Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engenes Fiskeriselskap AS
Juridisk navn:  Engenes Fiskeriselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77099220
Andørjaveien 1720 Andørjaveien 1720 Fax: 77099225
9455 Engenes 9455 Engenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Ibestad
Org.nr: 964867321
Aksjekapital: 25.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/11/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Hrh Revisjon As
Regnskapsfører: Tøco AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4%
Resultat  
  
-47.93%
Egenkapital  
  
15.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 116.731.000 112.236.000 117.149.000 108.254.000 114.529.000
Resultat: 18.874.000 36.247.000 28.336.000 15.320.000 22.646.000
Egenkapital: 262.860.000 226.941.000 90.386.000 68.295.000 56.307.000
Regnskap for  Engenes Fiskeriselskap AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 116.731.000 112.236.000 117.149.000 108.254.000 114.529.000
Driftskostnader -85.689.000 -66.836.000 -81.376.000 -87.673.000 -86.159.000
Driftsresultat 31.042.000 45.401.000 35.772.000 20.581.000 28.370.000
Finansinntekter 832.000 981.000 969.000 662.000 579.000
Finanskostnader -13.000.000 -10.135.000 -8.405.000 -5.924.000 -6.303.000
Finans -12.168.000 -9.154.000 -7.436.000 -5.262.000 -5.724.000
Resultat før skatt 18.874.000 36.247.000 28.336.000 15.320.000 22.646.000
Skattekostnad -4.134.000 -7.982.000 -6.245.000 -3.331.000 -5.234.000
Årsresultat 14.740.000 28.266.000 22.091.000 11.988.000 17.412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 616.917.000 438.164.000 272.598.000 144.725.000 151.982.000
Sum omløpsmidler 102.334.000 174.476.000 71.242.000 91.726.000 79.242.000
Sum eiendeler 719.251.000 612.640.000 343.840.000 236.451.000 231.224.000
Sum opptjent egenkapital 96.691.000 81.951.000 65.386.000 43.295.000 31.307.000
Sum egenkapital 262.860.000 226.941.000 90.386.000 68.295.000 56.307.000
Sum langsiktig gjeld 421.210.000 348.997.000 212.073.000 135.489.000 142.801.000
Sum kortsiktig gjeld 35.180.000 36.702.000 41.382.000 32.666.000 32.116.000
Sum gjeld og egenkapital 719.250.000 612.639.000 343.841.000 236.450.000 231.224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 116.619.000 98.076.000 117.149.000 107.509.000 111.166.000
Andre inntekter 112.000 14.161.000 0 745.000 3.363.000
Driftsinntekter 116.731.000 112.236.000 117.149.000 108.254.000 114.529.000
Varekostnad -1.216.000 -727.000 -727.000 -778.000 -770.000
Lønninger -44.781.000 -34.417.000 -40.422.000 -37.830.000 -36.806.000
Avskrivning -14.239.000 -8.076.000 -9.604.000 -9.583.000 -9.573.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -25.453.000 -23.616.000 -30.623.000 -39.482.000 -39.010.000
Driftskostnader -85.689.000 -66.836.000 -81.376.000 -87.673.000 -86.159.000
Driftsresultat 31.042.000 45.401.000 35.772.000 20.581.000 28.370.000
Finansinntekter 832.000 981.000 969.000 662.000 579.000
Finanskostnader -13.000.000 -10.135.000 -8.405.000 -5.924.000 -6.303.000
Finans -12.168.000 -9.154.000 -7.436.000 -5.262.000 -5.724.000
Konsernbidrag 21.180.000 108.289.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 14.740.000 28.266.000 22.091.000 11.988.000 17.412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.369.000 76.275.000 82.180.000 88.086.000 93.992.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 324.130.000 65.000 67.000 0
Sum varige driftsmidler 417.101.000 324.130.000 177.693.000 43.757.000 47.358.000
Sum finansielle anleggsmidler 129.447.000 37.760.000 12.725.000 12.882.000 10.632.000
Sum anleggsmidler 616.917.000 438.164.000 272.598.000 144.725.000 151.982.000
Varebeholdning 18.453.000 2.214.000 14.005.000 1.216.000
Kundefordringer 18.469.000 8.000 772.000 1.356.000 13.417.000
Andre fordringer 3.388.000 1.472.000 2.460.000 21.122.000 595.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 34.871.000 47.995.000 65.796.000 55.243.000 64.014.000
Sum omløpsmidler 102.334.000 174.476.000 71.242.000 91.726.000 79.242.000
Sum eiendeler 719.251.000 612.640.000 343.840.000 236.451.000 231.224.000
Sum opptjent egenkapital 96.691.000 81.951.000 65.386.000 43.295.000 31.307.000
Sum egenkapital 262.860.000 226.941.000 90.386.000 68.295.000 56.307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.210.000 5.414.000 4.104.000 4.288.000 4.639.000
Gjeld til kredittinstitutt 15.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 421.210.000 348.997.000 212.073.000 135.489.000 142.801.000
Leverandørgjeld 7.847.000 1.367.000 5.356.000 5.272.000 5.025.000
Betalbar skatt 8.382.000 6.430.000 3.682.000 3.439.000
Skyldig offentlige avgifter 11.034.000 6.425.000 11.792.000 7.262.000 8.972.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.300.000 5.528.000 17.805.000 16.450.000 14.680.000
Sum kortsiktig gjeld 35.180.000 36.702.000 41.382.000 32.666.000 32.116.000
Sum gjeld og egenkapital 719.250.000 612.639.000 343.841.000 236.450.000 231.224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.154.000 137.774.000 29.860.000 59.060.000 47.126.000
Likviditetsgrad 1 2.9 4.8 1.7 2.8 2.5
Likviditetsgrad 2 2.4 4.8 1.7 2.4 2.4
Soliditet 36.5 37.0 26.3 28.9 24.4
Resultatgrad 26.6 40.5 30.5 1 24.8
Rentedekningsgrad 2.4 4.5 4.3 3.5 4.5
Gjeldsgrad 1.7 1.7 2.8 2.5 3.1
Total kapitalrentabilitet 4.4 7.6 10.7 9 12.5
Signatur
21.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex