Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Enja Fisk AS
Juridisk navn:  Enja Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78984027
Myhrebakken 3 Myhrebakken 3 Fax:
9990 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 989182587
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.51%
Resultat  
  
0.61%
Egenkapital  
  
-4.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.367.000 1.388.000 1.599.000 1.827.000 1.799.000
Resultat: -164.000 -165.000 -193.000 319.000 -216.000
Egenkapital: 2.616.000 2.744.000 2.873.000 3.024.000 2.766.000
Regnskap for  Enja Fisk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.367.000 1.388.000 1.599.000 1.827.000 1.799.000
Driftskostnader -1.495.000 -1.507.000 -1.732.000 -1.454.000 -1.951.000
Driftsresultat -128.000 -119.000 -134.000 373.000 -153.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -36.000 -48.000 -59.000 -55.000 -64.000
Finans -36.000 -46.000 -59.000 -55.000 -63.000
Resultat før skatt -164.000 -165.000 -193.000 319.000 -216.000
Skattekostnad 36.000 36.000 42.000 -61.000 61.000
Årsresultat -128.000 -129.000 -151.000 258.000 -155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.558.000 4.737.000 4.946.000 5.154.000 5.277.000
Sum omløpsmidler 44.000 27.000 134.000 80.000 26.000
Sum eiendeler 4.602.000 4.764.000 5.080.000 5.234.000 5.303.000
Sum opptjent egenkapital 2.516.000 2.644.000 2.773.000 2.924.000 2.666.000
Sum egenkapital 2.616.000 2.744.000 2.873.000 3.024.000 2.766.000
Sum langsiktig gjeld 1.702.000 1.757.000 1.888.000 2.047.000 2.304.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 264.000 320.000 163.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 4.602.000 4.765.000 5.081.000 5.234.000 5.303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.352.000 1.388.000 1.599.000 1.827.000 1.719.000
Andre inntekter 15.000 0 0 0 79.000
Driftsinntekter 1.367.000 1.388.000 1.599.000 1.827.000 1.799.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -747.000 -751.000 -770.000 -485.000 -891.000
Avskrivning -197.000 -208.000 -208.000 -203.000 -203.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -551.000 -548.000 -754.000 -766.000 -857.000
Driftskostnader -1.495.000 -1.507.000 -1.732.000 -1.454.000 -1.951.000
Driftsresultat -128.000 -119.000 -134.000 373.000 -153.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -36.000 -48.000 -59.000 -55.000 -64.000
Finans -36.000 -46.000 -59.000 -55.000 -63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -128.000 -129.000 -151.000 258.000 -155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 70.000 64.000 88.000 111.000 50.000
Sum varige driftsmidler 3.558.000 3.737.000 3.946.000 4.154.000 4.277.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.558.000 4.737.000 4.946.000 5.154.000 5.277.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 57.000 15.000 0
Andre fordringer 8.000 5.000 14.000 35.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 22.000 63.000 30.000 2.000
Sum omløpsmidler 44.000 27.000 134.000 80.000 26.000
Sum eiendeler 4.602.000 4.764.000 5.080.000 5.234.000 5.303.000
Sum opptjent egenkapital 2.516.000 2.644.000 2.773.000 2.924.000 2.666.000
Sum egenkapital 2.616.000 2.744.000 2.873.000 3.024.000 2.766.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.000 189.000 225.000 267.000 206.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.702.000 1.757.000 1.888.000 2.047.000 2.304.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 5.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 268.000 233.000 284.000 135.000 175.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 28.000 32.000 23.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 264.000 320.000 163.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 4.602.000 4.765.000 5.081.000 5.234.000 5.303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -240.000 -237.000 -186.000 -83.000 -207.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.4 0.5 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.4 0.5 0.1
Soliditet 56.8 57.6 56.5 57.8 52.2
Resultatgrad -9.4 -8.6 -8.4 20.4 -8.5
Rentedekningsgrad -3.6 -2.5 -2.3 6.8 -2.4
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.8 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.8 -2.5 -2.6 7.1 -2.9
Signatur
15.09.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex