Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engen Maskinservice Da
Juridisk navn:  Engen Maskinservice Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91855544
Vestsidevegen 300 Vestsidevegen 300 Fax:
2636 Øyer 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Innlandet Øyer
Org.nr: 996911926
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 4/30/2011
Foretakstype: DA
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Øyer As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.61%
Resultat  
  
231.29%
Egenkapital  
  
-62.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.979.000 11.324.000 10.880.000 9.568.000 8.706.000
Resultat: 365.000 -278.000 176.000 296.000 -62.000
Egenkapital: -2.672.000 -1.642.000 -1.329.000 -1.321.000 -1.562.000
Regnskap for  Engen Maskinservice Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.979.000 11.324.000 10.880.000 9.568.000 8.706.000
Driftskostnader -12.354.000 -11.239.000 -10.531.000 -9.108.000 -8.638.000
Driftsresultat 626.000 86.000 348.000 460.000 69.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 1.000 4.000
Finanskostnader -264.000 -364.000 -172.000 -165.000 -135.000
Finans -261.000 -363.000 -172.000 -164.000 -131.000
Resultat før skatt 365.000 -278.000 176.000 296.000 -62.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 365.000 -278.000 176.000 296.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.719.000 2.240.000 2.211.000 1.459.000 1.398.000
Sum omløpsmidler 2.689.000 1.855.000 1.253.000 1.024.000 556.000
Sum eiendeler 4.408.000 4.095.000 3.464.000 2.483.000 1.954.000
Sum opptjent egenkapital -2.672.000 -1.642.000 -1.329.000 -1.321.000 -1.562.000
Sum egenkapital -2.672.000 -1.642.000 -1.329.000 -1.321.000 -1.562.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 7.079.000 5.737.000 4.793.000 3.804.000 3.503.000
Sum gjeld og egenkapital 4.407.000 4.095.000 3.464.000 2.483.000 1.953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.919.000 11.052.000 10.879.000 9.389.000 8.559.000
Andre inntekter 60.000 272.000 1.000 179.000 147.000
Driftsinntekter 12.979.000 11.324.000 10.880.000 9.568.000 8.706.000
Varekostnad -3.604.000 -3.308.000 -2.739.000 -2.673.000 -2.656.000
Lønninger -3.843.000 -3.370.000 -3.260.000 -2.532.000 -2.123.000
Avskrivning -561.000 -553.000 -388.000 -269.000 -250.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.346.000 -4.008.000 -4.144.000 -3.634.000 -3.609.000
Driftskostnader -12.354.000 -11.239.000 -10.531.000 -9.108.000 -8.638.000
Driftsresultat 626.000 86.000 348.000 460.000 69.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 1.000 4.000
Finanskostnader -264.000 -364.000 -172.000 -165.000 -135.000
Finans -261.000 -363.000 -172.000 -164.000 -131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 365.000 -278.000 176.000 296.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 193.000 200.000 206.000 213.000 198.000
Maskiner anlegg 1.371.000 1.812.000 1.666.000 956.000 811.000
Driftsløsøre 85.000 113.000 141.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.649.000 2.125.000 2.013.000 1.170.000 1.009.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 115.000 198.000 290.000 389.000
Sum anleggsmidler 1.719.000 2.240.000 2.211.000 1.459.000 1.398.000
Varebeholdning 272.000 500.000 405.000 405.000 51.000
Kundefordringer 2.404.000 987.000 719.000 565.000 477.000
Andre fordringer 11.000 298.000 53.000 -2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 71.000 77.000 56.000 28.000
Sum omløpsmidler 2.689.000 1.855.000 1.253.000 1.024.000 556.000
Sum eiendeler 4.408.000 4.095.000 3.464.000 2.483.000 1.954.000
Sum opptjent egenkapital -2.672.000 -1.642.000 -1.329.000 -1.321.000 -1.562.000
Sum egenkapital -2.672.000 -1.642.000 -1.329.000 -1.321.000 -1.562.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.792.000 2.329.000 1.272.000 1.151.000 1.141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 12.000
Leverandørgjeld 3.490.000 2.502.000 2.367.000 1.728.000 1.445.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 528.000 344.000 519.000 234.000 205.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.269.000 563.000 634.000 691.000 713.000
Sum kortsiktig gjeld 7.079.000 5.737.000 4.793.000 3.804.000 3.503.000
Sum gjeld og egenkapital 4.407.000 4.095.000 3.464.000 2.483.000 1.953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.390.000 -3.882.000 -3.540.000 -2.780.000 -2.947.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1
Soliditet -60.6 -40.1 -38.4 -53.2
Resultatgrad 4.8 0.8 3.2 4.8 0.8
Rentedekningsgrad 2.4 0.2 2 2.8 0.5
Gjeldsgrad -2.6 -3.5 -3.6 -2.9 -2.3
Total kapitalrentabilitet 14.3 2.1 1 18.6 3.7
Signatur
15.11.2021
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex