klima As
Juridisk navn:  Energi Og Klima As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Norsk klimastiftelse Odd Frantzens plass 5 c/o Norsk klimastiftelse Odd Frantzens plass 5 Fax:
5008 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998361540
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/16/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
80.48%
Resultat  
  
996.55%
Egenkapital  
  
83.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.489.000 825.000 537.000 603.000 603.000
Resultat: 318.000 29.000 43.000 147.000 99.000
Egenkapital: 702.000 383.000 354.000 311.000 164.000
Regnskap for  Energi Og Klima As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.489.000 825.000 537.000 603.000 603.000
Driftskostnader -1.172.000 -794.000 -495.000 -456.000 -504.000
Driftsresultat 318.000 30.000 43.000 147.000 99.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 318.000 29.000 43.000 147.000 99.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 318.000 29.000 43.000 147.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.782.000 601.000 479.000 551.000 399.000
Sum eiendeler 1.932.000 601.000 479.000 551.000 399.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 -374.000 -404.000 -446.000 -594.000
Sum egenkapital 702.000 383.000 354.000 311.000 164.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.231.000 218.000 124.000 239.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 1.933.000 602.000 478.000 551.000 399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.358.000 825.000 537.000 603.000 603.000
Andre inntekter 131.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.489.000 825.000 537.000 603.000 603.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -798.000 -561.000 -325.000 -217.000 -282.000
Avskrivning -25.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -349.000 -233.000 -170.000 -239.000 -222.000
Driftskostnader -1.172.000 -794.000 -495.000 -456.000 -504.000
Driftsresultat 318.000 30.000 43.000 147.000 99.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 318.000 29.000 43.000 147.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 150.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 150.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 150.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 259.000 159.000 74.000 135.000 88.000
Andre fordringer 0 60.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.523.000 442.000 405.000 356.000 245.000
Sum omløpsmidler 1.782.000 601.000 479.000 551.000 399.000
Sum eiendeler 1.932.000 601.000 479.000 551.000 399.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 -374.000 -404.000 -446.000 -594.000
Sum egenkapital 702.000 383.000 354.000 311.000 164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 251.000 11.000 8.000 127.000 127.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 107.000 74.000 76.000 76.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 824.000 99.000 42.000 36.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 1.231.000 218.000 124.000 239.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 1.933.000 602.000 478.000 551.000 399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 551.000 383.000 355.000 312.000 164.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.8 3.9 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 2.8 3.9 2.3 1.7
Soliditet 36.3 63.7 74.1 56.5 41.1
Resultatgrad 21.4 3.6 8 24.4 16.4
Rentedekningsgrad 30.0
Gjeldsgrad 1.8 0.6 0.4 0.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 16.5 5.2 9 26.7 24.8
Signatur
20.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex