Energi & Teknik I Arvika Ab
Juridisk navn:  Energi & Teknik I Arvika Ab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Regnsk. Glaamdal Postboks 840 Sidevegen 9A Fax:
2205 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 913779258
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/6/2014
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Zynkron As
Utvikling:
Omsetning  
  
75.3%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-109.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.583.000 903.000 2.434.000 1.272.000 1.044.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: -26.000 271.000 125.000 0 0
Regnskap for  Energi & Teknik I Arvika Ab
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.583.000 903.000 2.434.000 1.272.000 1.044.000
Driftskostnader -1.583.000 -903.000 -2.434.000 -1.272.000 -1.044.000
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 311.000 217.000 174.000 247.000
Sum eiendeler 311.000 217.000 174.000 247.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 271.000 125.000 0 0
Sum egenkapital -26.000 271.000 125.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 77.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 26.000 40.000 92.000 97.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 217.000 174.000 247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.583.000 903.000 2.434.000 1.272.000 1.044.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.583.000 903.000 2.434.000 1.272.000 1.044.000
Varekostnad -1.561.000 -885.000 -2.414.000 -1.260.000 -1.033.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -18.000 -20.000 -12.000 -11.000
Driftskostnader -1.583.000 -903.000 -2.434.000 -1.272.000 -1.044.000
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 311.000 217.000 162.000 247.000
Andre fordringer 0 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 311.000 217.000 174.000 247.000
Sum eiendeler 311.000 217.000 174.000 247.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 271.000 125.000 0 0
Sum egenkapital -26.000 271.000 125.000 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 77.000 72.000
Leverandørgjeld 0 4.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 40.000 92.000 93.000 164.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000 40.000 92.000 97.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 217.000 174.000 247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 271.000 125.000 77.000 72.000
Likviditetsgrad 1 7.8 2.4 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 7.8 2.4 1.8 1.4
Soliditet 87.1 57.6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 0.1 0.7
Total kapitalrentabilitet 0 0 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex