Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Enro AS
Juridisk navn:  Enro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90134064
Selbuvegen 43 Selbuvegen 43 Fax:
7550 Hommelvik 7550 Hommelvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 890861202
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/10/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hegra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.45%
Resultat  
  
-18.35%
Egenkapital  
  
-4.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.489.000 3.940.000 2.230.000 3.577.000 3.687.000
Resultat: 218.000 267.000 -290.000 168.000 151.000
Egenkapital: 1.420.000 1.482.000 1.272.000 1.522.000 1.408.000
Regnskap for  Enro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.489.000 3.940.000 2.230.000 3.577.000 3.687.000
Driftskostnader -3.111.000 -3.688.000 -2.424.000 -3.342.000 -3.378.000
Driftsresultat 378.000 251.000 -195.000 236.000 308.000
Finansinntekter -136.000 151.000 -91.000 36.000 -66.000
Finanskostnader -24.000 -136.000 -4.000 -103.000 -90.000
Finans -160.000 15.000 -95.000 -67.000 -156.000
Resultat før skatt 218.000 267.000 -290.000 168.000 151.000
Skattekostnad -79.000 -57.000 40.000 -53.000 -80.000
Årsresultat 138.000 210.000 -250.000 114.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.000 99.000 153.000 127.000 7.000
Sum omløpsmidler 2.131.000 1.662.000 1.671.000 2.133.000 2.271.000
Sum eiendeler 2.217.000 1.761.000 1.824.000 2.260.000 2.278.000
Sum opptjent egenkapital 1.320.000 1.382.000 1.172.000 1.422.000 1.308.000
Sum egenkapital 1.420.000 1.482.000 1.272.000 1.522.000 1.408.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 792.000 275.000 552.000 738.000 871.000
Sum gjeld og egenkapital 2.216.000 1.760.000 1.824.000 2.260.000 2.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.489.000 3.940.000 2.230.000 3.577.000 3.687.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.489.000 3.940.000 2.230.000 3.577.000 3.687.000
Varekostnad -2.107.000 -2.679.000 -1.541.000 -2.131.000 -2.188.000
Lønninger -624.000 -632.000 -565.000 -782.000 -786.000
Avskrivning -13.000 -13.000 -13.000 -8.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -367.000 -364.000 -305.000 -421.000 -391.000
Driftskostnader -3.111.000 -3.688.000 -2.424.000 -3.342.000 -3.378.000
Driftsresultat 378.000 251.000 -195.000 236.000 308.000
Finansinntekter -136.000 151.000 -91.000 36.000 -66.000
Finanskostnader -24.000 -136.000 -4.000 -103.000 -90.000
Finans -160.000 15.000 -95.000 -67.000 -156.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 210.000 -250.000 114.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 41.000 1.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 86.000 99.000 112.000 126.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 86.000 99.000 112.000 126.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 86.000 99.000 153.000 127.000 7.000
Varebeholdning 90.000 72.000 72.000 71.000 47.000
Kundefordringer 424.000 27.000 479.000 600.000 435.000
Andre fordringer 10.000 6.000 21.000 9.000 8.000
Sum investeringer 498.000 536.000 540.000 558.000 481.000
Kasse, bank 1.108.000 1.020.000 559.000 896.000 1.301.000
Sum omløpsmidler 2.131.000 1.662.000 1.671.000 2.133.000 2.271.000
Sum eiendeler 2.217.000 1.761.000 1.824.000 2.260.000 2.278.000
Sum opptjent egenkapital 1.320.000 1.382.000 1.172.000 1.422.000 1.308.000
Sum egenkapital 1.420.000 1.482.000 1.272.000 1.522.000 1.408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 237.000 45.000 360.000 310.000 517.000
Betalbar skatt 79.000 13.000 0 47.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 222.000 166.000 144.000 314.000 205.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 51.000 47.000 66.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 792.000 275.000 552.000 738.000 871.000
Sum gjeld og egenkapital 2.216.000 1.760.000 1.824.000 2.260.000 2.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.339.000 1.387.000 1.119.000 1.395.000 1.400.000
Likviditetsgrad 1 2.7 6 3 2.9 2.6
Likviditetsgrad 2 2.6 5.8 2.9 2.8 2.6
Soliditet 64.1 84.2 69.7 67.3 61.8
Resultatgrad 10.8 6.4 -8.7 6.6 8.4
Rentedekningsgrad 15.8 1.8 -48.8 2.3 3.4
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 10.9 22.8 -15.7 1 10.6
Signatur
21.01.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.01.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex