Eng Eiendom AS
Juridisk navn:  Eng Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63858140
Haldenveien 15 Haldenveien 15 Fax: 63858191
1870 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Viken Marker
Org.nr: 816037352
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/1977
Foretakstype: AS
Tidligere navn: slorafoss mølle & kornsilo as
Revisor: Smaalenene Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.55%
Resultat  
  
46.27%
Egenkapital  
  
-7.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 588.000 616.000 618.000 491.000 452.000
Resultat: -317.000 -590.000 -373.000 10.630.000 -444.000
Egenkapital: 12.145.000 13.162.000 13.752.000 14.625.000 4.436.000
Regnskap for  Eng Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 588.000 616.000 618.000 491.000 452.000
Driftskostnader -855.000 -790.000 -1.126.000 -1.328.000 -742.000
Driftsresultat -267.000 -174.000 -509.000 -837.000 -290.000
Finansinntekter 135.000 199.000 221.000 11.579.000 19.000
Finanskostnader -185.000 -615.000 -85.000 -113.000 -173.000
Finans -50.000 -416.000 136.000 11.466.000 -154.000
Resultat før skatt -317.000 -590.000 -373.000 10.630.000 -444.000
Skattekostnad 0 0 59.000 113.000
Årsresultat -317.000 -590.000 -373.000 10.689.000 -331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.315.000 12.483.000 12.451.000 13.645.000 9.330.000
Sum omløpsmidler 862.000 738.000 1.898.000 4.243.000 986.000
Sum eiendeler 12.177.000 13.221.000 14.349.000 17.888.000 10.316.000
Sum opptjent egenkapital 11.895.000 12.912.000 13.502.000 14.375.000 4.186.000
Sum egenkapital 12.145.000 13.162.000 13.752.000 14.625.000 4.436.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.238.000 5.813.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 59.000 598.000 26.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 12.178.000 13.221.000 14.350.000 17.889.000 10.315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 588.000 616.000 618.000 491.000 452.000
Driftsinntekter 588.000 616.000 618.000 491.000 452.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -228.000 0 1.000 -1.000 -8.000
Avskrivning -317.000 -358.000 -383.000 -360.000 -346.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -432.000 -744.000 -967.000 -388.000
Driftskostnader -855.000 -790.000 -1.126.000 -1.328.000 -742.000
Driftsresultat -267.000 -174.000 -509.000 -837.000 -290.000
Finansinntekter 135.000 199.000 221.000 11.579.000 19.000
Finanskostnader -185.000 -615.000 -85.000 -113.000 -173.000
Finans -50.000 -416.000 136.000 11.466.000 -154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -700.000 0 0 -500.000 0
Årsresultat -317.000 -590.000 -373.000 10.689.000 -331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.497.000 6.766.000 7.060.000 7.354.000 7.648.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 413.000 127.000 391.000 291.000 286.000
Sum varige driftsmidler 6.910.000 6.893.000 7.451.000 7.645.000 7.934.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.405.000 5.590.000 5.000.000 6.000.000 1.395.000
Sum anleggsmidler 11.315.000 12.483.000 12.451.000 13.645.000 9.330.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 40.000 12.000 0
Andre fordringer 0 0 49.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 862.000 698.000 1.859.000 4.182.000 986.000
Sum omløpsmidler 862.000 738.000 1.898.000 4.243.000 986.000
Sum eiendeler 12.177.000 13.221.000 14.349.000 17.888.000 10.316.000
Sum opptjent egenkapital 11.895.000 12.912.000 13.502.000 14.375.000 4.186.000
Sum egenkapital 12.145.000 13.162.000 13.752.000 14.625.000 4.436.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 59.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.238.000 5.813.000
Leverandørgjeld 13.000 21.000 0 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 46.000 70.000 0 30.000
Utbytte -700.000 0 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 0 507.000 26.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 59.000 598.000 26.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 12.178.000 13.221.000 14.350.000 17.889.000 10.315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 829.000 679.000 1.300.000 4.217.000 920.000
Likviditetsgrad 1 26.1 12.5 3.2 163.2 14.9
Likviditetsgrad 2 26.1 12.5 3.2 163.2 14.9
Soliditet 99.7 99.6 95.8 81.8 4
Resultatgrad -45.4 -28.2 -82.4 -170.5 -64.2
Rentedekningsgrad -1.4 -0.3 -7.4 -1.7
Gjeldsgrad 0 0 0.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -1.1 0.2 6 -2.6
Signatur
31.08.2011
EVEN GULBRAND ENG
Prokurister
31.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex