Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Entreprenør Pål Hatteland As
Juridisk navn:  Entreprenør Pål Hatteland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94819221
Orrevegen 301 Orrevegen 301 Fax:
4352 Kleppe 4352 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 989016164
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Status AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.69%
Resultat  
  
174.56%
Egenkapital  
  
-52.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.273.000 10.999.000 9.229.000 8.687.000 10.811.000
Resultat: 939.000 342.000 150.000 430.000 524.000
Egenkapital: 3.470.000 7.247.000 6.985.000 6.879.000 6.707.000
Regnskap for  Entreprenør Pål Hatteland As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.273.000 10.999.000 9.229.000 8.687.000 10.811.000
Driftskostnader -8.323.000 -10.764.000 -9.056.000 -8.237.000 -10.261.000
Driftsresultat 950.000 235.000 173.000 451.000 550.000
Finansinntekter 1.000 139.000 195.000 235.000 138.000
Finanskostnader -12.000 -32.000 -218.000 -257.000 -164.000
Finans -11.000 107.000 -23.000 -22.000 -26.000
Resultat før skatt 939.000 342.000 150.000 430.000 524.000
Skattekostnad -215.000 -79.000 -45.000 -106.000 -136.000
Årsresultat 723.000 262.000 105.000 324.000 388.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.088.000 5.868.000 10.529.000 10.701.000 12.139.000
Sum omløpsmidler 3.972.000 3.036.000 3.592.000 2.956.000 3.031.000
Sum eiendeler 6.060.000 8.904.000 14.121.000 13.657.000 15.170.000
Sum opptjent egenkapital 723.000 3.100.000 2.837.000 2.732.000 2.559.000
Sum egenkapital 3.470.000 7.247.000 6.985.000 6.879.000 6.707.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.799.000 5.291.000 6.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.589.000 1.657.000 2.337.000 1.486.000 2.463.000
Sum gjeld og egenkapital 6.059.000 8.904.000 14.120.000 13.656.000 15.169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.273.000 10.621.000 8.764.000 7.917.000 10.525.000
Andre inntekter 378.000 466.000 770.000 286.000
Driftsinntekter 9.273.000 10.999.000 9.229.000 8.687.000 10.811.000
Varekostnad -3.452.000 -5.459.000 -4.659.000 -2.888.000 -4.116.000
Lønninger -1.732.000 -1.833.000 -1.497.000 -1.751.000 -2.035.000
Avskrivning -709.000 -1.143.000 -798.000 -1.367.000 -1.528.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.430.000 -2.329.000 -2.102.000 -2.231.000 -2.582.000
Driftskostnader -8.323.000 -10.764.000 -9.056.000 -8.237.000 -10.261.000
Driftsresultat 950.000 235.000 173.000 451.000 550.000
Finansinntekter 1.000 139.000 195.000 235.000 138.000
Finanskostnader -12.000 -32.000 -218.000 -257.000 -164.000
Finans -11.000 107.000 -23.000 -22.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 723.000 262.000 105.000 324.000 388.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 12.000 0 35.000 93.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.845.000 2.028.000 2.525.000 3.076.000 3.317.000
Driftsløsøre 205.000 277.000 13.000 34.000 98.000
Sum varige driftsmidler 2.050.000 2.305.000 2.538.000 3.110.000 3.415.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.550.000 7.991.000 7.556.000 8.630.000
Sum anleggsmidler 2.088.000 5.868.000 10.529.000 10.701.000 12.139.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.821.000 2.464.000 3.217.000 2.083.000 2.384.000
Andre fordringer 81.000 80.000 139.000 177.000 251.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 71.000 492.000 236.000 695.000 396.000
Sum omløpsmidler 3.972.000 3.036.000 3.592.000 2.956.000 3.031.000
Sum eiendeler 6.060.000 8.904.000 14.121.000 13.657.000 15.170.000
Sum opptjent egenkapital 723.000 3.100.000 2.837.000 2.732.000 2.559.000
Sum egenkapital 3.470.000 7.247.000 6.985.000 6.879.000 6.707.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 389.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.799.000 5.291.000 6.000.000
Leverandørgjeld 1.477.000 550.000 1.619.000 978.000 1.260.000
Betalbar skatt 240.000 101.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 248.000 801.000 538.000 267.000 934.000
Utbytte -4.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 235.000 205.000 181.000 241.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 2.589.000 1.657.000 2.337.000 1.486.000 2.463.000
Sum gjeld og egenkapital 6.059.000 8.904.000 14.120.000 13.656.000 15.169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.383.000 1.379.000 1.255.000 1.470.000 568.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.5 2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.5 2 1.2
Soliditet 57.3 81.4 49.5 50.4 44.2
Resultatgrad 10.2 2.1 1.9 5.2 5.1
Rentedekningsgrad 79.2 7.3 0.8 1.8 3.4
Gjeldsgrad 0.7 0.2 1 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 15.7 4.2 2.6 5 4.5
Signatur
16.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex