Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Envac Norge AS
Juridisk navn:  Envac Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22087000
Drammensveien 211 Drammensveien 211 Fax: 22087001
0281 Oslo 281 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982368634
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 8/29/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.66%
Resultat  
  
67.08%
Egenkapital  
  
-93.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 183.083.000 145.694.000 153.217.000 147.669.000 144.273.000
Resultat: 17.319.000 10.366.000 23.338.000 19.199.000 15.607.000
Egenkapital: 611.000 9.622.000 19.561.000 21.358.000 31.111.000
Regnskap for  Envac Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 183.083.000 145.694.000 153.217.000 147.669.000 144.273.000
Driftskostnader -165.355.000 -134.877.000 -129.545.000 -128.201.000 -127.923.000
Driftsresultat 17.729.000 10.817.000 23.672.000 19.467.000 16.351.000
Finansinntekter 229.000 387.000 359.000 213.000 2.000
Finanskostnader -640.000 -839.000 -693.000 -482.000 -746.000
Finans -411.000 -452.000 -334.000 -269.000 -744.000
Resultat før skatt 17.319.000 10.366.000 23.338.000 19.199.000 15.607.000
Skattekostnad -3.830.000 -2.304.000 -5.136.000 -3.952.000 -3.378.000
Årsresultat 13.489.000 8.062.000 18.202.000 15.247.000 12.229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.242.000 1.977.000 2.519.000 3.678.000 2.920.000
Sum omløpsmidler 101.148.000 78.309.000 87.579.000 86.688.000 125.303.000
Sum eiendeler 102.390.000 80.286.000 90.098.000 90.366.000 128.223.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 9.122.000 19.061.000 20.858.000 30.611.000
Sum egenkapital 611.000 9.622.000 19.561.000 21.358.000 31.111.000
Sum langsiktig gjeld 18.162.000 15.401.000 14.747.000 14.654.000 13.968.000
Sum kortsiktig gjeld 83.616.000 55.262.000 55.790.000 54.353.000 83.144.000
Sum gjeld og egenkapital 102.389.000 80.285.000 90.098.000 90.365.000 128.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 183.083.000 145.694.000 153.217.000 147.669.000 144.273.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 183.083.000 145.694.000 153.217.000 147.669.000 144.273.000
Varekostnad -114.442.000 -89.279.000 -85.777.000 -88.320.000 -90.977.000
Lønninger -36.400.000 -31.560.000 -29.045.000 -25.933.000 -24.470.000
Avskrivning -786.000 -780.000 -521.000 -385.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 -208.000
Andre driftskostnader -13.727.000 -13.258.000 -14.202.000 -13.563.000 -12.099.000
Driftskostnader -165.355.000 -134.877.000 -129.545.000 -128.201.000 -127.923.000
Driftsresultat 17.729.000 10.817.000 23.672.000 19.467.000 16.351.000
Finansinntekter 229.000 387.000 359.000 213.000 2.000
Finanskostnader -640.000 -839.000 -693.000 -482.000 -746.000
Finans -411.000 -452.000 -334.000 -269.000 -744.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -13.500.000 0 0 0
Årsresultat 13.489.000 8.062.000 18.202.000 15.247.000 12.229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 189.000 513.000 1.067.000 2.305.000 2.691.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.053.000 1.463.000 1.452.000 1.374.000 229.000
Sum varige driftsmidler 1.053.000 1.463.000 1.452.000 1.374.000 229.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.242.000 1.977.000 2.519.000 3.678.000 2.920.000
Varebeholdning 4.822.000 4.932.000 3.747.000 2.513.000 2.316.000
Kundefordringer 45.703.000 36.116.000 24.056.000 32.470.000 40.969.000
Andre fordringer 41.543.000 26.041.000 28.622.000 23.226.000 56.838.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.503.000 1.225.000 31.154.000 28.478.000 25.181.000
Sum omløpsmidler 101.148.000 78.309.000 87.579.000 86.688.000 125.303.000
Sum eiendeler 102.390.000 80.286.000 90.098.000 90.366.000 128.223.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 9.122.000 19.061.000 20.858.000 30.611.000
Sum egenkapital 611.000 9.622.000 19.561.000 21.358.000 31.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.162.000 15.401.000 14.747.000 14.654.000 13.968.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.368.000 11.107.000 24.414.000 14.307.000 51.353.000
Sum langsiktig gjeld 18.162.000 15.401.000 14.747.000 14.654.000 13.968.000
Leverandørgjeld 10.760.000 8.851.000 7.289.000 11.865.000 13.358.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.501.000 7.707.000 6.686.000 7.030.000 8.176.000
Utbytte -13.500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.487.000 27.597.000 17.401.000 21.151.000 10.258.000
Sum kortsiktig gjeld 83.616.000 55.262.000 55.790.000 54.353.000 83.144.000
Sum gjeld og egenkapital 102.389.000 80.285.000 90.098.000 90.365.000 128.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.532.000 23.047.000 31.789.000 32.335.000 42.159.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.6 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.5
Soliditet 0.6 12.0 21.7 23.6 24.3
Resultatgrad 9.7 7.4 15.4 13.2 11.3
Rentedekningsgrad 27.7 12.9 34.2 40.4 21.9
Gjeldsgrad 166.6 7.3 3.6 3.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 17.5 14.0 26.7 21.8 12.8
Signatur
23.06.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex