Engen Byggservice AS
Juridisk navn:  Engen Byggservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32830997
Bamse Brakars Vei 28D Bamse Brakars Vei 28D Fax: 32839870
3042 Drammen 3042 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 919987774
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/14/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.79%
Resultat  
  
-41.8%
Egenkapital  
  
7.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.673.000 5.718.000 6.728.000 7.993.000 6.645.000
Resultat: 188.000 323.000 399.000 567.000 323.000
Egenkapital: 2.009.000 1.867.000 1.615.000 1.316.000 1.883.000
Regnskap for  Engen Byggservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.673.000 5.718.000 6.728.000 7.993.000 6.645.000
Driftskostnader -5.485.000 -5.397.000 -6.334.000 -7.432.000 -6.332.000
Driftsresultat 188.000 320.000 394.000 562.000 314.000
Finansinntekter 3.000 6.000 8.000 8.000 12.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 4.000 5.000 5.000 9.000
Resultat før skatt 188.000 323.000 399.000 567.000 323.000
Skattekostnad -46.000 -72.000 -99.000 -134.000 -79.000
Årsresultat 143.000 252.000 299.000 432.000 244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.174.000 7.000 8.000 10.000 21.000
Sum omløpsmidler 1.697.000 2.823.000 2.908.000 3.782.000 3.551.000
Sum eiendeler 2.871.000 2.830.000 2.916.000 3.792.000 3.572.000
Sum opptjent egenkapital 1.909.000 1.767.000 1.515.000 1.216.000 1.783.000
Sum egenkapital 2.009.000 1.867.000 1.615.000 1.316.000 1.883.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 822.000 962.000 1.301.000 2.477.000 1.688.000
Sum gjeld og egenkapital 2.870.000 2.829.000 2.916.000 3.793.000 3.571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.630.000 5.718.000 6.728.000 7.993.000 6.590.000
Andre inntekter 43.000 0 0 55.000
Driftsinntekter 5.673.000 5.718.000 6.728.000 7.993.000 6.645.000
Varekostnad -1.607.000 -1.025.000 -1.425.000 -2.665.000 -1.795.000
Lønninger -3.331.000 -3.833.000 -4.056.000 -4.013.000 -3.917.000
Avskrivning -10.000 0 0 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -537.000 -539.000 -853.000 -754.000 -612.000
Driftskostnader -5.485.000 -5.397.000 -6.334.000 -7.432.000 -6.332.000
Driftsresultat 188.000 320.000 394.000 562.000 314.000
Finansinntekter 3.000 6.000 8.000 8.000 12.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 4.000 5.000 5.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0
Årsresultat 143.000 252.000 299.000 432.000 244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 8.000 10.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 10.000
Driftsløsøre 1.174.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.174.000 0 0 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.174.000 7.000 8.000 10.000 21.000
Varebeholdning 68.000 48.000 42.000 45.000 49.000
Kundefordringer 645.000 1.121.000 839.000 2.362.000 1.686.000
Andre fordringer 10.000 34.000 31.000 26.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 975.000 1.621.000 1.996.000 1.350.000 1.757.000
Sum omløpsmidler 1.697.000 2.823.000 2.908.000 3.782.000 3.551.000
Sum eiendeler 2.871.000 2.830.000 2.916.000 3.792.000 3.572.000
Sum opptjent egenkapital 1.909.000 1.767.000 1.515.000 1.216.000 1.783.000
Sum egenkapital 2.009.000 1.867.000 1.615.000 1.316.000 1.883.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 0 0 0
Leverandørgjeld 135.000 18.000 212.000 290.000 364.000
Betalbar skatt 70.000 97.000 133.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 356.000 476.000 572.000 625.000 725.000
Utbytte 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 331.000 398.000 420.000 1.428.000 539.000
Sum kortsiktig gjeld 822.000 962.000 1.301.000 2.477.000 1.688.000
Sum gjeld og egenkapital 2.870.000 2.829.000 2.916.000 3.793.000 3.571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 875.000 1.861.000 1.607.000 1.305.000 1.863.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.9 2.2 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 2.0 2.9 2.2 1.5 2.1
Soliditet 70.0 66.0 55.4 34.7 52.7
Resultatgrad 3.3 5.6 5.9 7 4.7
Rentedekningsgrad 62.7 160.0 131.3 187.3 104.7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.8 1.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 6.7 11.5 13.8 1 9.1
Signatur
29.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex