Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Energigården Legepraksis As
Juridisk navn:  Energigården Legepraksis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Florvågvegen 6 Florvågvegen 6 Fax:
5300 Kleppestø 5300 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 824499292
Aksjekapital: 35.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/1/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.62%
Resultat  
  
-3.25%
Egenkapital  
  
89.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 4.403.000 4.249.000 0
Resultat: 506.000 523.000 0
Egenkapital: 834.000 439.000 31.000
Regnskap for  Energigården Legepraksis As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 4.403.000 4.249.000 0
Driftskostnader -3.896.000 -3.720.000 0
Driftsresultat 507.000 530.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 -7.000 0
Finans -1.000 -7.000 0
Resultat før skatt 506.000 523.000 0
Skattekostnad -111.000 -115.000 1.000
Årsresultat 395.000 408.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 22.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.362.000 1.710.000 35.000
Sum eiendeler 1.476.000 1.732.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 804.000 410.000 1.000
Sum egenkapital 834.000 439.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 640.000 1.292.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.475.000 1.732.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.000 0
Andre inntekter 4.380.000 4.249.000 0
Driftsinntekter 4.403.000 4.249.000 0
Varekostnad 0
Lønninger -2.000.000 -1.796.000 0
Avskrivning -32.000 -2.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.864.000 -1.922.000 0
Driftskostnader -3.896.000 -3.720.000 0
Driftsresultat 507.000 530.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 -7.000 0
Finans -1.000 -7.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 395.000 408.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 18.000 22.000 0
Driftsløsøre 97.000 0
Sum varige driftsmidler 114.000 22.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 114.000 22.000 1.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 33.000 215.000 0
Sum investeringer 8.000 8.000 0
Kasse, bank 1.321.000 1.486.000 35.000
Sum omløpsmidler 1.362.000 1.710.000 35.000
Sum eiendeler 1.476.000 1.732.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 804.000 410.000 1.000
Sum egenkapital 834.000 439.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt -76.000 -19.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 1.000 0
Leverandørgjeld 81.000 263.000 0
Betalbar skatt 110.000 113.000 0
Skyldig offentlige avgifter 110.000 97.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 415.000 837.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 640.000 1.292.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.475.000 1.732.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 722.000 418.000 29.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.3 5.8
Likviditetsgrad 2 2.1 1.3 5.8
Soliditet 56.5 25.3 83.8
Resultatgrad 11.5 12.5
Rentedekningsgrad 507.0 75.7
Gjeldsgrad 0.8 2.9 0.2
Total kapitalrentabilitet 34.3 30.6 0
Signatur
05.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex