Equinor Energy As
Juridisk navn:  Equinor Energy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51990000
Postboks 8500 Forus Forusbeen 50 Fax:
4035 Stavanger 4035 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 990888213
Aksjekapital: 36.172.224.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: norsk hydro petroleum as
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Equinor Asa
Utvikling:
Omsetning  
  
93.64%
Resultat  
  
126.18%
Egenkapital  
  
23.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 87.150.000.000 45.006.000.000 9.210.000.000 17.753.000.000 26.430.000.000
Resultat: 75.443.000.000 33.355.000.000 -1.466.000.000 6.655.000.000 16.018.000.000
Egenkapital: 26.960.000.000 21.872.000.000 19.848.000.000 26.233.000.000 26.409.000.000
Regnskap for  Equinor Energy As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 87.150.000.000 45.006.000.000 9.210.000.000 17.753.000.000 26.430.000.000
Driftskostnader -12.504.000.000 -11.229.000.000 -10.471.000.000 -10.780.000.000 -10.138.000.000
Driftsresultat 74.646.000.000 33.777.000.000 -1.261.000.000 6.973.000.000 16.292.000.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 797.000.000 -422.000.000 -205.000.000 -318.000.000 -274.000.000
Finans 797.000.000 -422.000.000 -205.000.000 -318.000.000 -274.000.000
Resultat før skatt 75.443.000.000 33.355.000.000 -1.466.000.000 6.655.000.000 16.018.000.000
Skattekostnad -51.157.000.000 -23.618.000.000 -1.739.000.000 -6.823.000.000 -10.719.000.000
Årsresultat 24.286.000.000 9.737.000.000 -3.205.000.000 -168.000.000 5.299.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.839.000.000 53.796.000.000 57.404.000.000 60.002.000.000 57.061.000.000
Sum omløpsmidler 40.250.000.000 31.247.000.000 6.965.000.000 7.129.000.000 7.484.000.000
Sum eiendeler 94.089.000.000 85.043.000.000 64.369.000.000 67.131.000.000 64.545.000.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 26.960.000.000 21.872.000.000 19.848.000.000 26.233.000.000 26.409.000.000
Sum langsiktig gjeld 27.142.000.000 34.662.000.000 37.032.000.000 32.371.000.000 30.880.000.000
Sum kortsiktig gjeld 39.987.000.000 28.509.000.000 7.489.000.000 8.527.000.000 7.256.000.000
Sum gjeld og egenkapital 94.089.000.000 85.043.000.000 64.369.000.000 67.131.000.000 64.545.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.995.000.000 42.467.000.000 9.177.000.000 17.559.000.000 25.864.000.000
Andre inntekter 1.155.000.000 2.539.000.000 33.000.000 194.000.000 566.000.000
Driftsinntekter 87.150.000.000 45.006.000.000 9.210.000.000 17.753.000.000 26.430.000.000
Varekostnad -3.044.000.000 -1.344.000.000 -263.000.000 -466.000.000 -680.000.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -4.361.000.000 -5.199.000.000 -6.174.000.000 -5.821.000.000 -4.537.000.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.099.000.000 -4.686.000.000 -4.034.000.000 -4.493.000.000 -4.921.000.000
Driftskostnader -12.504.000.000 -11.229.000.000 -10.471.000.000 -10.780.000.000 -10.138.000.000
Driftsresultat 74.646.000.000 33.777.000.000 -1.261.000.000 6.973.000.000 16.292.000.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 797.000.000 -422.000.000 -205.000.000 -318.000.000 -274.000.000
Finans 797.000.000 -422.000.000 -205.000.000 -318.000.000 -274.000.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 24.286.000.000 9.737.000.000 -3.205.000.000 -168.000.000 5.299.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.083.000.000 1.223.000.000 1.579.000.000 1.542.000.000 1.011.000.000
Sum Immatrielle midler 1.083.000.000 1.223.000.000 1.579.000.000 1.542.000.000 1.011.000.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 28.565.000.000 36.720.000.000 37.616.000.000 36.018.000.000 32.298.000.000
Sum varige driftsmidler 28.565.000.000 36.720.000.000 37.616.000.000 36.018.000.000 32.298.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.191.000.000 15.853.000.000 18.209.000.000 22.442.000.000 23.752.000.000
Sum anleggsmidler 53.839.000.000 53.796.000.000 57.404.000.000 60.002.000.000 57.061.000.000
Varebeholdning 227.000.000 182.000.000 128.000.000 134.000.000 159.000.000
Kundefordringer 1.510.000.000 1.046.000.000 687.000.000 708.000.000 753.000.000
Andre fordringer 38.513.000.000 30.019.000.000 6.150.000.000 6.287.000.000 6.571.000.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 1.000.000
Sum omløpsmidler 40.250.000.000 31.247.000.000 6.965.000.000 7.129.000.000 7.484.000.000
Sum eiendeler 94.089.000.000 85.043.000.000 64.369.000.000 67.131.000.000 64.545.000.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 26.960.000.000 21.872.000.000 19.848.000.000 26.233.000.000 26.409.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.142.000.000 34.662.000.000 37.032.000.000 32.371.000.000 30.880.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.679.000.000 1.752.000.000 1.974.000.000 2.350.000.000 2.188.000.000
Sum langsiktig gjeld 27.142.000.000 34.662.000.000 37.032.000.000 32.371.000.000 30.880.000.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 16.909.000.000 12.857.000.000 770.000.000 3.210.000.000 4.323.000.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.399.000.000 13.900.000.000 4.745.000.000 2.967.000.000 745.000.000
Sum kortsiktig gjeld 39.987.000.000 28.509.000.000 7.489.000.000 8.527.000.000 7.256.000.000
Sum gjeld og egenkapital 94.089.000.000 85.043.000.000 64.369.000.000 67.131.000.000 64.545.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 263.000.000 2.738.000.000 -524.000.000 -1.398.000.000 228.000.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 0.9 0.8 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.9 0.8 1
Soliditet 28.7 25.7 30.8 39.1 40.9
Resultatgrad 85.7 75.0 -13.7 39.3 61.6
Rentedekningsgrad -93.7 80.0 -6.2 21.9 59.5
Gjeldsgrad 2.5 2.9 2.2 1.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 79.3 39.7 -2.0 10.4 25.2
Signatur
08.05.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.05.2023
Prokura hver for seg
Opedal Anders
Prokura hver for seg
Skryseth Hege
Prokura hver for seg
Torstensen Rygh Siv Helen
Prokura hver for seg
Lexow Finn
Prokura hver for seg
Eitrheim Pål
Prokura hver for seg
Reitan Torgrim
Prokura hver for seg
Hove Kjetil
Prokura hver for seg
Kjøllesdal Tor Stian
Prokura hver for seg
Tungesvik Geir
Prokura hver for seg
Rummelhoff Irene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex