Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engetøve Samdrift Da
Juridisk navn:  Engetøve Samdrift Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62481608
C/O Per Nesmoen Rognstad Fax:
2500 Tynset 2500 Tynset
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 989746251
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/31/2006
Foretakstype: DA
Revisor: Arne Karlsen AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 6.760.000
Resultat: -2.000
Egenkapital: 744.000
Regnskap for  Engetøve Samdrift Da
Resultat 2020
Driftsinntekter 6.760.000
Driftskostnader -6.381.000
Driftsresultat 379.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -385.000
Finans -382.000
Resultat før skatt -2.000
Skattekostnad
Årsresultat -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.381.000
Sum omløpsmidler 2.673.000
Sum eiendeler 14.054.000
Sum opptjent egenkapital -1.095.000
Sum egenkapital 744.000
Sum langsiktig gjeld 11.954.000
Sum kortsiktig gjeld 1.355.000
Sum gjeld og egenkapital 14.053.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.475.000
Andre inntekter 1.285.000
Driftsinntekter 6.760.000
Varekostnad -4.281.000
Lønninger -539.000
Avskrivning -661.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.121.000
Driftskostnader -6.381.000
Driftsresultat 379.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -385.000
Finans -382.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 4.640.000
Maskiner anlegg 1.552.000
Driftsløsøre 5.146.000
Sum varige driftsmidler 11.338.000
Sum finansielle anleggsmidler 88.000
Sum anleggsmidler 11.381.000
Varebeholdning 2.085.000
Kundefordringer 439.000
Andre fordringer 149.000
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler 2.673.000
Sum eiendeler 14.054.000
Sum opptjent egenkapital -1.095.000
Sum egenkapital 744.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 345.000
Sum langsiktig gjeld 11.954.000
Leverandørgjeld 999.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 12.000
Sum kortsiktig gjeld 1.355.000
Sum gjeld og egenkapital 14.053.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.318.000
Likviditetsgrad 1 2.0
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet 5.3
Resultatgrad 5.6
Rentedekningsgrad 1.0
Gjeldsgrad 17.9
Total kapitalrentabilitet 2.7
Signatur
03.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2021
Prokura hver for seg
Nesmoen Per
Prokura hver for seg
Bekkevoll Ivar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex