Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Energy Wise AS
Juridisk navn:  Energy Wise AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67113830
Postboks 206 Løkenåsringen 29 Fax: 67107210
1471 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 979757344
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Unikum Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
312.5%
Resultat  
  
90.86%
Egenkapital  
  
-3.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 289.000 -136.000 243.000 456.000 249.000
Resultat: -102.000 -1.116.000 -481.000 -683.000 -668.000
Egenkapital: 2.967.000 3.069.000 4.185.000 4.667.000 5.350.000
Regnskap for  Energy Wise AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 289.000 -136.000 243.000 456.000 249.000
Driftskostnader -383.000 -588.000 -727.000 -1.141.000 -938.000
Driftsresultat -95.000 -724.000 -484.000 -686.000 -688.000
Finansinntekter -6.000 10.000 3.000 21.000 23.000
Finanskostnader -2.000 -403.000 -1.000 -19.000 -4.000
Finans -8.000 -393.000 2.000 2.000 19.000
Resultat før skatt -102.000 -1.116.000 -481.000 -683.000 -668.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 -1.116.000 -481.000 -683.000 -668.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.605.000 2.726.000 3.219.000 3.340.000 6.451.000
Sum omløpsmidler 404.000 362.000 1.019.000 1.432.000 1.114.000
Sum eiendeler 3.009.000 3.088.000 4.238.000 4.772.000 7.565.000
Sum opptjent egenkapital 2.867.000 2.969.000 4.085.000 4.567.000 5.250.000
Sum egenkapital 2.967.000 3.069.000 4.185.000 4.667.000 5.350.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 19.000 52.000 105.000 2.216.000
Sum gjeld og egenkapital 3.009.000 3.088.000 4.237.000 4.772.000 7.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.000 -210.000 210.000 25.000 82.000
Andre inntekter 143.000 74.000 33.000 431.000 168.000
Driftsinntekter 289.000 -136.000 243.000 456.000 249.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -72.000 -79.000 -125.000 -53.000
Avskrivning -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -262.000 -395.000 -527.000 -895.000 -728.000
Driftskostnader -383.000 -588.000 -727.000 -1.141.000 -938.000
Driftsresultat -95.000 -724.000 -484.000 -686.000 -688.000
Finansinntekter -6.000 10.000 3.000 21.000 23.000
Finanskostnader -2.000 -403.000 -1.000 -19.000 -4.000
Finans -8.000 -393.000 2.000 2.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 -1.116.000 -481.000 -683.000 -668.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.604.000 2.725.000 2.818.000 2.939.000 6.050.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.604.000 2.725.000 2.818.000 2.939.000 6.050.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 401.000 401.000 401.000
Sum anleggsmidler 2.605.000 2.726.000 3.219.000 3.340.000 6.451.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 0 274.000 31.000 1.000
Andre fordringer 91.000 146.000 7.000 16.000 100.000
Sum investeringer 85.000 85.000 93.000 78.000
Kasse, bank 245.000 132.000 653.000 1.292.000 934.000
Sum omløpsmidler 404.000 362.000 1.019.000 1.432.000 1.114.000
Sum eiendeler 3.009.000 3.088.000 4.238.000 4.772.000 7.565.000
Sum opptjent egenkapital 2.867.000 2.969.000 4.085.000 4.567.000 5.250.000
Sum egenkapital 2.967.000 3.069.000 4.185.000 4.667.000 5.350.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 10.000 11.000 37.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 1.000 33.000 12.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 56.000 2.125.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 19.000 52.000 105.000 2.216.000
Sum gjeld og egenkapital 3.009.000 3.088.000 4.237.000 4.772.000 7.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 362.000 343.000 967.000 1.327.000 -1.102.000
Likviditetsgrad 1 9.6 19.1 19.6 13.6 0.5
Likviditetsgrad 2 9.6 19.1 19.6 13.6 0.5
Soliditet 98.6 99.4 98.8 97.8 70.7
Resultatgrad -32.9 532.4 -199.2 -150.4 -276.3
Rentedekningsgrad -47.5 -1.8 -36.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0.4
Total kapitalrentabilitet -3.4 -23.1 -11.4 -13.9 -8.8
Signatur
16.12.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex