Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engenes Fiskeriselskap AS
Juridisk navn:  Engenes Fiskeriselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77099220
Andørjaveien 1720 Andørjaveien 1720 Fax: 77099225
9455 Engenes 9455 Engenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Ibestad
Org.nr: 964867321
Aksjekapital: 25.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/11/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Hrh Revisjon As
Regnskapsfører: Tøco AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.19%
Resultat  
  
27.92%
Egenkapital  
  
151.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 112.236.000 117.149.000 108.254.000 114.529.000 102.917.000
Resultat: 36.247.000 28.336.000 15.320.000 22.646.000 20.831.000
Egenkapital: 226.941.000 90.386.000 68.295.000 56.307.000 38.895.000
Regnskap for  Engenes Fiskeriselskap AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 112.236.000 117.149.000 108.254.000 114.529.000 102.917.000
Driftskostnader -66.836.000 -81.376.000 -87.673.000 -86.159.000 -76.037.000
Driftsresultat 45.401.000 35.772.000 20.581.000 28.370.000 26.880.000
Finansinntekter 981.000 969.000 662.000 579.000 588.000
Finanskostnader -10.135.000 -8.405.000 -5.924.000 -6.303.000 -6.636.000
Finans -9.154.000 -7.436.000 -5.262.000 -5.724.000 -6.048.000
Resultat før skatt 36.247.000 28.336.000 15.320.000 22.646.000 20.831.000
Skattekostnad -7.982.000 -6.245.000 -3.331.000 -5.234.000 -5.152.000
Årsresultat 28.266.000 22.091.000 11.988.000 17.412.000 15.679.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 438.164.000 272.598.000 144.725.000 151.982.000 157.560.000
Sum omløpsmidler 174.476.000 71.242.000 91.726.000 79.242.000 60.987.000
Sum eiendeler 612.640.000 343.840.000 236.451.000 231.224.000 218.547.000
Sum opptjent egenkapital 81.951.000 65.386.000 43.295.000 31.307.000 13.895.000
Sum egenkapital 226.941.000 90.386.000 68.295.000 56.307.000 38.895.000
Sum langsiktig gjeld 348.997.000 212.073.000 135.489.000 142.801.000 153.966.000
Sum kortsiktig gjeld 36.702.000 41.382.000 32.666.000 32.116.000 25.686.000
Sum gjeld og egenkapital 612.639.000 343.841.000 236.450.000 231.224.000 218.547.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.076.000 117.149.000 107.509.000 111.166.000 102.762.000
Andre inntekter 14.161.000 0 745.000 3.363.000 155.000
Driftsinntekter 112.236.000 117.149.000 108.254.000 114.529.000 102.917.000
Varekostnad -727.000 -727.000 -778.000 -770.000 0
Lønninger -34.417.000 -40.422.000 -37.830.000 -36.806.000 -33.142.000
Avskrivning -8.076.000 -9.604.000 -9.583.000 -9.573.000 -9.574.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.616.000 -30.623.000 -39.482.000 -39.010.000 -33.321.000
Driftskostnader -66.836.000 -81.376.000 -87.673.000 -86.159.000 -76.037.000
Driftsresultat 45.401.000 35.772.000 20.581.000 28.370.000 26.880.000
Finansinntekter 981.000 969.000 662.000 579.000 588.000
Finanskostnader -10.135.000 -8.405.000 -5.924.000 -6.303.000 -6.636.000
Finans -9.154.000 -7.436.000 -5.262.000 -5.724.000 -6.048.000
Konsernbidrag 108.289.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 28.266.000 22.091.000 11.988.000 17.412.000 15.679.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 76.275.000 82.180.000 88.086.000 93.992.000 99.897.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 324.130.000 65.000 67.000 0 0
Sum varige driftsmidler 324.130.000 177.693.000 43.757.000 47.358.000 47.663.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.760.000 12.725.000 12.882.000 10.632.000 10.000.000
Sum anleggsmidler 438.164.000 272.598.000 144.725.000 151.982.000 157.560.000
Varebeholdning 2.214.000 14.005.000 1.216.000 866.000
Kundefordringer 8.000 772.000 1.356.000 13.417.000 11.276.000
Andre fordringer 1.472.000 2.460.000 21.122.000 595.000 3.635.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 47.995.000 65.796.000 55.243.000 64.014.000 45.210.000
Sum omløpsmidler 174.476.000 71.242.000 91.726.000 79.242.000 60.987.000
Sum eiendeler 612.640.000 343.840.000 236.451.000 231.224.000 218.547.000
Sum opptjent egenkapital 81.951.000 65.386.000 43.295.000 31.307.000 13.895.000
Sum egenkapital 226.941.000 90.386.000 68.295.000 56.307.000 38.895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.414.000 4.104.000 4.288.000 4.639.000 2.843.000
Gjeld til kredittinstitutt 15.000.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 348.997.000 212.073.000 135.489.000 142.801.000 153.966.000
Leverandørgjeld 1.367.000 5.356.000 5.272.000 5.025.000 5.457.000
Betalbar skatt 8.382.000 6.430.000 3.682.000 3.439.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.425.000 11.792.000 7.262.000 8.972.000 6.182.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.528.000 17.805.000 16.450.000 14.680.000 14.047.000
Sum kortsiktig gjeld 36.702.000 41.382.000 32.666.000 32.116.000 25.686.000
Sum gjeld og egenkapital 612.639.000 343.841.000 236.450.000 231.224.000 218.547.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.774.000 29.860.000 59.060.000 47.126.000 35.301.000
Likviditetsgrad 1 4.8 1.7 2.8 2.5 2.4
Likviditetsgrad 2 4.8 1.7 2.4 2.4 2.3
Soliditet 37.0 26.3 28.9 24.4 17.8
Resultatgrad 40.5 30.5 1 24.8 26.1
Rentedekningsgrad 4.5 4.3 3.5 4.5 4.1
Gjeldsgrad 1.7 2.8 2.5 3.1 4.6
Total kapitalrentabilitet 7.6 10.7 9 12.5 12.6
Signatur
21.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex