Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engø Gård As
Juridisk navn:  Engø Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33390048
Gamle Engø vei 25 Gamle Engø vei 25 Fax: 33390045
3145 Tjøme 3145 Tjøme
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 941988954
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 7/31/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.22%
Resultat  
  
117.44%
Egenkapital  
  
4.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 40.715.000 29.671.000 30.284.000 27.810.000 30.460.000
Resultat: 302.000 -1.732.000 -1.975.000 -1.521.000 -975.000
Egenkapital: 4.503.000 4.292.000 1.025.000 1.000.000 1.071.000
Regnskap for  Engø Gård As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 40.715.000 29.671.000 30.284.000 27.810.000 30.460.000
Driftskostnader -40.411.000 -31.404.000 -32.279.000 -29.340.000 -31.439.000
Driftsresultat 305.000 -1.733.000 -1.995.000 -1.529.000 -979.000
Finansinntekter 7.000 2.000 22.000 8.000 7.000
Finanskostnader -10.000 -1.000 -2.000 0 -3.000
Finans -3.000 1.000 20.000 8.000 4.000
Resultat før skatt 302.000 -1.732.000 -1.975.000 -1.521.000 -975.000
Skattekostnad -91.000 0 0 0
Årsresultat 211.000 -1.732.000 -1.975.000 -1.521.000 -975.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.437.000 2.348.000 2.523.000 2.740.000 3.107.000
Sum omløpsmidler 11.645.000 8.984.000 4.049.000 2.752.000 3.960.000
Sum eiendeler 14.082.000 11.332.000 6.572.000 5.492.000 7.067.000
Sum opptjent egenkapital 3.503.000 3.292.000 25.000 0 71.000
Sum egenkapital 4.503.000 4.292.000 1.025.000 1.000.000 1.071.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.450.000
Sum kortsiktig gjeld 9.578.000 7.041.000 5.547.000 4.492.000 4.546.000
Sum gjeld og egenkapital 14.081.000 11.333.000 6.572.000 5.492.000 7.067.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.568.000 28.201.000 30.021.000 27.520.000 30.113.000
Andre inntekter 147.000 1.470.000 264.000 290.000 348.000
Driftsinntekter 40.715.000 29.671.000 30.284.000 27.810.000 30.460.000
Varekostnad -12.699.000 -7.993.000 -8.307.000 -7.241.000 -8.256.000
Lønninger -17.173.000 -14.836.000 -15.713.000 -13.979.000 -14.967.000
Avskrivning -307.000 -244.000 -242.000 -537.000 -499.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.232.000 -8.331.000 -8.017.000 -7.583.000 -7.717.000
Driftskostnader -40.411.000 -31.404.000 -32.279.000 -29.340.000 -31.439.000
Driftsresultat 305.000 -1.733.000 -1.995.000 -1.529.000 -979.000
Finansinntekter 7.000 2.000 22.000 8.000 7.000
Finanskostnader -10.000 -1.000 -2.000 0 -3.000
Finans -3.000 1.000 20.000 8.000 4.000
Konsernbidrag 5.000.000 2.000.000 1.450.000 1.000.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 211.000 -1.732.000 -1.975.000 -1.521.000 -975.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.462.000 1.553.000 1.553.000 1.553.000 1.553.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 975.000 795.000 970.000 1.187.000 1.554.000
Sum varige driftsmidler 975.000 795.000 970.000 1.187.000 1.554.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.437.000 2.348.000 2.523.000 2.740.000 3.107.000
Varebeholdning 1.150.000 696.000 910.000 878.000 771.000
Kundefordringer 2.703.000 166.000 421.000 357.000 503.000
Andre fordringer 341.000 6.098.000 1.020.000 94.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.451.000 2.024.000 1.698.000 1.423.000 2.657.000
Sum omløpsmidler 11.645.000 8.984.000 4.049.000 2.752.000 3.960.000
Sum eiendeler 14.082.000 11.332.000 6.572.000 5.492.000 7.067.000
Sum opptjent egenkapital 3.503.000 3.292.000 25.000 0 71.000
Sum egenkapital 4.503.000 4.292.000 1.025.000 1.000.000 1.071.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.070.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.450.000
Leverandørgjeld 940.000 853.000 710.000 238.000 326.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.640.000 1.638.000 1.039.000 1.058.000 1.174.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.928.000 4.550.000 3.799.000 3.196.000 3.046.000
Sum kortsiktig gjeld 9.578.000 7.041.000 5.547.000 4.492.000 4.546.000
Sum gjeld og egenkapital 14.081.000 11.333.000 6.572.000 5.492.000 7.067.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.067.000 1.943.000 -1.498.000 -1.740.000 -586.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 0.7 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 0.6 0.4 0.7
Soliditet 32.0 37.9 15.6 18.2 15.2
Resultatgrad 0.7 -5.8 -6.6 -5.5 -3.2
Rentedekningsgrad 30.5 -1.733.0 -997.5 -326.3
Gjeldsgrad 2.1 1.6 5.4 4.5 5.6
Total kapitalrentabilitet 2.2 -15.3 -27.7 -13.8
Signatur
06.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.01.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex