Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Epoke Eiendom As
Juridisk navn:  Epoke Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 42318000
Ringvegen 24 Dalanev 21 Fax:
4706 Vennesla 4617 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 917658641
Aksjekapital: 100.440 NOK
Etableringsdato: 3/8/1965 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.48%
Resultat  
  
4.12%
Egenkapital  
  
7.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 821.000 825.000 728.000 711.000 714.000
Resultat: 202.000 194.000 24.000 128.000 258.000
Egenkapital: 1.458.000 1.353.000 1.266.000 1.319.000 1.282.000
Regnskap for  Epoke Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 821.000 825.000 728.000 711.000 714.000
Driftskostnader -539.000 -519.000 -603.000 -506.000 -377.000
Driftsresultat 281.000 306.000 124.000 206.000 338.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -112.000 -99.000 -78.000 -80.000
Finans -79.000 -112.000 -99.000 -78.000 -80.000
Resultat før skatt 202.000 194.000 24.000 128.000 258.000
Skattekostnad -45.000 -43.000 -5.000 -19.000 -51.000
Årsresultat 157.000 152.000 19.000 109.000 207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.419.000 4.544.000 4.659.000 3.756.000 3.806.000
Sum omløpsmidler 144.000 179.000 128.000 244.000 351.000
Sum eiendeler 4.563.000 4.723.000 4.787.000 4.000.000 4.157.000
Sum opptjent egenkapital 1.358.000 1.252.000 1.165.000 1.218.000 1.182.000
Sum egenkapital 1.458.000 1.353.000 1.266.000 1.319.000 1.282.000
Sum langsiktig gjeld 2.658.000 2.830.000 2.981.000 1.992.000 2.106.000
Sum kortsiktig gjeld 447.000 540.000 540.000 690.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 4.563.000 4.722.000 4.786.000 4.000.000 4.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 756.000 753.000 655.000 636.000 637.000
Andre inntekter 65.000 72.000 73.000 75.000 77.000
Driftsinntekter 821.000 825.000 728.000 711.000 714.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -85.000 -53.000 -68.000 -29.000 -29.000
Avskrivning -125.000 -125.000 -114.000 -103.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -329.000 -341.000 -421.000 -374.000 -248.000
Driftskostnader -539.000 -519.000 -603.000 -506.000 -377.000
Driftsresultat 281.000 306.000 124.000 206.000 338.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -79.000 -112.000 -99.000 -78.000 -80.000
Finans -79.000 -112.000 -99.000 -78.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -52.000 -65.000 -72.000 -73.000 -75.000
Årsresultat 157.000 152.000 19.000 109.000 207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.338.000 4.394.000 4.449.000 3.530.000 3.575.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 150.000 210.000 226.000 230.000
Sum varige driftsmidler 4.419.000 4.544.000 4.659.000 3.756.000 3.806.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.419.000 4.544.000 4.659.000 3.756.000 3.806.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 20.000 19.000 19.000 3.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 124.000 161.000 109.000 242.000 339.000
Sum omløpsmidler 144.000 179.000 128.000 244.000 351.000
Sum eiendeler 4.563.000 4.723.000 4.787.000 4.000.000 4.157.000
Sum opptjent egenkapital 1.358.000 1.252.000 1.165.000 1.218.000 1.182.000
Sum egenkapital 1.458.000 1.353.000 1.266.000 1.319.000 1.282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 178.000 199.000 218.000 232.000 256.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.658.000 2.830.000 2.981.000 1.992.000 2.106.000
Leverandørgjeld 29.000 19.000 34.000 15.000 16.000
Betalbar skatt 66.000 62.000 19.000 43.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 7.000 2.000 0 0
Utbytte -52.000 -65.000 -72.000 -73.000 -75.000
Annen kortsiktig gjeld 298.000 387.000 413.000 559.000 603.000
Sum kortsiktig gjeld 447.000 540.000 540.000 690.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 4.563.000 4.722.000 4.786.000 4.000.000 4.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -303.000 -361.000 -412.000 -446.000 -417.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5
Soliditet 32.0 28.6 26.4 3 30.8
Resultatgrad 34.2 37.1 1 2 47.3
Rentedekningsgrad 3.6 2.7 1.3 2.6 4.2
Gjeldsgrad 2.1 2.5 2.8 2 2.2
Total kapitalrentabilitet 6.2 6.5 2.6 5.1 8.1
Signatur
10.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex